Więcej

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  Czytaj również...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a istniejące szkoły i przedszkola są corocznie modernizowane, remontowane i wyposażane. Wszystko to po to, by zapewnić uczniom i społeczności szkolnej doskonałe warunki do nauki i pracy.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z nielicznych samorządów na Litwie, który może poszczycić się wzrostem liczby mieszkańców. Aby sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców, Samorząd Rejonu Wileńskiego corocznie przeznacza środki na budowę, rekonstrukcję i renowację obecnych placówek wychowania przedszkolnego, w pomieszczeniach których są otwierane nowe grupy.

  Przedszkola zdobywają nagrody architektoniczne

  W celu rozwiązania problemu braku miejsc wychowania przedszkolnego w Wielkiej Rzeszy, w gminie Rzesza trwa obecnie budowa nowego, nowoczesnego żłobka-przedszkola spełniającego wszystkie współczesne standardy. W żłobku-przedszkolu będzie działać 8 grup wychowania przedszkolnego (125 miejsc). Wartość budowy – to ok. 3,1 mln euro.

  We wsi Bukiszki w gminie Awiżenie rozpoczęto proces przygotowania projektu ukształtowania i restrukturyzacji działki po byłej bursie, a także jest przygotowywane zadanie techniczne w celu modernizacji i zmiany przeznaczenia istniejącego budynku z wielomieszkaniowego na placówkę nauczania. W pomieszczeniach pierwszego piętra planuje się zaprojektowanie pomieszczeń przedszkola.

  W celu poprawy dostępności usług edukacji przedszkolnej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego, obecnie samorząd remontuje i modernizuje również budynek Szkoły-Przedszkola „Margaspalvis aitvarėlis” (pol. Kolorowy latawiec) w Wojdatach (wartość prac 1,3 mln euro) oraz wykonuje remont i modernizację żłobka-przedszkola w Wołczunach (wartość prac 0,7 mln euro), w którym wkrótce zostaną zakończone wewnętrzne prace modernizacyjne.

  We wrześniu 2021 r. swoje podwoje otworzył nowy, nowoczesny budynek o współczesnej architekturze Żłobek-Przedszkole „Pelėdžiukas” (pol. Sówka) w Pogirach, którego projekt zdobył nagrodę za najlepszą współczesną architekturę Litwy. W nowym dwukondygnacyjnym budynku utworzono 6 nowych grup wychowania przedszkolnego, dodatkowo utworzono 100 nowych miejsc. Wartość projektu – 2 mln euro.

  Z modernizacji pomieszczeń wewnętrznych jest zadowolona społeczność Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach rej. wileńskiego (całkowita wartość prac – 1,7 mln euro). W gimnazjum uporządkowano wszystkie pomieszczenia wewnętrzne, sale lekcyjne, salę gimnastyczną, stołówkę, aulę, pomieszczenia grupy wychowania przedszkolnego, urządzono plac zabaw dla dzieci oraz zainstalowano windę.

  W ramach poprawy dostępności usług kształcenia ogólnego w 2022 r. zakończono II etap robót budowlanych w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie – budowę dobudówki i galerii łączącej dwa istniejące budynki gimnazjum (wartość projektu – 1,2 mln euro) oraz rozpoczęto III etap robót budowlanych – budowę auli i budynku szkoły muzycznej (wartość projektu – 6,9 mln euro). Planowane zakończenie prac – 2025 r.

  W 2022 r. zakończono modernizację pomieszczeń Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie (wartość projektu ok. 4,0 mln euro). W odnowionych pomieszczeniach w latach 2022–2023 rozpoczęto prowadzenie edukacji artystycznej (muzycznej i plastycznej) dzieci oraz innej działalności artystycznej.

  Czytaj więcej: Reformy w oświacie muszą mieć wspólny mianownik

  Są planowane inwestycje w edukację

  Obecnie trwa planowanie projektów na okres finansowania Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Aby skorzystać ze wsparcia funduszy strukturalnych UE, każdy samorząd, region tworzy strategie stref funkcjonalnych i zrównoważonego rozwoju miast. W nowym okresie dofinansowania ze środków unijnych Samorząd Rejonu Wileńskiego, tak jak do tej pory, będzie przykładał szczególną wagę do modernizacji, odbudowy i rozbudowy placówek oświatowych.

  Samorząd planuje do Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu dobudować dobudówkę, w której planowane jest urządzenie 16 klas dla uczniów klas początkowych (12 klas przenieść z obecnego budynku), 3 klas przedszkolnych (2 klasy przenieść z obecnego budynku) oraz 3 grup wczesnoszkolnych. Planowana jest również budowa dobudówek w żłobku-przedszkolu w Niemieżu i w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach, do którego będzie mogło uczęszczać 140 dzieci. W 2023 r. rozpoczną się prace projektowe tych obiektów.

  Na terenie byłej Szkoły Sztuk Pięknych w żłobku-przedszkolu w Rudominie rejonu wileńskiego jest planowane utworzenie nowych grup wychowania przedszkolnego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Według programu „Szkoła Tysiąclecia” samorząd zamierza zbudować dobudówkę do Gimnazjum w Awiżeniach, które posiadałoby pomieszczenie dla 3 grup wychowania wczesnoszkolnego oraz centrum STEAM.

  Przygotowano projekt inwestycyjny, w ramach którego planuje się rozbudowę Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej rejonu wileńskiego (planowana wartość projektu – 10 mln euro). Projekt planuje się zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego do 2025 r.

  Planowana jest również realizacja projektu połączenia budynków Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce. Jest przygotowany projekt techniczny.

  Czytaj więcej: Niezwykle prosty sposób na przygotowanie dziecka do szkoły. Co na to nauka?

  Tworzenie sprzyjających warunków do nauki i pracy

  W celu zapewnienia jak najkorzystniejszych warunków kształcenia dzieci, rodzicom wychowującym małe dzieci, w placówkach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego, które realizują programy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, opłata za zaspokajanie potrzeb wykształcenia dzieci należy do najniższych w kraju.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Samorząd wszystkim rodzicom, bez względu na status społeczny, z budżetu samorządu rekompensuje do 30 proc. opłat za żywienie dzieci w placówkach oświatowych, realizujących programy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ponadto obowiązują dodatkowe ulgi od 50 do 100 proc. rodzicom za utrzymanie dzieci, biorąc pod uwagę ich status społeczny i inne względy.

  Od 1 października 2018 r. do organizacji grup przedłużonego dnia przeznaczono etaty specjalistów dodatkowej pomocy uczniom. Utrzymanie tych etatów finansuje Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  W celu zmniejszenia braku pedagogów w rejonie, Samorząd Rejonu Wileńskiego oferuje nauczycielom wyjątkowe warunki. Samorząd już czwarty rok, od początku 2019 r. nauczycielom szkół rejonu wileńskiego oraz specjalistom ds. pomocy uczniom rekompensuje koszty dojazdu do pracy i z pracy na odległość od 3 do 40 km. Ponadto 28 października 2022 r. Rada Samorządu postanowiła przyznać zwrot kosztów podróży nie tylko nauczycielom i specjalistom ds. pomocy uczniom, ale także kierownikom, zastępcom ds. oświaty i kierownikom wydziałów, organizujących oświatę placówek oświatowych rejonu wileńskiego, których prawa i obowiązki założyciela realizuje Rada Samorządu. Biorąc pod uwagę wzrost kosztów paliwa, zdecydowano o zwiększeniu kwoty odszkodowania do 0,10 euro za 1 km.

  Również w celu rozwiązania problemu braku specjalistów w dziedzinie edukacji, przyciągnięcia potrzebnych na Wileńszczyźnie wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz zachęcenia studentów do wyboru zawodów, których w tej chwili szczególnie brakuje, Samorząd dla studentów mieszkających w rejonie wileńskim, studiującym na kierunkach oświatowych, społecznych i kulturalnych, oferuje pakiet motywacyjny w wysokości 250 euro/mies., doświadczenie zawodowe i pracę w instytucjach Samorządu rejonu wileńskiego.

  Czytaj więcej: „Korona” dla uczniów szkół rejonowych


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...