Więcej

  Konferencja z okazji 10-lecia Polonijnej Biblioteki Cyfrowej. Referat nt. „Kuriera Wileńskiego”

  W dniach 16-18 listopada w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia Polonijnej Biblioteki Cyfrowej. Wydarzenie skupiło badaczy i przedstawicieli Polonii ze świata. Swój referat wygłosił także przedstawiciel „Kuriera Wileńskiego”.

  Czytaj również...

  Konferencję otworzył organizator i kustosz biblioteki cyfrowej, prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, prodziekan ds. finansowych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił o potrzebie zachowania tego dziedzictwa, które wypracowała Polonia i Polacy za granicą.

  Biblioteka cyfrowa pomostem dla Polaków

  Po organizatorze głos zabrał Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu RP ds. Polonii i Polaków za Granicą. „Dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestnictwa. Sam jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską pisałem o Polakach na Wileńszczyźnie, więc są to tematy mi bliskie” — zwrócił się do zebranych minister Dziedziczak. Podkreślił też, że sam korzystał z zasobów Polonijnej Biblioteki Cyfrowej.

  Następnie głos zabrał prezes Polskiej Izby Druku, kanclerz kapituły Polskiego Bractwa Gutenberga, Jacek Kuśmierczyk. „W statucie Polskiego Bractwa Gutenberga poczytne miejsce zajmuje szerzenie czytelnictwa i edukacji, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży” — zauważył Kuśmierczyk. „I tutaj dzieło profesora Kuźminy stało się platformą, aby dzięki pomocy państwa i pana, panie ministrze (min. Jan Dziedziczak — przyp. red.), zacząć to realizować” — wyjaśnił.

  Kiedyś dziedzictwem były tylko zabytki

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Jako pierwsza z prelekcją wystąpiła prof. dr hab. Anna Kamler, syntetycznie przedstawiając m. in. pojęcie samego dziedzictwa, które wcale nie było zawsze postrzegane tak samo. „Dziedzictwo najczęściej było utożsamiane z zabytkami. Pod pojęciem dziedzictwa nie rozumiano ani obyczajów, ani piśmiennictwa. To Grecja stworzyła pierwszą ustawę o ochronie zabytków rękami konserwatorów, historyków i prawników niemieckich, którzy prowadzili badania na terenie Grecji. Jeszcze przed powstaniem prawa wywieźli to, co można dziś oglądać w Pergamońskim Muzeum i innych. To był »efekt uboczny« działalności konserwatorów i historyków niemieckich” — przytoczyła historię prof. Kamler.

  Referat i wystąpienie „Kuriera Wileńskiego”

  Referat w imieniu „Kuriera Wileńskiego” wygłosił wyżej podpisany reprezentant redakcji.

  Podkreśliłem rolę papieru i archiwów w pielęgnowaniu dziedzictwa, tożsamości narodowej, a także funkcję kronikarską gazety. „Porządek — to jest jeden z najlepszych przyjaciół dobrze wykonanej pracy. I mariaż papieru z cyfrą, czyli to, co robi Polonijna Biblioteka Cyfrowa, to jest ten porządek, którego tak bardzo potrzebujemy” — będziemy mogli przeczytać w referacie, który będzie wydrukowany w publikacji pokonferencyjnej.

  „Nie miałbym możliwości o tym wszystkim mówić tutaj przed Państwem, gdyby nie pomoc państwa polskiego, któremu chcemy podziękować. Jesteśmy wspierani finansowo przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie jest udzielane za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która obchodzi w tym roku swoje 30-lecie” — zwróciłem uwagę zgromadzonych.

  Była to świetna okazja do wymiany się kontaktami z przedstawicielami Polonii brazylijskiej, z badaczami, dyplomatami i pracownikami akademickimi. Konferencja zakończyła się wieczorem 18 listopada.

  Czytaj więcej: 30-lecie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” połączone ze wsparciem Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  „Śniadecki” z Solecznik w „Kurierze”: szeryfy, pisanka i wszystko, co musi wiedzieć łamacz

  Od szczegółu do ogółu Zwiedzanie zaczęliśmy tradycyjnie od promenady archiwalnych zdjęć „Kuriera”. Nie sposób mówić o graficznym przygotowaniu jakiegokolwiek druku, gdy nie wiemy, do czego będzie służył. Porozmawialiśmy zatem o funkcji informacyjnej gazety i o tym, dlaczego — nieprzypadkowo —...

  Z Betlejem do redakcji „Kuriera”. Harcerze podzielili się Światłem Pokoju

  W tym roku światełko przynieśli Agata Stankiewicz i Dominik Zinis — oboje z 26 Szczepu im. XIII Pułku Ułanów Wileńskich. Agata pełni funkcję kwatermistrzyni szczepu, a Dominik jest zastępcą komendanta. Jak wyjaśnili, Betlejemskie Światełko Pokoju symbolizuje pokój oraz nowinę...

  Oni nie chcą, żebyśmy o tym pisali. Niewygodna prawda o faktoidach

  Porozmawiajmy nie o propagandzie, ale o „medialnej ploteczce”. Faktoidy, bo o nich mowa, czasem są przedstawiane jako „małe fakty, ciekawostki”, ale to definicja niepoprawna. W istocie faktoid to nieprawda, która zaczyna być uznawana za prawdę dzięki temu, że ukazała...

  Na pierwszej linii obrony przed rosyjską propagandą. IX Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

  Dziękuję za zaproszenie na te ważne rozmowy. Ważne szczególnie teraz, gdy na Ukrainie toczy się wojna, dokonywane są potworne zbrodnie wojenne, gdy na Białorusi już nie ma dziennikarstwa – tymi słowami zwróciła się do uczestników zjazdu wicemarszałek Sejmu RP...