Więcej

  Integracja osób niepełnosprawnych w rejonie wileńskim. Posiedzenie komisji

  Czytaj również...

  Na zdalnym spotkaniu przedstawiono kwestie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w rejonie wileńskim
  | Fot. vrsa.lt

  22 lipca odbyło się zdalne spotkanie przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego, organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom niepełnosprawnym oraz Komisji ds. Monitorowania Praw Osób Niepełnosprawnych.

  Zastępca mera Teresa Dziemieszko, kierująca obszarem spraw socjalnych w rejonie wileńskim, przedstawiciele Wydziałów Opieki Społecznej, Usług Społecznych dla Rodziny i Dziecka, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Gospodarki i Majątku Samorządu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujący z osobami niepełnosprawnymi spotkali się zdalnie z członkami Komisji ds. Monitorowania Praw Osób Niepełnosprawnych, której przewodniczy Kristina Dūdonytė. Na spotkaniu przedstawiono kwestie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w rejonie wileńskim i sieć instytucji społecznych rejonu oraz opowiedziano o świadczonych usługach socjalnych i wsparciu. Przedstawiciele samorządu przedstawili również realizowane i planowane projekty związane z integracją społeczną osób niepełnosprawnych w rejonie. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w realizacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

  W celu jakościowego rozwiązywania problemów społecznych Samorząd Rejonu Wileńskiego ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi, tworząc system kompleksowych usług, który umożliwi każdemu dziecku, osobie niepełnosprawnej, osobie starszej lub jego rodzinie (opiekunom, patronom) otrzymać indywidualne usługi i niezbędną pomoc w społeczności, współpracuje z innymi instytucjami państwowymi, działającymi w sferze usług społecznych.

  Więcej informacji: www.vrsa.lt/go.php/Socialiniai-reikalai630754609670420921525710


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...