Więcej

  Nowe kwoty świadczeń socjalnych, większe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

  Czytaj również...

  Decyzją rządu na świadczenia socjalne zaplanowano dodatkowe 93,3 mln euro z budżetu państwa. Nowe kwoty będą obowiązywały od czerwca.

  Emeryci na ławeczce.
  Rząd łagodzi skutki inflacji — od czerwca wzrosną poszczególne świadczenia
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Łagodzenie skutków inflacji

  W celu złagodzenia skutków inflacji, w walce z ubóstwem i problemami wykluczenia społecznego, rząd zatwierdził nowe kwoty świadczeń socjalnych. Będą one obowiązywały od czerwca. „Większe świadczenia wspomogą słabsze grupy ludności, które najdotkliwiej odczuwają negatywne skutki inflacji. Wzrost kwoty wolnej od podatku spowoduje też wzrost dochodów pracujących osób niepełnosprawnych” —zaznacza Monika Navickienė, minister opieki socjalnej i pracy.

  Czytaj więcej: Posłanka Monika Navickienė: głosy Polaków zobowiązują

  Zwiększenie bazowej renty socjalnej

  Podstawowe świadczenie socjalne (BSI), które otrzymuje około 600 tys. mieszkańców kraju, wzrośnie o 4 euro do 46 euro, wysokość bazowej renty socjalnej (ŠPB) wzrośnie o 23 euro do 173 euro, podstawy odszkodowań celowych (TKB) — o 12 euro do 138 euro, wysokość dochodu subsydiowanego przez państwo (VRP) wzrośnie o 18 euro do 147 euro.

  Według Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy zwiększenie bazowej renty socjalnej sprawi, że poszczególne świadczenia socjalne, w zależności od ich rodzaju i kategorii odbiorców, wzrosną o 11,5–51,75 euro. Najmniej wzrosną świadczenia socjalne dla sierot, najbardziej — renty dla osób, które w 100 proc. straciły zdolność do pracy w wieku do 24. roku życia.

  Wzrost zasiłków

  Resort informuje, że podwyżka bazowego świadczenia socjalnego spowoduje wzrost określonych zasiłków. Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem wzrośnie do 80,5 euro, zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem dla rodzin wielodzietnych o niskich dochodach albo wychowujących dziecko z niepełnosprawnością — do 127,88 euro. W zależności od konkretnych potrzeb związanych z opieką rekompensaty dla tych rodzin wzrosną z 7,2 euro do 31,2 euro.

  Czytaj więcej: Rząd chce łagodzić skutki inflacji — od czerwca wzrosną świadczenia socjalne

  Emerytury wzrosną o 5 proc.

  Wzrost dochodów subsydiowanych przez państwo zwiększy wysokość świadczeń socjalnych średnio o 109-125 euro. Emerytury wzrosną o 5 proc. Na ten cel rząd przeznaczył 67,7 mln euro. Świadczenia emerytalne dla seniorów z wymaganym stażem pracy wzrosną średnio o 25 euro, do 510 euro. Średnia emerytura wzrośnie o 22 euro, do 482 euro. Średnia renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie od 10 do 21 euro, w zależności od jej kategorii. Emerytura bazowa wyniesie 225,8 euro, a wartość emerytalnej jednostki rozrachunkowej wyniesie 4,94 euro.

  Podwyżka kwoty wolnej od podatku dla osób z niepełnosprawnością

  Wzrost kwoty wolnej od podatku przyczyni się do wzrostu dochodów pracujących osób z niepełnosprawnością. „Równocześnie podwyższono kwotę wolną od podatku dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych” — informuje Monika Navickienė. Dla osób posiadających zdolność do pracy w wymiarze 30-55 proc. kwotę wolną od podatku podwyższono o 120 euro, czyli do 810 euro, dla osób posiadających 0-25 proc. — o 130 euro, do 870 euro. Wszystkie te działania mają pozytywny wpływ na wzrost świadczeń dla obywateli z niepełnosprawnością.

  Czytaj więcej: Na jaką pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne na Litwie


  Na podst.: SOCMIN

  Więcej od autora

  Kościół św. Anny — perła płomienistego gotyku

  Kościół św. Anny (ul. Maironio 8) to jeden z najsłynniejszych, a może nawet najsłynniejszy zabytek Wilna. Gotycka świątynia została wybudowana dokładnie przed 520 laty. — Jest dziełem późnego tzw. płomienistego gotyku, mającego niewiele sobie równych na świecie. Dotrwał do naszych...

  Spotkali się absolwenci legendarnej ,,Piątki”

  W niedzielę, 26 czerwca spotkali się absolwenci legendarnej „Piątki”. Od pierwszego spotkania w 2008 r., na które przybyło ponad 100 osób z różnych zakątków Wileńszczyzny oraz z Polski, Hiszpanii, Anglii, Stanów, minęło 15 lat. Spora grupa dawnych koleżanek i kolegów...

  Tydzień poświęcony opiece nad dziećmi

  W pierwszą niedzielę lipca na Litwie obchodzony jest Dzień Opiekuna. W ramach obchodów odbędzie się szereg wydarzeń skierowanych do dorastających bez rodziców dzieci oraz obecnych i przyszłych opiekunów. Zaplanowane są spotkania, wykłady i piknik. Wydarzenia będą odbywały się przez...

  Wileńskie ślady polskich romantyków: Józef Strumiłło. Upiększał miasto kwiatami

  Pierwszym miejscem, które zdobiły rośliny Józefa Strumiłły, były kwitnące ogrody na przedmieściach Wilna. Dziś przypominają o tym tylko nazwy ulic – Sadowa i Kwiatowa – przebiegających w okolicach dworca. Gdy Adam Mickiewicz przygotowywał do druku „Ballady i romanse”, Józef Strumiłło...