Na rolnictwo — ćwierć miliarda euro wsparcia. Zachęci o uprawy warzyw zamiast zbóż

W ciągu najbliższych pięciu lat inwestycje w rolnictwo na Litwie wyniosą pół miliarda euro. Ministerstwo Gospodarki Rolnej zaprezentowało tegoroczną oraz przyszłoroczną strategię inwestycji w gospodarstwa rolne w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Wsi na lata 2014-2020, który znacznie zwiększy środki, przeznaczane dla mleczarzy oraz producentów owoców, warzyw, wieprzowiny i drobiu.

| Kęstutis Navickas Fot. ŽŪM

„Do tej pory niektóre sektory miały stosunkowo wyższe wsparcie inwestycyjne niż inne, co doprowadziło do nieproporcjonalnego udziału produkcji rolnej na Litwie w sektorze upraw zbóż, co tworzy niewielką wartość dodaną w skali kraju – tworzymy niższą wartość na hektar niż kraje UE. Chcemy to zmienić, dlatego w przejściowym okresie 2021-2022 w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Wsi na lata 2014-2021 (Kaimo plėtros programa, KPP) znacznie większe wsparcie inwestycyjne będzie skierowane docelowo do tych sektorów, które tworzą większą wartość dodaną i wcześniej były niedofinansowane, a które chcemy strategicznie rozwijać” — mówi minister gospodarki rolnej Kęstutis Navickas.

Inwestycje w gospodarstwa — prawie 228 mln euro

W ciągu tych dwóch lat w ramach środka KPP „Inwestycje w gospodarstwa” zostanie przydzielonych 227,6 mln euro wsparcia z budżetu państwowego Litwy oraz funduszu rozwoju gospodarki rolnej Europy. Szacuje się, że średnio w ciągu roku zostanie przyznane prawie dwukrotnie więcej wsparcia na inwestycje niż dotychczas.

Chcąc otrzymać wsparcie KPP, rolnicy sami będą musieli zainwestować co najmniej połowę wszystkich środków potrzebnych na inwestycję. Pieniądze te będą musiały zostać wydane do czerwca 2025 roku, więc oczekuje się, że w nowy sprzęt, budynki gospodarcze, rozwój produkcji, lepsze warunki trzymania zwierząt, zmniejszanie zanieczyszczenia — łącznie zainwestowanych zostanie do 0,5 miliarda euro.

Szacuje się, że 45 procent całkowitego wsparcia w ramach środka „Inwestycje w gospodarstwa” KPP zostanie przeznaczonych na mleczarstwo. Dotychczas ten sektor otrzymywał około jednej trzeciej całkowitego wsparcia inwestycyjnego. Rozwój tego sektora jest ważny ze względu na silnych przetwórców na rynku litewskim, którym brakuje lokalnych surowców do produkcji produktów mlecznych.

Znacznie wzrośnie wsparcie dla sadownictwa, jagodnictwa i ogrodnictwa, które otrzymają 18 procent wsparcia, a także dla inwestycji w cieplarnie (8 procent).

Prawie jedna czwarta całego wsparcia inwestycyjnego trafi do sektorów hodowli drobiu i wieprzowiny, które ostatnio borykają się z globalnymi wyzwaniami.

Komu przysługują priorytety

Ministerstwo gospodarki rolnej wymienia także priorytety, które będą mieć znaczenie przy ocenie wniosków o wsparcie inwestycji w ramach KPP. Priorytetowe będzie wspieranie produkcji, spółdzielczości, tworzenie wartości dodanej oraz wyższej jakości, technologii cyfrowych. Także zachęca się do inwestowania w rolnictwo ekologiczne, zmniejszanie użycia nawozów i pestycydów, mniejsze emisje amoniaku i gazów cieplarnianych.

„W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci na inwestycje w gospodarstwa rolne przeznaczono ponad miliard euro i około 40 procent tej kwoty otrzymał sektor zbóż. Teraz w ciągu dwóch lat przeznaczymy ćwierć miliarda euro na te sektory, których rozwój w kraju jest niewystarczający i które tworzą wyższą wartość dodaną oraz odpowiadają celom państwa oraz spełniają oczekiwania mieszkańców — by jeść zdrowe krajowe produkty, wyprodukowane z szacunkiem dla otoczenia” — mówi Kęstutis Navickas.

Obecnie Litwa sama całkowicie nie zaopatruje się i importuje około połowę owoców, warzyw oraz wieprzowiny. Jednak na Litwie produkuje się około trzykrotnie więcej zboża, rogacizny i baraniny, niż wynosi zapotrzebowanie wewnętrzne. Przetwórcom krajowym brakuje także mleka.

Jak mówi minister gospodarki rolnej Kęstutis Navickas, przy przydzielaniu wsparcia obecnie będzie się zwracało uwagę na te sektory, które tworzą wyższą wartość dodaną i które należy rozwijać.

Zam. 2412