Więcej

  Po wiedzę do Włoch

  Czytaj również...

  Kształcenie zawodowe stanowi ważne ogniwo współczesnej oświaty. W przeszłości często niedoceniane, traktowane jako gorszy tor edukacji, nabrało obecnie innego znaczenia. Do szkół zawodowych przychodzi coraz więcej osób mających wykształcenie wyższe.

  | Fot. organizatorzy

  W dobie niespotykanych dotąd w Europie i na Litwie przemian na rynku pracy, zakresu i tempa modernizacji litewskiej gospodarki, rola kształcenia związanego z przygotowaniem ludzi do wykonywania różnych zawodów jest doniosła i znacząca w kontekście obecnych i perspektywicznych wyzwań na rynku pracy.

  Istotną rolę w dostosowaniu kształcenia zawodowego do tych wyzwań i potrzeb współczesnego rynku pracy odgrywają nauczyciele, przede wszystkim nauczyciele przedmiotów zawodowych. Oczekuje się od nich przekazania przyszłym absolwentom szkolnej edukacji zawodowej nie tylko wiedzy i stosownych kwalifikacji zawodowych, ale także wyposażenia ich w cechy pożądane na rynku pracy oraz w życiu, aby byli oni — w kontekście dokonujących się współcześnie przeobrażeń — bardziej elastyczni i mobilni.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Powyższe przesłanki legły m.in. u podstaw udziału Wileńskiego Centrum Nauczania Agroekologii (do 2020 r. Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa) w międzynarodowym projekcie programu Erasmus+pt. „AGROPLUS”. Realizatorem projektu jest Perfekt Projekt Sp. z o.o.  w Białymstoku (Polska), a partnerami Wileńskie Centrum Nauczania Agroekologii (Litwa) oraz Huma Capi Act z Turynu (Włochy). Okres realizacji projektu: 01.12.2020–30.11.2022.

  Czytaj więcej: W Gimnazjum w Rukojniach konferencja w ramach projektu Erasmus+

  Realizowany projekt zakłada doskonalenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych posiadających już merytoryczne przygotowanie w zakresie przedmiotów zawodowych. Cel główny projektu zawiera następujące cele szczegółowe:

  • podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w branży rolno-spożywczej w odpowiedzi na aktualne wyzwania na rynku pracy;
  • rozwijanie nowych umiejętności nauczycieli zawodu oraz wyposażenie ich w kompetencje i wiedzę niezbędną do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz w odpowiedzi na obecne zmiany w kontekście dokonujących się współcześnie przeobrażeń na rynku pracy i w życiu;
  • doskonalenie świadomości społeczno-kwalifikacyjnej na temat problemów środowiskowych i kwestii zmian klimatycznych.
  | Fot. organizatorzy

  Okres przygotowania zadań projektu przypadł na skomplikowany czas ograniczeń związanych z pandemią. Nie zawsze uczestnicy mogli spotykać się na żywo.  Nowoczesne narzędzia pozwoliły opracować i omówić zadania i materiały za pomocą spotkań on-line. Omówienie kluczowych zagadnień miało miejsce w Białymstoku i w Białej Wace k. Wojdat (Wileńskie Centrum Nauczania Agroekologii) oraz w Turynie.

  Pierwsze spotkanie uczestników projektu „AGROPLUS” miało miejsce w dniu 21.05.2021 r.  w Białymstoku. Zostały omówione tematy zawierające aktualne trendy w logistyce żywności. W trakcie spotkania poruszone były również kwestie dotyczące organizacji wyjazdu na szkolenia nauczycieli zawodu z Litwy i Polski na kurs praktyczny w Turynie.

  Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów miało miejsce na Litwie 26 sierpnia 2021 r. w Białej Wace w Wileńskim Centrum Nauczania Agroekologii. Główne aspekty omówione w trakcie spotkania to: program szkolenia nauczycieli w Turynie i jego części organizacyjne, pomysły działań upowszechniających, prezentacje.

  Czytaj więcej: W osiedlach Rudomino, Pogiry, Biała Waka i Wojdaty zostanie odnowiona infrastruktura drogowa

  W dniu 8 lutego br. zorganizowane zostało spotkanie z uczestnikami projektu „AGROPLUS” w Turynie. Omówiono tematykę szkolenia branżowego pod nazwą: „Nowoczesne proekologiczne trendy w logistyce żywności”. W szkoleniu łącznie uczestniczyć będzie 18 osób: 4 nauczycieli z dwóch szkół zawodowych woj. podlaskiego, 10 przedstawicieli pracodawców oraz 4 nauczycieli ze szkoły zawodowej z Białej Waki.

  Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa transportu i logistyki żywności, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie we Włoszech, rolą opakowań w obrocie towarowym. Scharakteryzowane zostaną uwarunkowania dotyczące właściwego transportu żywności oraz obowiązki producentów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnicy szkoleń zostaną zapoznani z doświadczeniami głównych dystrybutorów żywności w regionie Piemontu.

  | Fot. organizatorzy

  Przygotowania do wyjazdu na szkolenia branżowe w Turynie zostały omówione na czwartym spotkaniu partnerów projektu, które miało miejsce w dniu 28 marca 2022 r. w Białymstoku (Polska). Główne tematy to: program i podstawowe zagadnienia szkolenia branżowego w Turynie. Spotkanie w tym mieście zostało zaplanowane w dniach 23-27 maja 2022 r. Zdobyta przez nauczycieli wiedza, doświadczenia ze spotkań oraz edukacja zawodowa przeniesiona na grunt własnego regionu ma zaowocować zmianami w poprawie nauczania przyszłych specjalistów.

  Szkolenia nauczycieli w innych krajach pozwalają na doskonalenie kwalifikacji, rozszerzenie horyzontów wiedzy w dziedzinie rolnictwa europejskiego, logistyki, innych aktualnych zagadnień oraz na przekazanie tych doświadczeń na grunt pedagogiczny własnej szkoły i regionu.

  Czytaj więcej:Na rolnictwo — ćwierć miliarda euro wsparcia. Zachęci o uprawy warzyw zamiast zbóż


  Kierownik projektów Wiesława Gaidulewicz

  Nauczycielka zawodu Halina Stankiewicz

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...