Więcej

  127 uczniów rejonu wileńskiego z tytułem Najlepszy Uczeń 2022

  W dniach 18 i 19 października w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie odbyła się uroczystość przyznania tytułu Najlepszy Uczeń 2022 dla najlepszych uczniów szkół ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz uczniów podwileńskich szkół prowadzących edukację nieformalną.

  Czytaj również...

  Najlepsi maturzyści, których wyniki państwowych egzaminów maturalnych zostały ocenione na sto punktów, laureaci krajowych i międzynarodowych olimpiad, zwycięzcy konkursów muzycznych, plastycznych oraz zawodów sportowych otrzymali dyplomy gratulacyjne i długopisy z wygrawerowanymi słowami „Najlepszy Uczeń Rejonu Wileńskiego Roku 2022” z rąk mer Marii Rekść.

  Mer Maria Rekść – inicjatorka tej uroczystości – uhonorowała 127 uzdolnionych uczniów rejonu oraz laureatów krajowych olimpiad i konkursów, a także 74 ich nauczycieli.

  – Ta uroczystość stała się już w naszym rejonie wydarzeniem tradycyjnym i wierzę, że w przyszłości będzie gromadziła jeszcze więcej wybitnie uzdolnionych młodych ludzi. Niezmiernie cieszy fakt, że w naszym rejonie jest tak wiele utalentowanych młodych osób. Pragnę podziękować naszej wspaniałej młodzieży podwileńskiej za dążenie do zdobywania wiedzy, za świetne wyniki w nauce, zaś nauczycielom i rodzicom – za nakłanianie do uczenia się, poszerzania horyzontów i doskonalenia posiadanych przez młodzież zdolności i talentów – powiedziała mer.

  – Drodzy abiturienci, już dokonaliście wyboru w swoim życiu, więc życzę, byście nie przestali szukać talentów, ich nie zagubili, byście w nich wzrastali i służyli innym ludziom. Cały świat stoi przed wami otworem, ale czekamy na was tu, na naszej ziemi rodzinnej. To właśnie wy upiększacie nasz rejon i jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że rejon wileński ma tak wiele uzdolnionej młodzieży. Życzę w przyszłości kolejnych szczytów i kolejnych laurów. Niech zwycięstwo towarzyszy wam na przyszłej drodze życia – powiedziała Maria Rekść, życząc młodzieży, by nie ustawała również w pracy nad sobą.

  W tym roku maksymalną liczbę punktów (100) z egzaminów maturalnych otrzymało 22 maturzystów
  | Fot. vrsa.lt

  Mer serdecznie podziękowała nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom placówek oświatowych, którzy pomagają stwarzać dla uczniów możliwości i wspomagają ich na wszelkie sposoby.

  W tym roku maksymalną liczbę punktów (100) z egzaminów maturalnych otrzymało 22 maturzystów.

  O oprawę muzyczną dwudniowej uroczystości zadbali wychowankowie szkół sztuk pięknych w Rudominie, Pogirach oraz Szkołu Muzycznej w Niemenczynie, a także uczniowie Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, Gimnazjum Giedymina w Niemenczynie oraz Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie.

  Oświata jest priorytetowym kierunkiem działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego
  | Fot. vrsa.lt

  Oświata jest priorytetowym kierunkiem działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego. Z ostatnich prac modernizacyjnych w placówkach oświatowych należy wymienić kontynuowanie prac budowlanych w Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie oraz prac modernizacyjnych wnętrz w Gimnazjum im. R. Kalinowskiego w Niemieżu. Zakończono modernizację pomieszczeń wewnętrznych w Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach (odnowiono wszystkie pomieszczenia wewnętrzne, klasy, salę sportową, stołówkę, aulę, pomieszczenia wychowania przedszkolnego; przy gimnazjum powstał również plac zabaw dla dzieci, zainstalowano windę). W miednickim Gimnazjum im. Św. Kazimierza trwają prace nad odnowieniem elewacji pomieszczeń, w których mieszczą się hala sportowa i stołówka. Trwa budowa pięknej dobudówki do Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach, gdzie mieścić się będzie hala sportowa i aula.

  Czytaj więcej: „Macierz” wyróżniła polskich nauczycieli i szkoły na Litwie. Finał konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...