Więcej

  Nieświąteczne Święto Pracy. Sytuacja pracowników pogarsza się

  Czytaj również...

  „1 maja obchodzimy Święto Pracy, międzynarodowe święto klasy robotniczej. Niestety, sytuacja pracowników na Litwie pogarsza się” — ocenia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Kęstutis Juknis, przewodniczący Litewskiego Związku Zawodowego „Sandrauga”.

  Robotnik na budowie.
  Dużo wniosków o wszczęcie sporu zbiorowego związanych było z sektorem budowlanym
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Komisje ds. sporów pracowniczych w większości rozpatrują wnioski o odzyskanie niewypłaconych wynagrodzeń — poinformowała „Kurier Wileński” Państwowa Inspekcja Pracy.

  Brak zaufania do instytucji publicznych

  — Podczas Święta Pracy spotykamy się z ludźmi, którzy walczą z tymi, co nie chcą słyszeć zwykłych pracowników. Sytuacja zmienia się na gorsze. Dawniej ludzie mieli większe zaufanie do instytucji publicznych — mówi Kęstutis Juknis.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Twierdzi, że sytuacja pracowników w ciągu ostatnich lat się pogorszyła.

  — Sytuacja pracowników w ciągu ostatnich lat się pogorszyła. Największy problem, który nadal pozostaje nierozwiązany, to mobbing w pracy. Wielki chaos panuje w obliczaniu nadgodzin. Problem ten zgłasza wielu robotników. Za przepracowane nadgodziny ludzie chcą otrzymywać wypłatę w bieżącym miesiącu, a pracodawca zazwyczaj płaci po 3, a nawet 4 miesiącach. W ten sposób pracownik nie otrzymuje pełnej sumy. Problemów jest mnóstwo — zaznacza przewodniczący Litewskiego Związku Zawodowego „Sandrauga”.

  Przegląd działalności komisji ds. sporów pracowniczych w 2021 r. pokazuje, że główny powód kierowania skarg do komisji nie uległ zmianie. Najczęstszym żądaniem jest odzyskanie niewypłaconych wynagrodzeń. Takie wnioski stanowiły około 66 proc. wszystkich wniosków otrzymanych w 2021 r. Podobnie jak w poprzednich okresach, około 95 proc. wniosków zostało złożonych przez pracowników.

  Czytaj więcej: Protestujący pracownicy kultury żądają godziwych wynagrodzeń

  Dochodzenie odszkodowań niepieniężnych

  Innymi najczęstszymi powodami zwracania się do komisji ds. sporów pracowniczych były dochodzenie odszkodowań niepieniężnych i niesprawiedliwe zwolnienie z pracy.

  „Indywidualny spór pracowniczy to spór między pracownikiem a pracodawcą wynikający z zawarcia, zmiany, wykonania lub rozwiązania umowy o pracę, a także z nieprzestrzegania lub niewłaściwego stosowania przepisów prawa pracy. Na przykład, spory mogą dotyczyć niewypłaconych wynagrodzeń, niezrekompensowanych szkód materialnych, niezapłaconych urlopów itp. Komisja ds. sporów pracowniczych rozpatruje również spory dotyczące zwolnienia pracownika, legalności zawieszenia w czynnościach służbowych oraz zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe” — informuje Państwowa Inspekcja Pracy w komunikacie nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu”.

  Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, a także przedstawiciele pracowników lub organizacje pracodawców mogą odwoływać się do komisji ds. sporów pracowniczych, jeśli ich prawa są naruszane. Komisja ds. sporów pracowniczych musi rozstrzygnąć spór pracowniczy w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o jeden miesiąc. W przypadkach, gdy wnioskodawca nie zgadza się z decyzją komisji ds. sporów pracowniczych lub gdy odwołanie nie zostanie rozpatrzone, ponieważ nie leży w kompetencji komisji ds. sporów pracowniczych, proponuje się, aby wystąpił on do sądu.

  Pomimo spadku liczby wniosków otrzymanych i rozpatrzonych przez komisję ds. sporów pracowniczych, kwoty odzyskane w ubiegłym roku były nadal imponujące: w 2021 r. przyznano 6,14 mln euro, z czego 6,06 mln euro na rzecz pracowników i 0,08 mln euro na rzecz pracodawców. Około 33 proc. wszystkich zgłoszonych roszczeń zostało rozstrzygniętych na korzyść osób zwracających się do komisji.

  Do Państwowej Inspekcji Pracy mogą zwracać się pracownicy, organizacje pracownicze, osoby anonimowe lub grupy osób anonimowych
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Najwięcej wniosków o wszczęcie sporu zbiorowego

  Najwięcej wniosków o wszczęcie sporu zbiorowego miał sektor transportu i gospodarki magazynowej (około 19 proc.), a następnie sektor budowlany. Znacząca liczba wniosków pochodziła od przedsiębiorstw z sektora handlu hurtowego i detalicznego, przedsiębiorstw produkcyjnych oraz, w mniejszym stopniu, od przedsiębiorstw z innych dziedzin gospodarki.

  Znaczną liczbę wniosków otrzymano z sektora instytucji opieki zdrowotnej i pracy socjalnej — 858 wniosków, ale liczba ta wynika z faktu, że ponad 700 wniosków wpłynęło z jednej instytucji opieki zdrowotnej.

  Odzyskanie wynagrodzeń

  Chociaż przeważająca większość roszczeń dotyczy odzyskania wynagrodzenia, wnioski otrzymane w 2021 roku wskazują na większą różnorodność roszczeń.

  W jednym wniosku osoby fizyczne podnosiły wiele różnych kwestii. Pojawiło się też więcej roszczeń, które w poprzednich okresach były rzadkością, takich jak nieuzasadnione zwolnienie z pracy, przemoc psychiczna w miejscu pracy, mobbing, szkody niemajątkowe, równość płci i dyskryminacja, ochrona danych osobowych i prawo do prywatności i inne. W porównaniu z rokiem 2020, w roku 2021 odnotowano prawie trzykrotny wzrost liczby roszczeń o odszkodowanie za szkody niemajątkowe, prawie dwukrotny wzrost liczby sporów pracowniczych dotyczących zgodności z prawem zawieszenia, prawie trzykrotny wzrost liczby roszczeń o unieważnienie ostrzeżenia/zarządzenia oraz prawie dwukrotny wzrost liczby roszczeń dotyczących równości płci i dyskryminacji.

  Czytaj więcej: Dyskryminacja ze względu… na płeć

  Kto może zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy?

  Do Państwowej Inspekcji Pracy mogą zwracać się pracownicy, organizacje pracownicze, osoby anonimowe lub grupy osób anonimowych, jeśli chcą zgłosić bieżące lub przewidywalne naruszenia prawa pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza dochodzenie na podstawie Konstytucji Republiki Litewskiej, umów międzynarodowych Republiki Litewskiej, Kodeksu Pracy Republiki Litewskiej, Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy Republiki Litewskiej oraz innych ustaw i normatywnych aktów prawnych regulujących bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz stosunki pracy.

  Czytaj więcej: Znęcanie się w pracy na celowniku Inspekcji Pracy. „Wciąż tolerujemy przemoc”


  Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

  Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja — międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. 

  Wprowadzone zostało w 1889 roku przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago.

  W 1886 roku właściciel firmy McCormick Harvester postanowił zmodernizować swój zakład. W tym celu zwolnił wszystkich pracowników, a na ich miejsce zatrudnił nowe osoby. Od 1 maja przez kilka kolejnych dni trwały protesty byłych pracowników. W chwili przemówienia jednego z uczestników strajku policja zaatakowała protestujących, mimo że byli oni nastawieni pokojowo. To właśnie wtedy doszło do masakry, która przeszła do historii jako Haymarket Riot 1886. Demonstracja została nazwana „Kampanią na rzecz 8-godzinnego dnia pracy”. Kilka lat po tych wydarzeniach ustalono, że 1 maja będzie dniem upamiętniającym strajk, który miał miejsce w Chicago.

  Czytaj więcej: Święto Pracy w cieniu dyskusji o pracy


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany pracodawców na 2023 rok

  Służba Zatrudnienia poinformowała „Kurier Wileński”, że w tym roku pojawiło się już jedno zgłoszenie o spodziewanym zwolnieniu grupowym. Czytaj więcej: Litewska służba zatrudnienia nie narzeka na brak pracy 24 proc. pracodawców poszukuje pracowników „W badaniu pracodawców przeprowadzonym przez Służbę Zatrudnienia w...

  Lutowe prośby modlitewne

  Światło zapalonej świecy symbolizuje Chrystusa — To są ważne święta dla każdego katolika. 2 lutego obchodzimy święto Matki Boskiej Gromnicznej. Tego dnia wierni do kościoła przynoszą gromnice. Światło zapalonej świecy symbolizuje Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto...

  Dmitry Moruz: „W Mołdawii nie ma dyskryminacji na tle narodowościowym”

  Honorata Adamowicz: Jakie są mniejszości narodowe w Mołdawii? Dmitry Moruz: W Mołdawii mamy wiele mniejszości narodowych. Najliczniejsza grupa to Ukraińcy, następnie Gagauzi — to grupa etniczna pochodzenia tureckiego posługująca się językiem gagauskim z grupy języków turkijskich, potem — Rosjanie. No...

  Natalija Mirimanowa: „Litwa może być przykładem w sprawie integracji mniejszości narodowych”

  Honorata Adamowicz: Czym się zajmuje Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) ds. Mniejszości Narodowych? Natalija Mirimanowa: Do zadań organizacji należy monitorowanie sytuacji mniejszości narodowych na obszarze OBWE w celu rozwiązywania przyczyn napięć i konfliktów etnicznych w regionie. W 1991-92 KBWE...