Integracja osób niepełnosprawnych w rejonie wileńskim. Posiedzenie komisji

Na zdalnym spotkaniu przedstawiono kwestie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w rejonie wileńskim
| Fot. vrsa.lt

22 lipca odbyło się zdalne spotkanie przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego, organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom niepełnosprawnym oraz Komisji ds. Monitorowania Praw Osób Niepełnosprawnych.

Zastępca mera Teresa Dziemieszko, kierująca obszarem spraw socjalnych w rejonie wileńskim, przedstawiciele Wydziałów Opieki Społecznej, Usług Społecznych dla Rodziny i Dziecka, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Gospodarki i Majątku Samorządu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujący z osobami niepełnosprawnymi spotkali się zdalnie z członkami Komisji ds. Monitorowania Praw Osób Niepełnosprawnych, której przewodniczy Kristina Dūdonytė. Na spotkaniu przedstawiono kwestie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w rejonie wileńskim i sieć instytucji społecznych rejonu oraz opowiedziano o świadczonych usługach socjalnych i wsparciu. Przedstawiciele samorządu przedstawili również realizowane i planowane projekty związane z integracją społeczną osób niepełnosprawnych w rejonie. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w realizacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

W celu jakościowego rozwiązywania problemów społecznych Samorząd Rejonu Wileńskiego ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi, tworząc system kompleksowych usług, który umożliwi każdemu dziecku, osobie niepełnosprawnej, osobie starszej lub jego rodzinie (opiekunom, patronom) otrzymać indywidualne usługi i niezbędną pomoc w społeczności, współpracuje z innymi instytucjami państwowymi, działającymi w sferze usług społecznych.

Więcej informacji: www.vrsa.lt/go.php/Socialiniai-reikalai630754609670420921525710