Więcej

  30 lat owocnej pracy na rzecz wspierania Polaków i polskości. Od dziś nowy patron i zobowiązania

  Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” powstała w 1992 r. z inicjatywy premiera RP Jana Olszewskiego i w ciągu 30 lat zrealizowała bardzo wiele cennych inicjatyw związanych z aktywizacją środowisk polskich na Wschodzie, pielęgnowaniem i rozwojem kultury polskiej, w tym wsparciem polskich mediów.

  Czytaj również...

  Jubileusz z udziałem pary prezydenckiej

  Gala jubileuszowa fundacji odbyła się 14 grudnia w warszawskim Belwederze z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy. Podczas uroczystości licznie reprezentowani byli także Polacy z Wileńszczyzny, nie zabrakło również „Kuriera Wileńskiego”, który reprezentował wydawca Zygmunt Klonowski.

  Jako pierwszy podczas uroczystości zabrał głos przewodniczący Rady Fundacji Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu RP ds. Polonii i Polaków za granicą. Minister powiadomił, że 14 grudnia Rada Fundacji, oddając hołd inicjatorowi jej ustanowienia w 1992 r., premierowi Janowi Olszewskiemu, zmieniła statut fundacji i od tej pory nadano jej imię Jana Olszewskiego.

  Jubileusz był okazją do uhonorowania dobroczyńców fundacji, m.in. Fundacji ORLEN, która pośród różnych swoich projektów wspiera także wydawanie magazynu „Kuriera Wileńskiego”
  | Fot. Piotr Babisz

  – Wśród wielu strategicznych decyzji z okresów rządu premiera Jana Olszewskiego, które odczuwamy dziś, będąc w Unii Europejskiej i w NATO, rodzi się troska o naszych rodaków na Wschodzie – powiedział Jan Dziedziczak. – Z tej perspektywy warto spojrzeć na te 30 lat, ile dobrego się wydarzyło, ile wspaniałych dzieł, ile pomocy człowiekowi, ile uratowania polskości, dzięki temu narzędziu, o którym pomyślał premier Jan Olszewski – mówił przewodniczący Rady Fundacji.

  Do uczestników uroczystości zwrócili się też prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda.

  Prezydent zauważył znaczenie działań, jakie prowadzi fundacja, podkreślił też wkład premiera Jana Olszewskiego, który poprzez stworzenie fundacji chciał jednoczyć z ojczyzną Polaków rozsianych po całym świecie, tak by władze niepodległej, suwerennej, odrodzonej Polski mogły wspierać rodaków i ich działalność.

  – Dzisiaj ognisk polskości – co widzimy, odwiedzając naszych rodaków na całym świecie – jest bardzo wiele. Ze łzami i dumą patrzymy na dzieci, które mówią i śpiewają po polsku – powiedział Andrzej Duda.

  Agata Kornhauser-Duda podkreśliła znaczenie Wschodniego Funduszu Dobroczynności, który działa od 2017 r. w zakresie pomocy charytatywnej i socjalnej na Wschodzie, a za udaną współpracę podziękowała prezesowi zarządu fundacji Mikołajowi Falkowskiemu.

  Według małżonki prezydenta na szczególnie wielkie uznanie zasługuje działalność Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę, dzięki której udało się dotrzeć z pomocą do mieszkańców Ukrainy i do uchodźców, którzy schronienia przed wojną szukają w Polsce.

  – Trzy dekady bardzo wytężonej, niełatwej, ale wykonywanej z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem pracy sprawiły, że fundacja zasłużyła sobie na miano wiarygodnego i sprawdzonego partnera, a także na zaufanie rodaków, do których pomoc jest kierowana – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

  Czytaj więcej: 30-lecie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” połączone ze wsparciem Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki

  Czas podziękowań

  Przyszedł również czas na podziękowania. Prowadząca galę Anna Popek poinformowała o przyznaniu statuetek Fundacji FPPnW, które wyróżnieni otrzymali z rąk pary prezydenckiej.

  W kategorii „Aktywni we wzmacnianiu polskości w swoich małych ojczyznach” wyróżnieni zostali: Helena Legowicz (działaczka społeczna i kulturalna na Zaolziu, prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, zasłużona dla integracji polskich środowisk na Zaolziu; Czechy), Marian Kania (prezes Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, założyciel polskiej szkoły w Krzemieńcu, ambasador polskości na Ukrainie), Walentyna Szydłowska (zasłużona dyrektor Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rzeżycy/Rēzekne, ambasador polskości w Łatgalii; Łotwa).

  Jak zauważyła prowadząca wydarzenie, podczas uroczystości zabrakło jednego z wyróżnionych, Adama Chłopka, dyrektora Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu, który nie mógł być obecny w Belwederze. Dyrektor otrzyma nagrodę w najbliższym możliwym czasie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W kolejnej kategorii zostali wyróżnieni dziennikarze zaangażowani w promocję polskiej kultury i wzmacnianie struktur polskich mediów na Wschodzie: Halina Ostas – dziennikarka Polskiego Radia, popularyzująca polską kulturę w Polskim Radiu dla Zagranicy, prowadząca szkolenia dla polskich mediów na Wschodzie, oraz przedstawiciel polskich mediów na Litwie Walenty Wojniłło – współzałożyciel i publicysta Ośrodka Medialnego „Wilnoteka”, wieloletni korespondent TVP na Litwie, popularyzator polskiej historii na Wileńszczyźnie.

  Fundacja przyznała także statuetki w kategorii „Działacze ze świata biznesu, nauki i kultury – zasłużeni dla rodaków na Wschodzie”. Wyróżnieni nimi zostali: Michał Stępniewski – wiceprezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, „mecenas Polonii” i filantrop od lat społecznie zaangażowany we wzmacnianie polskości na Wschodzie, szczególnie na Syberii, i popularyzowanie wiedzy o Polsce i Polakach na całym świecie; Zbigniew Sulatycki – kapitan żeglugi wielkiej, publicysta, działacz katolicki, członek rządu premiera Jana Olszewskiego, społecznie zaangażowany we wspieranie Polaków i Polonii na całym świecie; Piotr Wachowiak – profesor i rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od lat osobiście zaangażowany w aktywizację zawodową studentów polskiego pochodzenia na Wschodzie, opiekun wielu roczników młodzieży akademickiej mającej polskie pochodzenie z dawnych Kresów Wschodnich. Nagrodę w imieniu Zbigniewa Sulatyckiego odbierał Robert Gut, prezes Fundacji Rozwoju Gospodarczego im. kpt. ż.w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego.

  W kolejnej kategorii fundacja wyróżniła instytucje, które od lat udzielają wsparcia na rzecz Wschodniego Funduszu Dobroczynności oraz „Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie” realizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP, pod patronatem Pary Prezydenckiej. Wśród nich znalazły się: Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego (prezes Renata Kościelniak), Fundacja KGHM Polska Miedź (prezes Helena Krupska), Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej (wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Magdalena Kopka-Wojciechowska), Fundacja ORLEN (prezes Katarzyna Różycka), Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (prezes Kinga Szewczyk) i Fundacja PKO Banku Polskiego (prezes Aleksandra Mazur).

  Od dziś nowy patron

  Działalność fundacji podsumował również prezes jej zarządu, Mikołaj Falkowski. Podziękował wszystkim byłym prezesom i pracownikom fundacji, tym, którzy z nią współpracują, i – jak podkreślił – wspaniałemu zespołowi oddanych ludzi, z którym realizuje on projekty.

  – Od dzisiaj jesteśmy Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, co jest dla nas nowym, bardzo ważnym zobowiązaniem i powodem do dumy. Zobowiązujemy się do działania nadal w duchu tych wartości, idei, które pozostawił Jan Olszewski. Będziemy się starali kontynuować nadal tę misję jedności z rodakami na Wschodzie – powiedział prezes Falkowski.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W dniu, w którym fundacja przyjęła imię premiera Jana Olszewskiego, prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski prosił o zabranie głosu przedstawiciela rodziny premiera Jana Olszewskiego, Michała Okrzeję. Ten w swoim wystąpieniu podkreślił, że dla Jana Olszewskiego sprawa Polaków na Wschodzie była zawsze bardzo ważna, i podziękował za inicjatywę nadania imienia fundacji.

  – Jan Olszewski był wyjątkowym człowiekiem, zawsze stojącym po stronie najsłabszych, wielkim państwowcem, który kierował się w swoim życiu jedną wyjątkową myślą, walki o prawdziwie wolną i całkowicie niepodległą Polskę – podkreślił przedstawiciel rodziny.

  Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć krótki film prezentujący działalność fundacji, w którym o współpracy z nią opowiadali także Polacy z Wileńszczyzny, w tym przedstawiciel „Kuriera Wilenskiego” Rajmund Klonowski.

  Uroczystość zakończył koncert Orkiestry „Młodzi – Polscy” pod batutą Huberta Kowalskiego. Orkiestra „Młodzi – Polscy” składa się z młodych polskich muzyków z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy. Wykonuje dzieła polskich kompozytorów, którzy urodzili się na Kresach Wschodnich lub tworzyli w okresie walki o niepodległość i kształtowania na nowo niezależnego państwa polskiego, jakim była odradzająca się na mapie Europy i świata II Rzeczpospolita. W roli solistów wokalistów wystąpiły Anna Lasota i Barbara Pospieszalska.

  Czytaj więcej: 30-lecie FPPnW i koncert w DKP. Jazzowo, klasycznie i świątecznie


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 50(146) 17-23/12/2022

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Liczy się tylko uczciwa, sumienna praca. Szkic do portretu Janiny Strużanowskiej

  Na pozostanie w Wilnie zdecydowała się w bardzo świadomym celu. Chciała, żeby ktoś w tym mieście za 30 czy 50 lat mówił jeszcze po polsku…  Na jej oczach dawne, wielokulturowe Wilno przestawało istnieć. Najpierw zagłada wileńskich Żydów, którzy od wieków...

  Radosław Sikorski: „Dzisiaj grozi nam ten sam kraj, który jest agresorem w Ukrainie”

  Podsumowując wydarzenie w Trokach – główny powód przyjazdu szefa polskiej dyplomacji na Litwę – Radosław Sikorski zauważył:  – To jest spotkanie, które ma swoją renomę. Bywałem na wcześniejszych edycjach i bardzo mi miło, że drugą edycję zagraniczną jako minister spraw...

  Nikogo nie ominął prezent

  W tym świątecznym okresie nie mogło zabraknąć życzeń, które złożyli Polakom z Litwy przedstawiciel Ambasady RP w Wilnie Andrzej Dudziński, I radca-kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego, oraz organizatorzy koncertu – Mikołaj Falkowski, prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana...

  Tych nie trzeba zmuszać do nauki historii

  Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego po raz kolejny zorganizowała w Domu Kultury Polskiej w Wilnie konkurs „Historiada”.  – Dziękuję, że wam się chce, że nie musicie się zmuszać, ale z ochotą przystępujecie do tych lektur, które wam...