Więcej

  Przyjacielskie spotkanie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

  4 marca 2023 r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Suwałk spotkali się ze słuchaczami PUTW w Wilnie.

  Czytaj również...

  Nasi goście mieli bardzo pracowity dzień, ponieważ z samego rana już uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Ostrobramskiej, następnie odwiedzili Mauzoleum Matki i Serce Syna na wileńskiej Rossie, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Zwiedzili kościół św. Piotra i Pawła, no i, oczywiście, Jarmark Kaziukowy. Goście z Suwałk byli zachwyceni jarmarkiem, po prostu nie oczekiwali takiego rozmachu, a tu wszędzie grają, występy zespołów, prawie całe miasto —od Starówki po Belmont, no i, oczywiście, cała al. Gedymina to również jarmark. Zachwycali się ogromną palmą na placu Katedralnym. Nie oczekiwali, że Kaziuki w Wilnie są takie wspaniałe, po prostu nieoczywiste. Naturalnie ponarzekali na kosmiczne i bardzo „kąśliwe” ceny na jarmarku.

  Czytaj więcej: W Wilnie odbył się barwny Kiermasz Kaziukowy

  Około godziny szesnastej goście przybyli do PUTW w Wilnie. Kierowniczką wycieczki była pani Maria Jolanta Lauryn, prezes UTW w Suwałkach, razem z nią przybyli przedstawiciele Klubu Seniora, z panią Haliną Teresą Kluczny na czele, seniorzy ze Stowarzyszenia Suwalskiego Starszaki, chór „Złota Jesień” z kierownik Teresą Sosnowską. Razem z seniorami przybyła także przedstawicielka Urzędu Miasta Suwałki, Anna Szulc.

  Prezes UTW w Suwałkach, Maria Jolanta Lauryn na wstępie wspomniała, że się zbliżają do 25-lecia swej uczelni. Rektor w imieniu Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie przyjął od gości upominki, od seniorów UTW Suwałki — piękny kosz ze słodyczami i napojami, od urzędu miasta — książki, reklamy; seniorom wręczono piękne ręcznie malowane przez uczniów klas początkowych pocztówki. Sekcja ukraińska UTW w Suwałkach własnoręcznie przygotowała dla Słuchaczy PUTW ogromny kosz chruścików, którymi zostali poczęstowani wszyscy nasi słuchacze i goście.

  Kabarecik „Seniorytki” z PUTW w Wilnie: Wanda Mazolewska, Dorota Kondratowicz, Jadwiga Paniczewa i Włada Ašmenskienė
  | Fot. archiwum PUTW

  Kaberecik „Seniorytki” zrewanżował się gościom występem z okazji Kaziuków: zaśpiewali piosenkę „Mowa nasza śpiewna”; Włada Ašmenskienė zadeklamowała wiersz o Kaziukach; zaśpiewano piosenkę „My Polacy z Wileńszczyzny”. Wiedźma Kaziukowa, w którą się wcieliła nasza słuchaczka Wanda Mazolewska, wykonała starą piosenkę okolicznościową: „Pili nasi pradziadowie, nie byli pijacy, byli mężni pracowici i my jesteśmy tacy. A kto nie wypije tego we dwa kije, łupu cupu, niech po polsku żyje”. Tę piosenkę razem z „Seniorytkami” śpiewali i goście. Wiedźma Kaziukowa poczęstowała wszystkich gości wileńską krzakówką. „Seniorytki” zaśpiewały jeszcze piosenkę „Oj, Zuzanno, serce moje”. Nasza członkini Zarządu PUTW, Dorota Kondratowicz, poczęstowała gości koszem słodyczy z Kaziuków, Włada Ašmenskienė miała kilka sznurów obwarzanek smorgońskich, którymi częstowała gości z Suwałk, Jadwiga Paniczewa wręczyła gościom palmy. Wystąpienie „Seniorytek” goście nagrodzili gromkimi brawami.

  Czytaj więcej: Zapusty na PUTW w Wilnie

  Po koncercie Maria Lauryn wręczyła rektorowi PUTW w Wilnie, prof. Ryszardowi Kuźmie, piękny notes z wizerunkiem srebrnego żurawia, który symbolizuje Suwalszczyznę, a rektor PUTW odwzajemnił się książką piątej edycji wydaną przez PUTW pt. „Duch Wileński” oraz zarecytował wiersz „Duch Wileński”, motto którego brzmi: „… Ziemia Wileńska przez Boga wybrana, aniołom i Matce Boskiej Ostrobramskiej w posiadłość oddana i nasza Matka Ostrobramska tym Duchem kieruje, co wilnianom i gościom szczęście o powodzenie gwarantuje. Każdy wilnianin ma cząstkę tego Ducha, ponieważ w tym Duchu jest Boska Otucha”. Kończąc swe wystąpienie, zaznaczył, że w PUTW w Wilnie zbliża się do 30-lecia swej działalności.

  Maria Rondomańska pięknie podziękowała gościom za przybycie do nas i zadeklamowała wiersz o Wilnie. Generalna gospodyni, Czesia Petkevičienė, zaprosiła gości do stołu na poczęstunek. Nasi słuchacze miło obcowali z gośćmi, wspólnie śpiewano polskie piosenki, a „Walc wileński” do słów wileńskiego poety, Aleksandra Śnieżki, pięknie wykonał solista z chóru „Złota Jesień”.

  Goście zaprosili słuchaczy PUTW w Wilnie do przybycia z rewizytą do nich w czerwcu tego roku.


  Iwona Kisłowska
  Członek Zarządu PUTW w Wilnie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przedsiębiorstwa uczniowskie w „Konarskiego”: 7 spółek, produkują znaczki, mydła i podstawki pod telefon

  Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie od wielu lat ma podpisaną umowę o współpracy z „Junior Achievement”, który jest liderem programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości i wiedzy finansowej.  Celem programu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki...

  Sprawa rekompensaty nową działką pod budowę w miastach

  Sejm RL 14 grudnia 2023 r. przyjął dwie poprawki do Ustawy o Zwrocie ziemi, które dotyczą rekompensat za zajętą ziemię w miastach. Zmiany weszły w życie dnia 1 stycznia 2024 r. Pierwsza poprawka. Artykuł 5 cz. 2 p. 3 Ustawy...

  Wspomnienie o ŚP. Stanisławie Pieszce

  Drugi Zjazd Deputowanych Wileńszczyzny odbył się 1 czerwca 1990 r. w Zawiszańcach, na terenie przedsiębiorstwa, którym kierował. Był posłem do Rady Najwyższej RL w latach 1990-92. W głosowaniu o restytucji niepodległego państwa litewskiego wstrzymał się od głosu, za co...

  Sprawa rekompensaty: las na terenie wiejskim za miastową ziemię

  Ustawa o Zwrocie ziemi za zajętą ziemię w miastach przewiduje trzy sposoby rekompensaty: Nowa działka pod budowę do 0,12 ha; Rekompensata — las na terenie wiejskim; Rekompensata pieniężna — 2 900 euro za 1 ha ziemi. Jeżeli pretendent już otrzymał nową działkę pod...