Spotkania z językiem polskim. Lekcja 12.

Tematem dzisiejszego spotkania będą pieniądze. O tym, że wyraz pieniądz był zawsze popularny, świadczy chociażby ogromna liczba związków frazeologicznych. Wystarczy otworzyć słownik frazeologiczny, aby się o tym przekonać.