Po wiedzę do Włoch

Kształcenie zawodowe stanowi ważne ogniwo współczesnej oświaty. W przeszłości często niedoceniane, traktowane jako gorszy tor edukacji, nabrało obecnie innego znaczenia. Do szkół zawodowych przychodzi coraz więcej osób mających wykształcenie wyższe.

| Fot. organizatorzy

W dobie niespotykanych dotąd w Europie i na Litwie przemian na rynku pracy, zakresu i tempa modernizacji litewskiej gospodarki, rola kształcenia związanego z przygotowaniem ludzi do wykonywania różnych zawodów jest doniosła i znacząca w kontekście obecnych i perspektywicznych wyzwań na rynku pracy.

Istotną rolę w dostosowaniu kształcenia zawodowego do tych wyzwań i potrzeb współczesnego rynku pracy odgrywają nauczyciele, przede wszystkim nauczyciele przedmiotów zawodowych. Oczekuje się od nich przekazania przyszłym absolwentom szkolnej edukacji zawodowej nie tylko wiedzy i stosownych kwalifikacji zawodowych, ale także wyposażenia ich w cechy pożądane na rynku pracy oraz w życiu, aby byli oni — w kontekście dokonujących się współcześnie przeobrażeń — bardziej elastyczni i mobilni.

Powyższe przesłanki legły m.in. u podstaw udziału Wileńskiego Centrum Nauczania Agroekologii (do 2020 r. Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa) w międzynarodowym projekcie programu Erasmus+pt. „AGROPLUS”. Realizatorem projektu jest Perfekt Projekt Sp. z o.o.  w Białymstoku (Polska), a partnerami Wileńskie Centrum Nauczania Agroekologii (Litwa) oraz Huma Capi Act z Turynu (Włochy). Okres realizacji projektu: 01.12.2020–30.11.2022.

Czytaj więcej: W Gimnazjum w Rukojniach konferencja w ramach projektu Erasmus+

Realizowany projekt zakłada doskonalenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych posiadających już merytoryczne przygotowanie w zakresie przedmiotów zawodowych. Cel główny projektu zawiera następujące cele szczegółowe:

  • podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w branży rolno-spożywczej w odpowiedzi na aktualne wyzwania na rynku pracy;
  • rozwijanie nowych umiejętności nauczycieli zawodu oraz wyposażenie ich w kompetencje i wiedzę niezbędną do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz w odpowiedzi na obecne zmiany w kontekście dokonujących się współcześnie przeobrażeń na rynku pracy i w życiu;
  • doskonalenie świadomości społeczno-kwalifikacyjnej na temat problemów środowiskowych i kwestii zmian klimatycznych.
| Fot. organizatorzy

Okres przygotowania zadań projektu przypadł na skomplikowany czas ograniczeń związanych z pandemią. Nie zawsze uczestnicy mogli spotykać się na żywo.  Nowoczesne narzędzia pozwoliły opracować i omówić zadania i materiały za pomocą spotkań on-line. Omówienie kluczowych zagadnień miało miejsce w Białymstoku i w Białej Wace k. Wojdat (Wileńskie Centrum Nauczania Agroekologii) oraz w Turynie.

Pierwsze spotkanie uczestników projektu „AGROPLUS” miało miejsce w dniu 21.05.2021 r.  w Białymstoku. Zostały omówione tematy zawierające aktualne trendy w logistyce żywności. W trakcie spotkania poruszone były również kwestie dotyczące organizacji wyjazdu na szkolenia nauczycieli zawodu z Litwy i Polski na kurs praktyczny w Turynie.

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów miało miejsce na Litwie 26 sierpnia 2021 r. w Białej Wace w Wileńskim Centrum Nauczania Agroekologii. Główne aspekty omówione w trakcie spotkania to: program szkolenia nauczycieli w Turynie i jego części organizacyjne, pomysły działań upowszechniających, prezentacje.

Czytaj więcej: W osiedlach Rudomino, Pogiry, Biała Waka i Wojdaty zostanie odnowiona infrastruktura drogowa

W dniu 8 lutego br. zorganizowane zostało spotkanie z uczestnikami projektu „AGROPLUS” w Turynie. Omówiono tematykę szkolenia branżowego pod nazwą: „Nowoczesne proekologiczne trendy w logistyce żywności”. W szkoleniu łącznie uczestniczyć będzie 18 osób: 4 nauczycieli z dwóch szkół zawodowych woj. podlaskiego, 10 przedstawicieli pracodawców oraz 4 nauczycieli ze szkoły zawodowej z Białej Waki.

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa transportu i logistyki żywności, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie we Włoszech, rolą opakowań w obrocie towarowym. Scharakteryzowane zostaną uwarunkowania dotyczące właściwego transportu żywności oraz obowiązki producentów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnicy szkoleń zostaną zapoznani z doświadczeniami głównych dystrybutorów żywności w regionie Piemontu.

| Fot. organizatorzy

Przygotowania do wyjazdu na szkolenia branżowe w Turynie zostały omówione na czwartym spotkaniu partnerów projektu, które miało miejsce w dniu 28 marca 2022 r. w Białymstoku (Polska). Główne tematy to: program i podstawowe zagadnienia szkolenia branżowego w Turynie. Spotkanie w tym mieście zostało zaplanowane w dniach 23-27 maja 2022 r. Zdobyta przez nauczycieli wiedza, doświadczenia ze spotkań oraz edukacja zawodowa przeniesiona na grunt własnego regionu ma zaowocować zmianami w poprawie nauczania przyszłych specjalistów.

Szkolenia nauczycieli w innych krajach pozwalają na doskonalenie kwalifikacji, rozszerzenie horyzontów wiedzy w dziedzinie rolnictwa europejskiego, logistyki, innych aktualnych zagadnień oraz na przekazanie tych doświadczeń na grunt pedagogiczny własnej szkoły i regionu.

Czytaj więcej:Na rolnictwo — ćwierć miliarda euro wsparcia. Zachęci o uprawy warzyw zamiast zbóż


Kierownik projektów Wiesława Gaidulewicz

Nauczycielka zawodu Halina Stankiewicz