Więcej

  Napełnieni Duchem Świętym

  Czytaj również...

  Ks. Andrzej Byliński: Zesłanie Ducha Świętego to uroczystość kończąca okres wielkanocny. W tym czasie nastąpiło już wszystko, co jest związane z misją Chrystusa, to znaczy jego męka, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i właśnie
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  W niedzielę 23 maja w Kościele obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zielone Świątki to nazwa tradycyjna tego dnia, związana być może z tym, że wypada on wiosną. Funkcjonuje też jako Dzień Pięćdziesiątnicy, gdyż obchodzi się go 50 dni po Niedzieli Wielkanocnej. Zesłanie Ducha Świętego to uroczystość będąca wypełnieniem obietnicy, którą dał uczniom Chrystus – tłumaczy ks. Andrzej Byliński z parafii Ducha Świętego w Wilnie.

  Chrystus powiedział: „Odchodzę do Ojca, ale nie zostawię was sierotami. Poślę wam Ducha Świętego Parakleta, który wszystkiego was nauczy i wszystko wam przypomni, co wam mówiłem”. Właśnie teraz, wraz z darami Ducha Świętego, można mówić, że Kościół po Zesłaniu Ducha Świętego rodzi się jako powszechny. Chociaż wiemy, że Kościół narodził się przez same wypełnienie misji Jezusa Chrystusa, to znaczy przez ustanowienie Eucharystii i zrealizowanie na Krzyżu zbawczej misji Chrystusa, to jednak był to Kościół zamknięty, ograniczony do grona uczniów Jezusa. Natomiast po Zesłaniu Ducha Świętego Kościół stał się powszechny – wyjaśnia ks. Byliński.

  Kiedyś świętowano przez dwa dni

  O Zesłaniu Ducha Świętego możemy mówić, że to jest uroczystość objawienia jednej z osób Trójcy Najświętszej. Przez narodzenie Chrystusa mamy do czynienia z objawieniem Boga Ojca. W czasie Zmartwychwstania nastąpiło objawienie Syna. Zesłanie Ducha Świętego jest zaś największą uroczystością związaną z Duchem Świętym.

  Dzień Zesłania Ducha Świętego, zwany też Pięćdziesiątnicą (Pentecoste), potocznie Zielonymi Świątkami, jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym i przypada 49 dni (siedem tygodni) po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Stąd zapis w księgach liturgicznych: „Niedziela Zesłania Ducha Świętego”.

  To jedno z najważniejszych świąt o charakterze uroczystości liturgicznej, obchodzone przez dwa dni, szczególnie w krajach protestanckich, np. w: Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Danii, a także na Węgrzech. W Polsce pierwszy dzień Zielonych Świąt jest dniem wolnym od pracy. Drugi dzień Zielonych Świątek zniesiono w 1951 r.

  Same Zielone Świątki to bardzo stara uroczystość, obchodzono ją już w pierwszych wiekach. Jeszcze do niedawna, tak samo jak na Zmartwychwstanie Chrystusa, na świętowanie Pięćdziesiątnicy przeznaczano dwa dni wolne od pracy. Taka była tradycja. Jednak z powodu zjawisk politycznych czy kryzysu wiary ta tradycja została zaniedbana.

  Czytaj więcej: Wiara w czasach zarazy

  Kolejne zbawcze wydarzenie w Wieczerniku

  Podstawą obchodzenia uroczystości Zesłania Ducha Świętego jest nowenna, odmawiana przed zesłaniem przez dziewięć dni. Samo zaś Zesłanie Ducha Świętego wiąże się z rozbudowaną symboliką: chodzi o ogień, wiatr oraz gołębia. Warto przy tym sobie przypomnieć, że wszyscy wierzący wzięli Ducha Świętego danego im przez sakramenty – przede wszystkim chrztu i bierzmowania (z tym drugim wiążą się szczególne dary Ducha Świętego, zaprezentowane w ramce).

  Do dnia dzisiejszego zachowała się tradycja upiększania na Zesłanie Ducha Świętego kościołów i domów gałązkami brzozy.

  Czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba. Wówczas obiecał apostołom, że przyśle im Ducha Świętego, który ich wszystkiego nauczy i przypomni to, co Pan Jezus mówił, gdy chodził po ziemi.

  Apostołowie czekali na Ducha Świętego dziesięć dni. W tym czasie gromadzili się na wspólną modlitwę w Wieczerniku z Maryją, matką Pana Jezusa. Czytali święte księgi, a Maryja opowiadała im o latach dziecięcych Pana Jezusa.

  „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem w tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” – czytamy w Dziejach Apostolskich.

  Po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie rozeszli się na cały świat, nauczali o Panu Bogu, o Panu Jezusie, który umarł i zmartwychwstał, i udzielali chrztu w jego imię. Następcami apostołów są dziś biskupi i kapłani – przypomina ks. Byliński.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo
  | Fot. wikipedia

  Czytaj więcej: Bł. Jerzy Matulewicz: Kościół jest jedyną moją ojczyzną

  Wypełnienie obietnicy Chrystusa

  W Kościele wciąż dużo uwagi poświęca się wigilii Zesłania Ducha Świętego. W lekcjonarzu są nawet osobne teksty na wigilię tej niedzieli; tak jak świętujemy wigilię Bożego Narodzenia przez pasterkę, a następnie Wigilię Paschalną.

  Chciałbym podkreślić, że jest to uroczystość kończąca okres wielkanocny. W tym czasie nastąpiło już wszystko, co jest związane z misją Chrystusa, to znaczy jego męka, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. To ostatnie jest wypełnieniem obietnicy Chrystusa.

  W Kościele w wigilię Zesłania Ducha Świętego odbywa się niekiedy chrzest neokatechumenów. Dokonuje się go zazwyczaj w Wigilię Paschalną, przed uroczystością Zmartwychwstania, ale część osób, która nie mogła wówczas podejść do tego sakramentu, miała drugą szansę w wigilię Pięćdziesiątnicy.

  W naszym kościele, w parafii Ducha Świętego w Wilnie, ta uroczystość była obchodzona różnie. Kontynuujemy tradycję całonocnego czuwania, które rozpoczynamy mszą świętą wigilijną – w tym roku o godz. 22. Następnie czuwanie trwa przez całą noc.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czynimy to, by podkreślić tę wartość, że pragniemy coraz od nowa przyjmować dary Ducha Świętego do swego życia i aby Duch Święty pomagał nam wzrastać w wierze, w ufności w Panu. Takie jest zadanie Ducha Świętego – abyśmy potrafili z tych darów skorzystać i iść drogą wiary.

  Po wigilii następuje uroczysta niedziela Zesłania Ducha Świętego. Jak głoszą stare tradycje, tego dnia zaprasza się do parafii księży, by wygłosili uroczyste kazanie. W tym roku zaprosiliśmy neoprezbitera ks. Dariusza Grażewicza, który udzieli prymicyjnego błogosławieństwa (msza święta o godz. 10.30). Dzięki temu ten dzień w naszej parafii będzie wyjątkowy.

  W nowennie do Ducha Świętego wspominamy uczniów, którzy trwali na modlitwie w Wieczerniku. Pragniemy, abyśmy tak jak apostołowie wytrwali we wspólnej modlitwie. Nowenna polega także na czytanie fragmentów Pisma Świętego.

  Gdy mówimy o Duchu Świętym i chcemy być przygotowani na to, aby on działał w naszym życiu w pełni, powinniśmy zadbać o łaskę uświęcającą – należy zawczasu przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania – zaleca ks. Andrzej Byliński.


  Dary Ducha Świętego są specjalnymi uzdolnieniami, które pozwalają nam żyć w sposób godny ucznia Jezusa Chrystusa

  Dar Mądrości pozwala nam przyjąć punkt widzenia samego Boga – czyli punkt widzenia oparty na fundamencie miłości.
  Dar Rozumu uzdalnia do trafnego rozumienia prawd wiary i pojęcia Bożych tajemnic.
  Dar Rady przystosowuje używane przez nas środki do obranych celów (roztropność).
  Dar Męstwa obdarza wytrzymałością wobec próby.
  Dar Umiejętności pozwala rozeznać wartości: co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych.
  Dar Pobożności pomaga zachwycać się Bogiem i kochać go.
  Dar Bojaźni Bożej jest pełną miłości obawą, że wciąż mało Boga kochamy.


  Parafia Ducha Świętego w Wilnie zaprasza na odpust parafialny związany z obchodami Zesłania Ducha Świętego Oto program.

  Sobota 22 maja

  20.45 – młodzież ze scholi zaprasza na wieczór uwielbienia.
  22.00 – uroczysta msza święta w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Liturgię słowa przygotowuje wspólnota neokatechumenalna.
  00.00–8.00 – noc czuwania przed Najświętszym Sakramentem.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Niedziela 23 maja

  Podczas mszy świętych będziemy gościli księży:
  9.00 – o. Wojciecha Ścieszkę, joannitę.
  10.30 – neoprezbitera ks. Dariusza Grażewicza, który udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.
  12.00 – ks. Jarosława Spirydowicza.
  18.00 – ks. Waldemara Lisowskiego.

  W krużganku kościoła będzie działała Muzyczna Kawiarenka, przy kawie i herbacie można obejrzeć zdjęcia z życia parafii. Ofiary zebrane za poczęstunek w kawiarence zostaną przeznaczone na sprzęt muzyczny dla parafii.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 21(57) 22-28/05/2021

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Katastrofa na litewskim rynku pracy w oświacie i medycynie

  Resort ochron zdrowia z kolei zapewnia, że robi wszystko, aby placówki medyczne nie borykali się z brakiem specjalistów. „Ministerstwo Ochrony Zdrowia i inne instytucje podejmują kompleksowe działania w celu zapewnienia wystarczającej liczby pracowników służby zdrowia na Litwie. Na rok akademicki...

  Wynagrodzenie nie jest najważniejsze: co najbardziej motywuje pracowników?

  — Pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na zmianę sposobu przyznawania dodatkowych zachęt do pracy. Dla pracowników dzisiaj ważne jest, aby pracodawca więcej uwagi poświęcał usługom związanym ze zdrowiem, takim jak ubezpieczenie zdrowotne i profilaktyka, a także możliwościom dbania o zdrowie...

  Leszek Skierski: „Pierwotna myśl Fredry wciąż przemawia do widzów”

  Honorata Adamowicz: Dlaczego postanowiliście wystawić „Damy i huzary” w Wilnie? Leszek Skierski: W roku 2023 obchodziliśmy 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry. Z tej okazji płocki teatr wystawił na Międzynarodowy Dzień Teatru sztukę „Damy i huzary” — jedną z najlepszych komedii...

  Beata Dzianowicz o „Strzępach”: „To film dla widza, który wierzy w ludzi”

  Honorata Adamowicz: Dlaczego postanowiła pani napisać scenariusz i wyreżyserować film o tak trudnym temacie, jakim jest choroba Alzheimera?  Dr hab. Beata Dzianowicz: Choroba Alzheimera i wszystkie inne neurodegeneracyjne choroby, których jest wiele, przerażają mnie bardziej niż np. wylew. Chciałabym bardzo...