Więcej

  Piąty i szósty komisariaty Wilna zostaną połączone w jeden

  Od marca szósty posterunek policji w Wilnie nie będzie już istniał — zostanie on połączony z piątym komisariatem policji w stolicy.

  Czytaj również...

  — Departament policji zajmuje się optymalizacją zarządzania terytorialnymi posterunkami policji i eliminacją nadmiernych powiązań z zarządzaniem organami. Po zakończeniu działań reorganizacyjnych komisariatu policji rejonu wileńskiego nastąpią kolejne zmiany strukturalne, piąty i szósty komisariaty wileńskie zostaną połączone w jeden i powstanie piąty komisariat — wyjaśnia „Kurierowi Wileńskiemu” Julija Samorokovskaja, kierownik Działu Komunikacji Komisariatu Komendy Głównej Policji Okręgu Wileńskiego. 

  Po reformie pozostaną 4 komisariaty terytorialne

  Szósty posterunek policji nadzorował terytoria Fabianiszek, Szeszkini, Poszyłajć i innych dzielnic stolicy. Oprócz komisariatu piątego i szóstego w Wilnie nadal działają pierwszy, drugi i trzeci komisariaty. Inicjatywa połączenia kolejnych posterunków powstała w wyniku udanego połączenia 3. i 4. komisariatów policji. Po obecnej reformie w stolicy pozostaną cztery komisariaty terytorialne.

  Czytaj więcej: Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Najbardziej energooszczędny budynek

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  — Obecnie oba komisariaty mieszczą się przy alei Laisvės 80. Przez jakiś czas tam pozostaną. Później piąty komisariat Wilna powinien mieścić się w nowym budynku policji przy ul. Sietyno. Budynek ten, którego budowa rozpoczęła się w ubiegłym roku, będzie jednym z najbardziej energooszczędnych, wykorzystującym ciepło i energię elektryczną ze źródeł odnawialnych — tłumaczy Julija Samorokovskaja.

  Mieszkańcy nie odczują znaczących zmian

  Przedstawiciele policji informują, że mieszkańcy nie odczują znaczących zmian. Łącząc te komisariaty w jeden — czyli tworząc piąty komisariat miasta Wilna, funkcjonariusze nie zostaną zwolnieni. Znalazły się jednak też takie osoby, które z tego czy innego powodu osobistego zdecydowały się nie kontynuować służby w policji lub kontynuować ją w innych komisariatach.

  Codziennie wileńska policja otrzymuje z Centrum Pomocy Ogólnej od 600 do 1 tys. powiadomień albo wezwań.

  Nie zmieni się charakter pracy policjantów

  Jak mówi Samorokovskaja, nie zmieni się również charakter pracy policjantów — utworzenie trzech Wydziałów Operacyjnych pozwoli ujednolicić obciążenie pracą i elastycznie ją organizować, a wraz z wdrożeniem tych zmian ujednolicona zostanie również struktura i wielkość wszystkich posterunków policji w mieście.

  Zmiany mają przynieść wiele korzyści

  — Oczekuje się, że zmiany strukturalne w policji przyniosą wiele korzyści. Poprawią się warunki pracy, będzie miała miejsce lepsza i sprawniejsza jej organizacja, nastąpi ujednolicenie nadzorowania terytorium, zasoby ludzkie i finansowe będą wykorzystywane bardziej optymalnie, skuteczniej będą realizowane funkcje policyjne, czyli obsługa ludności będzie sprawniejsza i wyższej jakości — mówi Julia Samorokovskaja.

  Współpraca ze społecznością lokalną

  Oczekuje się również, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ współpraca z władzami samorządowymi i społecznością lokalną będzie nadal miała miejsce.

  — Znalezienie najlepszych i najskuteczniejszych sposobów oraz rozwiązań służących stworzeniu bezpieczniejszego środowiska pozostanie priorytetem — podkreśla przedstawicielka wileńskiej policji.

  Czytaj więcej: Soleczniki liderem w okręgu wileńskim pod względem wykrywalności

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Sejm Litwy wzywa, aby ogłosić Rosję państwem terrorystycznym

  Rezolucja została przyjęta jednomyślnie — Rezolucja została przyjęta jednomyślnie. Wzywamy w niej Unię Europejską i państwa członkowskie do wspólnego działania umożliwiającego wdrażanie sankcji (oraz zapobieganie ich obchodzeniu) wobec państw wspierających terroryzm i stosujących środki terrorystyczne — mówi w rozmowie z...

  Rośnie zapotrzebowanie na pomoc żywnościową

  Zwiększenie tej liczby był spowodowany zarówno wzrostem cen, jak i obecnością uchodźców z Ukrainy, którzy także znaleźli się wśród potrzebujących pomocy. Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy poinformowało „Kurier Wileński”, że na Litwie pomoc żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej...

  Wiosenne wypalanie traw: nielegalne, niebezpieczne, szkodliwe

  Dlatego od poniedziałku strażacy będą prowadzić wzmożoną profilaktykę związaną z wypalaniem ubiegłorocznej trawy. Jak poinformowano „Kurier Wileński” w Departamencie Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, w tym roku (do 29 marca 2023 r.) na terenach otwartych wybuchły 193 pożary, które strawiły ponad...

  Opieka pielęgniarska zostanie przeniesiona do domu

  Tymczasem Neringa Čiakienė, dyrektorka Stowarzyszenia Pomocy Pacjentom Onkologicznym, oraz Auristida Gerliakienė, przewodnicząca Zarządu Litewskiego Ruchu Medycznego, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziały, że bardzo wątpią w skuteczność tej reformy. Reforma jest potrzebna — Reforma pielęgniarstwa jest bardzo potrzebna, ponieważ obecnie tych...