Więcej

  Plany pracodawców na 2023 rok

  W ubiegłym roku 76 firm zgłosiło informacje o zwolnieniach grupowych, w wyniku czego 5,5 tys. pracowników zostało zwolnionych. To o jedną trzecią więcej niż w 2021 r.

  Czytaj również...

  Służba Zatrudnienia poinformowała „Kurier Wileński”, że w tym roku pojawiło się już jedno zgłoszenie o spodziewanym zwolnieniu grupowym.

  Czytaj więcej: Litewska służba zatrudnienia nie narzeka na brak pracy

  24 proc. pracodawców poszukuje pracowników

  „W badaniu pracodawców przeprowadzonym przez Służbę Zatrudnienia w 2023 r. dwie trzecie pracodawców (68,4 proc.) wskazało, że liczba pracowników nie ulegnie zmianie. 24 proc. badanych pracodawców zamierza zatrudnić więcej pracowników w swojej firmie lub instytucji, natomiast 7,5 proc. badanych zamierza zmniejszyć liczbę pracowników” — poinformowano nas w Służbie Zatrudnienia.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Większe firmy są bardziej optymistycznie nastawione do zmiany liczby pracowników. Prawie połowa firm i instytucji zatrudniających ponad 250 pracowników i jedna piąta z tych, które zatrudniają mniej niż 10 osób, planują zwiększyć liczbę zatrudnionych.

  Wynagrodzenia w 2023 r.

  Spadek przeciętnego wynagrodzenia w firmie przewiduje 2,6 proc. pracodawców, zaś wzrastające wynagrodzenie przewiduje 48,2 proc. pracodawców, bez zmian ma być u o 49,2 proc. Więcej pracodawców, którzy nie planują zmieniać płac, jest wśród małych firm. Co drugi (54,6 proc.) pracodawca zatrudniający do 10 pracowników i co czwarty (26,5 proc.) zatrudniający ponad 250 osób obiecuje nie zmieniać wynagrodzenia.

  Jak nas poinformowano, największy odsetek pracodawców, którzy planują utrzymanie wynagrodzeń na niemal niezmienionym poziomie, ma sektor administracji publicznej, dostaw energii elektrycznej, gazu, działalności usługowej, naukowej i technicznej.

  Największa liczba pracodawców planujących wzrost przeciętnego wynagrodzenia znajduje się w sektorach: finanse i ubezpieczenia, informacja i komunikacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, rolnictwo i leśnictwo, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarka odpadami.

  Czytaj więcej: Projekt budżetu 2023 ma być z dobrymi wieściami

  Dynamika zwolnień grupowych

  Służba Zatrudnienia zbadała dynamikę zwolnień grupowych w ciągu 10 lat, w latach 2012–2022. Analiza raportów o zwolnieniach grupowych pokazuje, że najmniej raportów o grupowym zwolnieniu otrzymano w 2014 r. — wówczas 38 spółek poinformowano o grupowym zwolnieniu, wskutek czego pracę straciło 1,8 tys. osób. Od 2012 r. najwięcej masowych zwolnień odnotowano w 2020 r., zrobiło to 113 przedsiębiorstw. Tymczasem w 2018 r. odnotowano największą liczbę pracowników, którzy stracili pracę — 5,8 tys. osób.

  W 2022 r. największą liczbę raportów o zwolnieniach grupowych złożyły przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją (26), edukacją (12), transportem i magazynowaniem (11). Najczęstszymi powodami zwolnień grupowych są zmiany w organizacji pracy, reorganizacje, zmniejszona liczba zamówień. Otrzymano 13 powiadomień o upadłości, 6 o likwidacji spółki.

  W pierwszej połowie 2022 r. w raportach o zwolnieniach grupowych pracodawcy wskazywali, że przyczyny były związane z zawirowaniami geopolitycznymi, a w drugiej połowie 2022 r. przyczyny zwolnień dotyczyły przede wszystkim cen energii, problemów w łańcuchach dostaw.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Rośnie zapotrzebowanie na pomoc żywnościową

  Zwiększenie tej liczby był spowodowany zarówno wzrostem cen, jak i obecnością uchodźców z Ukrainy, którzy także znaleźli się wśród potrzebujących pomocy. Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy poinformowało „Kurier Wileński”, że na Litwie pomoc żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej...

  Wiosenne wypalanie traw: nielegalne, niebezpieczne, szkodliwe

  Dlatego od poniedziałku strażacy będą prowadzić wzmożoną profilaktykę związaną z wypalaniem ubiegłorocznej trawy. Jak poinformowano „Kurier Wileński” w Departamencie Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, w tym roku (do 29 marca 2023 r.) na terenach otwartych wybuchły 193 pożary, które strawiły ponad...

  Opieka pielęgniarska zostanie przeniesiona do domu

  Tymczasem Neringa Čiakienė, dyrektorka Stowarzyszenia Pomocy Pacjentom Onkologicznym, oraz Auristida Gerliakienė, przewodnicząca Zarządu Litewskiego Ruchu Medycznego, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziały, że bardzo wątpią w skuteczność tej reformy. Reforma jest potrzebna — Reforma pielęgniarstwa jest bardzo potrzebna, ponieważ obecnie tych...

  AWPL-ZChR nadal nie zgadza się z decyzją VRK dotyczącą przeliczenia głosów

  — Kodeks wyborczy przewiduje, że w jednomandatowym okręgu wyborczym głosy automatycznie są przeliczane wtedy, gdy różnica głosów wśród kandydatów jest mniejsza niż 50 głosów. Ale jeżeli ta różnica jest większa, to wówczas jest uzasadniona podstawa, aby te głosy przeliczyć....