Więcej

  Po wiedzę do Włoch

  Czytaj również...

  Kształcenie zawodowe stanowi ważne ogniwo współczesnej oświaty. W przeszłości często niedoceniane, traktowane jako gorszy tor edukacji, nabrało obecnie innego znaczenia. Do szkół zawodowych przychodzi coraz więcej osób mających wykształcenie wyższe.

  | Fot. organizatorzy

  W dobie niespotykanych dotąd w Europie i na Litwie przemian na rynku pracy, zakresu i tempa modernizacji litewskiej gospodarki, rola kształcenia związanego z przygotowaniem ludzi do wykonywania różnych zawodów jest doniosła i znacząca w kontekście obecnych i perspektywicznych wyzwań na rynku pracy.

  Istotną rolę w dostosowaniu kształcenia zawodowego do tych wyzwań i potrzeb współczesnego rynku pracy odgrywają nauczyciele, przede wszystkim nauczyciele przedmiotów zawodowych. Oczekuje się od nich przekazania przyszłym absolwentom szkolnej edukacji zawodowej nie tylko wiedzy i stosownych kwalifikacji zawodowych, ale także wyposażenia ich w cechy pożądane na rynku pracy oraz w życiu, aby byli oni — w kontekście dokonujących się współcześnie przeobrażeń — bardziej elastyczni i mobilni.

  Powyższe przesłanki legły m.in. u podstaw udziału Wileńskiego Centrum Nauczania Agroekologii (do 2020 r. Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa) w międzynarodowym projekcie programu Erasmus+pt. „AGROPLUS”. Realizatorem projektu jest Perfekt Projekt Sp. z o.o.  w Białymstoku (Polska), a partnerami Wileńskie Centrum Nauczania Agroekologii (Litwa) oraz Huma Capi Act z Turynu (Włochy). Okres realizacji projektu: 01.12.2020–30.11.2022.

  Czytaj więcej: W Gimnazjum w Rukojniach konferencja w ramach projektu Erasmus+

  Realizowany projekt zakłada doskonalenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych posiadających już merytoryczne przygotowanie w zakresie przedmiotów zawodowych. Cel główny projektu zawiera następujące cele szczegółowe:

  • podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w branży rolno-spożywczej w odpowiedzi na aktualne wyzwania na rynku pracy;
  • rozwijanie nowych umiejętności nauczycieli zawodu oraz wyposażenie ich w kompetencje i wiedzę niezbędną do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz w odpowiedzi na obecne zmiany w kontekście dokonujących się współcześnie przeobrażeń na rynku pracy i w życiu;
  • doskonalenie świadomości społeczno-kwalifikacyjnej na temat problemów środowiskowych i kwestii zmian klimatycznych.
  | Fot. organizatorzy

  Okres przygotowania zadań projektu przypadł na skomplikowany czas ograniczeń związanych z pandemią. Nie zawsze uczestnicy mogli spotykać się na żywo.  Nowoczesne narzędzia pozwoliły opracować i omówić zadania i materiały za pomocą spotkań on-line. Omówienie kluczowych zagadnień miało miejsce w Białymstoku i w Białej Wace k. Wojdat (Wileńskie Centrum Nauczania Agroekologii) oraz w Turynie.

  Pierwsze spotkanie uczestników projektu „AGROPLUS” miało miejsce w dniu 21.05.2021 r.  w Białymstoku. Zostały omówione tematy zawierające aktualne trendy w logistyce żywności. W trakcie spotkania poruszone były również kwestie dotyczące organizacji wyjazdu na szkolenia nauczycieli zawodu z Litwy i Polski na kurs praktyczny w Turynie.

  Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów miało miejsce na Litwie 26 sierpnia 2021 r. w Białej Wace w Wileńskim Centrum Nauczania Agroekologii. Główne aspekty omówione w trakcie spotkania to: program szkolenia nauczycieli w Turynie i jego części organizacyjne, pomysły działań upowszechniających, prezentacje.

  Czytaj więcej: W osiedlach Rudomino, Pogiry, Biała Waka i Wojdaty zostanie odnowiona infrastruktura drogowa

  W dniu 8 lutego br. zorganizowane zostało spotkanie z uczestnikami projektu „AGROPLUS” w Turynie. Omówiono tematykę szkolenia branżowego pod nazwą: „Nowoczesne proekologiczne trendy w logistyce żywności”. W szkoleniu łącznie uczestniczyć będzie 18 osób: 4 nauczycieli z dwóch szkół zawodowych woj. podlaskiego, 10 przedstawicieli pracodawców oraz 4 nauczycieli ze szkoły zawodowej z Białej Waki.

  Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa transportu i logistyki żywności, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie we Włoszech, rolą opakowań w obrocie towarowym. Scharakteryzowane zostaną uwarunkowania dotyczące właściwego transportu żywności oraz obowiązki producentów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnicy szkoleń zostaną zapoznani z doświadczeniami głównych dystrybutorów żywności w regionie Piemontu.

  | Fot. organizatorzy

  Przygotowania do wyjazdu na szkolenia branżowe w Turynie zostały omówione na czwartym spotkaniu partnerów projektu, które miało miejsce w dniu 28 marca 2022 r. w Białymstoku (Polska). Główne tematy to: program i podstawowe zagadnienia szkolenia branżowego w Turynie. Spotkanie w tym mieście zostało zaplanowane w dniach 23-27 maja 2022 r. Zdobyta przez nauczycieli wiedza, doświadczenia ze spotkań oraz edukacja zawodowa przeniesiona na grunt własnego regionu ma zaowocować zmianami w poprawie nauczania przyszłych specjalistów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Szkolenia nauczycieli w innych krajach pozwalają na doskonalenie kwalifikacji, rozszerzenie horyzontów wiedzy w dziedzinie rolnictwa europejskiego, logistyki, innych aktualnych zagadnień oraz na przekazanie tych doświadczeń na grunt pedagogiczny własnej szkoły i regionu.

  Czytaj więcej:Na rolnictwo — ćwierć miliarda euro wsparcia. Zachęci o uprawy warzyw zamiast zbóż


  Kierownik projektów Wiesława Gaidulewicz

  Nauczycielka zawodu Halina Stankiewicz

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Jubileuszowy spektakl o Nie(Znanej) Monroe w Muzycznym Klubie „Legendos”

  Uczcijmy Dzień Mamy Symbolicznie z okazji Dnia Mamy, ponieważ Monroe marzyła o macierzyństwie, ale takiej możliwości za życia nie miała: „Jeżeli nie mogę być matką, niech przynajmniej będę aktorką. Ja muszę być kimś! I, cokolwiek to jest, chcę być w...

  Do 22 kwietnia przedłużono termin składania ofert w konkursie „Senat – Polonia 2024”

  Nabór wniosków ruszył 18 marca i potrwa do 22 kwietnia br. Cele i zasady konkursu zostały określone w Uchwale nr 3 z 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych...

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...

  „Powstali 1863–64”. Wystawa Muzeum Historii Polski w Wilnie

  Plenerowa wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego będzie prezentowana na dziedzińcu Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Pierwsza część — historia powstania 1863–1864 przedstawiona w szesnastu pawilonach Ekspozycja w litewskiej, polskiej i angielskiej wersji językowej składa się...