Šiugždinienė: „Na Litwie uczy się 7 tys. ukraińskich dzieci, jedna piąta miejsc zajęta”

Według informacji litewskiej minister oświaty i sportu, Jurgity Šiugždinienė, w szkołach na Litwie naukę pobiera ok. 7 tys. ukraińskich uczniów. Zajęta jest jedna piąta wszystkich dostępnych dla uchodźców wojennych miejsc. Szefowa resortu zaznaczyła też, że w związku z lokalnymi przeciążeniami placówek oświaty, w niektórych samorządach kwaterowanie uchodźców jest ograniczane. Takie ograniczenia dotyczą już Wilna, Kowna, Kłajpedy, Druskiennik, Połągi oraz Wisagini.

Czytaj więcej: Litwa przyjęła już 47 tys. uchodźców z Ukrainy, w tym 20 tys. niepełnoletnich

Szefowa resortu oświaty i sportu Litwy, Jurgita Šiugždinienė
Szefowa resortu oświaty i sportu Litwy, Jurgita Šiugždinienė
| Fot. ELTA, Dainius Labutis

Niepełnoletni to ok. 40 proc. wszystkich uchodźców wojennych na Litwie

„W danym momencie mamy 19 761 niepełnoletnich, praktycznie to składa się na trochę więcej niż 40 proc. wszystkich przybyłych na Litwę osób z Ukrainy. W szkołach kształcenia ogólnego uczy się 7 367 ukraińskich dzieci, zajętych jest około 20 proc. deklarowanych przez samorządy miejsc w szkołach” — na posiedzeniu Komitetu Oświaty i Nauki przekazała minister.

Wedle tych samych informacji, w kraju do placówek przedszkolnych oraz klas zerowych chodzi 2 270 dzieci, to ok. 50 proc. wolnych miejsc podanych przez samorządy.

Ograniczenia kwaterowania w niektórych samorządach

„W niektórych samorządach już jest ograniczane kwaterowanie, jedna z przyczyn to obciążenie placówek oświaty. W samorządach miejskich Wilna, Kowna, Kłajpedy oraz w samorządach druskiennickim, Połągi, wisagińskim już jest ograniczane kwaterowanie z powodu obciążenia placówek oświaty, kwaterowanie koordynuje Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy” — mówiła minister Šiugždinienė.

Podała również informacje na temat studiów wyższych. Według minister, obecnie na litewskich uczelniach wyższych studiuje 275 studentów z Ukrainy, z czego 124 to studenci na studiach częściowych.

Czytaj więcej: Polskie szkoły na Litwie otwarte dla wszystkich dzieci

Na Litwie niemal 50 tys. uchodźców z Ukrainy

Według danych Departamentu Statystyki, na Litwie zarejestrowano już 49 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, z czego niemal 20 tys. to niepełnoletni.


Na podst.: BNS, własne