Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy

Stopniowo zanikają dyskryminujące zasady, które od dziesięcioleci obowiązywały podczas zatrudniania osób z niepełnosprawnością. W minionym roku ponad 6,5 tys. pracodawców w kraju zatrudniło osoby z ograniczoną zdolnością do pracy.

Kawiarnia, gdzie pracują niepełnosprawni.
Osoby z niepełnosprawnością pracują w różnych dziedzinach
| Fot. Marian Paluszkiewicz

O ile bezrobotni zastanawiają się, czy warto pracować, o tyle ci, którzy chcą znaleźć pracę, zatrudniają się — w ubiegłym roku na rynku pracy odnalazło się 7,8 tys. osób z niepełnosprawnością. To aż o 34,6 proc. więcej niż w poprzednich latach.

W Służbie Zatrudnienia zarejestrowanych 4 proc. osób z niepełnosprawnością

W ubiegłym roku 4 proc. (9620) zarejestrowanych klientów w Służbie Zatrudnienia było niepełnosprawnych. To o 36,8 proc. mniej niż w 2020 r. (15217) i 2019 r. (11366). Najwięcej wniosków złożyły osoby o poziomie zdolności do pracy na poziomie 45-55 proc. (62,4 proc.).

Wśród osób z niepełnosprawnością z wyższym uniwersyteckim wykształceniem znalazła się ponad jedna dziesiąta osób, z wyższym nieuniwersyteckim — 13 proc., robotnicy wykwalifikowani lub pracownicy z dziedziny usług stanowili 44,4 proc., a bez przygotowania zawodowego — 31,6 proc.

Czytaj więcej: Niepełnosprawni z Centrum w Niemenczynie na przeglądzie w Biszczy

Najwięcej osób niepełnosprawnych chcących pracować w wieku powyżej 55 lat

Statystycznie największy udział wśród klientów Służby Zatrudnienia stanowiły osoby niepełnosprawne w wieku 55 lat i powyżej — 47,6 proc., w wieku 40-54 lat — 34,5 proc, 30-39 lat — 10,7 proc. Najmniej — 7,2 proc. — stanowili młodzi ludzie niepełnosprawni. Najwięcej osób niepełnosprawnych było w m. Pokroje (8,7 proc.), Szawlach (7,3 proc.), rejonie solecznickim (6,7 proc.), janiskim (6,4 proc.), orańskim (6,3 proc.), kupiskim i rakiskim (6,3 proc.). W rejonach radziwiliskim, szawelskim, koszedarskim, malackim, rosieńskim, olickim, preńskim, szyłuckim i jezioroskim osoby te stanowiły ponad 5 proc.

Czytaj więcej: Litewska służba zatrudnienia nie narzeka na brak pracy

Praca w różnych dziedzinach

Osoby z niepełnosprawnością pracują w różnych dziedzinach i na różnych stanowiskach w krajowych firmach. Pracę oferują „Ekskomisarų biuras”, „Epsilon LT”, „Lietuvos paštas”, „GRIFS AG”, „Ainava”, „Partizanas”, „Argus”, „Kaišiadorių paukštynas” , Lasy Państwowe SFE, EUROCASH1, Vitaresta, Valumina, Advantus, Eglėšakis, Baltic Safety Group, Ecoservice Projects, „Norfos” Mažmena, Kolegium Nauk Społecznych, „Grūstė”, „Joalda”, sanatorium „Eglė”, „Rokiškio knygynas”, „Lidl Lietuva”, „Pastatų meistrai”, „Šturmų švyturys”, „Baldai jums”, „Šiaulių plentas”, „Smiltainis ir Ko”, UAB „Prezo grupė”, „Tortela”, „Megaprojektai”, „Tandemus”, Dom Opieki Społecznej w Podbrodziu, „Marino projektai”, stacja pogotowia ratunkowego w Kownie i wiele innych.

Większość osób z niepełnosprawnością chce pracować jako pomocnicy, stróże, dozorcy, kierowcy samochodów, sprzątaczki, sprzedawcy, ekolodzy, niewykwalifikowani pracownicy w przemyśle wytwórczym. Jednak z powodzeniem pracują również w zawodach: księgowy, informatyk, kierownik sprzedaży, konsultant, pielęgniarka i innych.

Zatrudniono 294 osoby z niepełnosprawnością

W ubiegłym roku w utworzonych nowych miejscach pracy zatrudniono 294 osoby z ograniczoną zdolnością do pracy. Pracodawcy w kraju stworzyli dla nich 147 nowych miejsc pracy, a sami niepełnosprawni stworzyli 36 miejsc pracy.

W 2021 istniało 105 przedsiębiorstw społecznych zatrudniających 4512 pracowników z niepełnosprawnością, w 2020 — 9156, 2019 — 10020. W ubiegłym roku 1622 osoby z niepełnosprawnością zostały zarejestrowane w Służbie Zatrudnienia w celu uzyskania nowego zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych. Firmy te stworzyły dla nich 65 miejsc pracy i przystosowały 13 miejsc pracy.

Na Litwie — około 147 tys. osób z niepełnosprawnością

Na Litwie jest około 147 tys. osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym, które potencjalnie mogłyby pracować, ale tylko 42 tys. z nich pracuje. Większość z nich pracuje na otwartym rynku pracy, w przedsiębiorstwach społecznych — około 10 proc. 1 lutego w Służbie Zatrudnienia zarejestrowało się około 13,7 tys. osób z niepełnosprawnością poszukujących pracy. 45 proc. osób z ograniczoną zdolnością do pracy jest długotrwale bezrobotnych.

Czytaj więcej: Protest niepełnosprawnych pod sejmem: „Nie zabierajcie nam pracy!”