Więcej

  Ginevičienė: Termin spłaty nadpłat podatku dochodowego nie ulega zmianie

  Czytaj również...

  Virginija Ginevičienė, dyrektor Państwowej Inspekcji Podatkowej Okręgu Wileńskiego
  | Fot. VMI

  Rozmowa z Virginiją Ginevičienė, dyrektor Państwowej Inspekcji Podatkowej Okręgu Wileńskiego. 


  W jaki sposób mieszkańcy mogą deklarować dochody w 2021 roku?

  3 marca rozpoczął się – wcześniej niż w ostatnich latach – kolejny okres składania rocznej deklaracji dochodów i majątku, w której należy wskazać dochód za ubiegły rok (od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.). Zeznania podatkowe będą przyjmowane przez dwa miesiące (do 3 maja), wyłącznie w trybie zdalnym. Podobnie jak w roku ubiegłym dochody i majątek należy zadeklarować składając oświadczenia w Systemie Elektronicznych Deklaracji (EDS) – logując się pod adresem internetowym https://deklaravimas.vmi.lt). Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości podczas wypełniania deklaracji, zawsze zapraszamy do konsultacji ze specjalistami. Konsultacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 1882. W zeszłym roku przychody elektronicznie rozliczyło 1,37 mln osób, w tym 86 proc. uczyniło to bez dodatkowej pomocy. Należy wspomnieć, że pracownicy sektora publicznego i członkowie ich rodzin muszą nie tylko deklarować dochody, ale także majątek ruchomy i nieruchomy, gotówkę, otrzymane i udzielone pożyczki o określonej wartości oraz papiery wartościowe, wartościowe dzieła sztuki i biżuterię (FR0001). Zgłoszenie majątku nie rodzi żadnych dodatkowych zobowiązań podatkowych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Ile osób w tym roku już zadeklarowało swoje dochody?

  Do tej pory elektroniczne deklaracje za 2020 r. przesłało już milion osób.

  Kto jest zobowiązany do zadeklarowania dochodu w 2021?

  Należy zaznaczyć, że osoby samozatrudnione muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe nawet wtedy, gdy dochód z takiej działalności był zerowy. Także rezydenci, którzy podlegali nadmiernemu dochodowi niepodlegającemu opodatkowaniu (NPD) i dlatego są zobowiązani do zapłacenia części podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub do odzyskania tego podatku, jeśli NPD został zastosowany zbyt nisko. Zobowiązanie dotyczy tych, którzy chcą skorzystać z przywilejów GPM i odzyskać część poniesionych kosztów (odsetki od kredytu hipotecznego, czesne, składki na ubezpieczenie na życie itp.), oraz osoby, których roczny dochód przekroczył ustaloną wysokość przeciętnego wynagrodzenia i innych dochodów, od których konieczne jest płacenie podatków.
  Dotyczy to osób, które w 2020 r. sprzedały nieruchomość, nie zachowując jej we własności przez 10 lat, lub sprzedały pojazd, który posiadały krócej niż 3 lata od jego nabycia.

  Zobowiązani są Ci, którzy w 2020 r. otrzymywali dochód z wynajmu, odsetek, dochodów z pracy z zagranicy itp. Politycy, urzędnicy itd. muszą złożyć nie tylko oświadczenia o dochodach, ale także oświadczenia majątkowe za 2020 r., posiadane nieruchomości przeznaczane pod biuro. Informacje na temat tego, kto jest zobowiązany do zadeklarowania dochodu, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

  Jak i gdzie opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych po złożeniu deklaracji?

  Mieszkańcy muszą zapłacić podatek PIT wyliczony w deklaracji w terminie składania oświadczeń (do 3 maja br.). Płatności można dokonać na kilka sposobów – po złożeniu deklaracji płatności dokonać można natychmiast za pośrednictwem EDS, za pomocą Electronic Government Gateway lub za pośrednictwem Mano VMI, lub poprzez wykonanie przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej na konta wskazane przez Państwową Inspekcję Podatkową.

  Zeznania podatkowe będą przyjmowane przez dwa miesiące, do 3 maja
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Kiedy nadpłata za deklarację 2021 zostanie zwrócona?

  Zwracamy uwagę, że termin spłaty nadpłat z podatku dochodowego nie ulega zmianie, co oznacza, że ​​mieszkańcy, którzy złożyli deklarację prawidłowo i terminowo, otrzymają, jak co roku, zwrot kosztów do 31 lipca. Zwroty już się rozpoczęły i ponad 315 tys. mieszkańców otrzymało już zwrot nadpłaty w wysokości 84 mln euro.

  Czytaj więcej: Orlen Lietuva zainwestuje ponad 220 mln euro. Gigantyczna inwestycja zapewni rentowność rafinerii w Możejkach

  Komu można przekazać część podatku dochodowego?

  Przypominamy, że do 1,2 proc. można przekazać beneficjentom i artystom, do 0,6 proc. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych lub ich stowarzyszeń. Według jednego wniosku część podatku dochodowego może być przekazywana przez pięć kolejnych lat, bez potrzeby odnawiania danych – za poprzedni i kolejne cztery okresy podatkowe. Mieszkańcy, którzy są zobowiązani do zadeklarowania dochodu, będą mogli przyznać wsparcie jedynie poprzez złożenie deklaracji dochodów lub innych obowiązkowych deklaracji (takich jak FR0001) bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym roku już około 100 tys. osób złożyło wnioski o wsparcie. W poprzednich latach za rok 2020 – 316 tys. osób.

  Zwroty już się rozpoczęły; ponad 315 tys. mieszkańców otrzymało nadpłaty w wysokości 84 mln euro
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  W jaki sposób można przekazać część podatku dochodowego na beneficjentów?

  Najbezpieczniejszym i najłatwiejszym sposobem jest przesyłanie prośby (FR0512, wersja 4) za pośrednictwem EDS. Przypominamy, że od 2022 r. przekazać część podatku będziemy mogli tylko drogą elektroniczną. Ogólne informacje i instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć na naszej stronie internetowej. Przejście na usługi elektroniczne w procesie wsparcia jest ważne w walce z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, dlatego zachęcamy mieszkańców do składania wniosków pocztą elektroniczną. Elektroniczny sposób to proste, wygodne i bezpieczne narzędzie. Wypełnione papierowe wnioski należy przesłać pocztą do STI (adres: Neravų str. 8, LT-66257 Druskininkai). Dla części osób, które wypełniły papierowe wnioski o wsparcie z podatku dochodowego i przesłały je pocztą, wysyłamy później wiadomość informacyjną. W ten sposób można mieć pewność, że nikt nie nadużył jego danych osobowych, a udzielone wsparcie trafi do pożądanego beneficjenta, partii politycznej lub związku zawodowego.

  Czytaj więcej: Piotr Mazurek: „Rola młodzieży jest coraz większa”

  Czy można podatek przeznaczyć dla kilku beneficjentów?

  We wniosku można wskazać zarówno jednego, jak i kilku beneficjentów. Co najważniejsze, przeznaczając procent podatku dochodowego więcej niż jednej osobie prawnej będącej beneficjentem (z wyjątkiem związków zawodowych i stowarzyszeń związków zawodowych) i (lub) artyście (artystom) łączny udział przypisanego im podatku dochodowego nie może przekroczyć 1,2 proc. Podobna zasada dotyczy jednej lub więcej partii politycznych – łączny udział podatku dochodowego przypisanego partiom politycznym nie może przekroczyć 0,6%.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pandemia się skończyła, ale nie koronawirus

  — Pandemia się skończyła, ponieważ większość społeczeństwa jest zaszczepiona albo już przechorowała. Możemy już mówić, że społeczeństwo osiągnęło odporność zbiorową. Jednak, mimo że pandemii już nie ma, koronawirus wciąż jest z nami i nie możemy o nim zapominać. Koronawirus...

  Mikołajki: święto ludzi, którzy dają innym radość

  — 6 grudnia kościół katolicki wspomina św. Mikołaja z Miry. Istnieje wiele pięknych legend z nim związanych. Według tradycji pomagał on tym, którzy mieli trudności finansowe. Tego dnia niektóre parafie organizują święta dla dzieci — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” ks....

  Dostępność innowacyjnego leczenia na Litwie pozostaje w ogonie Unii Europejskiej

  Według danych Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) w 2021 r. aż 83 proc. nowych leków zarejestrowanych przez Europejską Agencję Leków nie jest dostępnych dla pacjentów na Litwie. Litwa jest na niższym poziomie refundacji najbardziej zaawansowanych technologii leczenia...

  Banki podwyższają oprocentowanie lokat

  — Patrząc na okres wojny w Ukrainie rozpoczętej przez Rosję (luty), średnie oprocentowanie lokat bankowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło z 0,1 proc. do 0,3 proc. A z dłuższej perspektywy jest to dość znaczący wzrost. Choć występują stałe...