Więcej

  Mieszkańcy zapraszani są do zgłaszania pomysłów dla Wilna i rozdysponowania ponad 300 tys. euro

  Czytaj również...

  W tym roku w ramach projektu „Weź udział! Wilno” zostanie rozdysponowanych ponad 300 tys. euro. Projekt obejmie wszystkie starostwa stolicy. Już drugi rok z rzędu mieszkańcy Wilna mają możliwość zaangażowania się w podział budżetu starostw. Po złożeniu propozycji można zdecydować, które pomysły warto wdrożyć w 2023 r.

  Projekt „Weź udział! Wilno”.
  | Rys. organizatorzy

  „Wilno stale się rozwija, zmienia i ulepsza. Chciałoby się, by każdy mieszkaniec czuł się właścicielem swojego miasta. W zeszłym roku testowaliśmy projekt pilotażowy, a w tym roku kontynuujemy go i zapraszamy wszystkich mieszkańców do zastanowienia się, co sprawiłoby, by poczuli się jeszcze lepiej po powrocie z pracy, w weekend lub w wakacje” — mówi Lina Koriznienė, dyrektor administracji Samorządu Miasta Wilna.

  Do tej pory środki z budżetu miasta przeznaczone na realizację programu poprawy stanu środowiska w starostwach planowali starostowie, sporządzając plany roczne. Od bieżącego roku każdy aktywny mieszkaniec Wilna może przyczynić się do podziału środków budżetowych miasta, akceptacji pomysłów na poprawę środowiska, poszukiwania rozwiązań najbardziej drażliwych problemów oraz wziąć udział w dyskusji.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Mieszkańcy będą mogli proponować rozwiązania problemów istotnych dla społeczności pojedynczo lub grupami osób o podobnych poglądach. Wilnianie mogą zgłaszać propozycje w kategoriach „Zieleń”, „Mała architektura”, „Sport”, „Rekreacja i wypoczynek”. Zasady są proste: do 7 sierpnia mieszkańcy stolicy zapraszani są do generowania pomysłów dotyczących poprawy środowiska, a od 8 sierpnia rejestrować je na platformie http://dalyvauk.vilnius.lt. Jesienią, w listopadzie, odbędzie się głosowanie na najciekawszą i najbardziej pożądaną propozycję/-e. Samorząd w najbliższym roku wdroży pomysły, które uzyskają najwięcej głosów.

  W ubiegłym roku mieszkańcy trzech starostw stolicy — Rossy, Justyniszek i Werek — sami podzielili 64 tys. euro przeznaczonych na środowisko. Mieszkańcy Wilna, którzy są aktywni i dbają o swoje środowisko, zarejestrowali łącznie 100 propozycji poprawy warunków życia swojej społeczności. Ponieważ nie wszystkie pomysły spełniały warunki budżetu partycypacyjnego, o prawo do realizacji rywalizowało 31. Za najlepszy i najbardziej potrzebny pomysł dla społeczności mieszkańcy Rossy uznali urządzenie plaży nad Wilenką, w Justyniszkach — ścieżkę do spacerów w każdych warunkach pogodowych, a starostwo Werki podzieliło budżet między dwa pomysły: pieniądze przeznaczyło na przyrządy do ćwiczeń i stadiony piłki nożnej w Balsiai.

  Mieszkańcy mogą zapoznać się ze wszystkimi terminami, warunkami projektów, konkretnymi kwotami przydzielonymi każdemu starostwu na „Weź udział! Wilno”


  Materiał przygotowano na zamówienie Samorządu m. Wilna. Treść opłacona.

  Zam. 2483

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...