Więcej

  Podatek od nieruchomości będzie zależał od miejsca zamieszkania

  Według projektu reformy podatkowej połowa mieszkańców kraju nie będzie musiała płacić proponowanego podatku od nieruchomości, reszta zapłaciłaby średnio 14 euro rocznie.

  Czytaj również...

  Mediana samorządowa

  Ministerstwo Finansów proponuje, aby wielkość podatku zależałaby nie od sumy wartości nieruchomości, ale od mediany w danym samorządzie. Punktem wyjścia do opodatkowania byłaby średnia wartość mieszkania w każdym samorządzie.

  Podatek od nieruchomości nie będzie naliczany na podstawie wartości rynkowej — czyli transakcji kupna i sprzedaży pojedynczego lokalu mieszkalnego — ale zgodnie z wynikami masowego oszacowania nieruchomości, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. i zgodnie z którymi ustalono mediany samorządowe. Mediana to średnia wartość obiektu nieruchomości mieszkalnej w danym samorządzie, którą określa się poprzez uszeregowanie średnich wartości rynkowych wszystkich oddanych do użytku budynków mieszkalnych i lokali zarejestrowanych w ewidencji nieruchomości w tym samorządzie od najmniejszych do najwyższych.

  Dla przykładu: Jeżeli wartość osiągnie poziom jednej czy dwóch median, takie nieruchomości będą opodatkowywane taryfą na poziomie 0,06 proc. W wypadku więcej niż dwóch median — 0,1 proc. Na przykład w Wilnie mediana nieruchomości wynosi 60,1 tys. euro. Jeśli wartość poszczególnej nieruchomości ustalona przez Centrum rejestrów osiągnie 100 tys., to trafi ona pod stawkę podatku w wysokości 0,06 proc. To znaczy, że właściciel będzie musiał zapłacić ok. 30 euro rocznie za daną nieruchomość.

  Nieruchomość, która nie przekracza mediany, byłaby opodatkowana stawką 0 proc. Proponuje się również zwolnić osoby, które musiałyby zapłacić mniej niż 5 euro, ponieważ pobieranie takiej kwoty nie opłaca się.

  Jeśli dana osoba posiada więcej niż jedno mieszkanie, samorząd sam może ustalić i zastosować taryfę do drugiego i kolejnych mieszkań. Stawka może wahać się od 0,1 proc. do 1 proc.

  Czytaj więcej: Nowe pomysły na podatek od nieruchomości

  Wrażliwy społecznie model podatkowy

  Po konsultacjach społecznych model podatkowy stał się bardziej wrażliwy społecznie — połowa wszystkich właścicieli mieszkań, w których deklarowane jest miejsce zamieszkania, nie płaciłaby podatku, a osoby wspierane społecznie i które osiągnęły wiek emerytalny mogłyby skorzystać z możliwości odroczenia zapłaty podatku do czasu przekazania własności. Oznacza to, że seniorzy i osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, które złożą wniosek w samorządzie, będą mogły odroczyć płatność podatku do czasu przekazania nieruchomości innej osobie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Deklaracje od 2026 r.

  Po przyjęciu nowelizacji ustaw w Sejmie pierwsze deklaracje podatku od nieruchomości według zmienionego modelu trafiłyby do ludności w 2026 r. Oznacza to, że Państwowa Inspekcja Podatkowa musiałaby przygotować i przedstawić deklaracje podatnikom do 1 marca 2026 r. (za 2025 r.).

  Czytaj więcej: O czym należy pamiętać składając deklaracje?

  Nieruchomości niekomercyjne

  Ministerstwo proponuje, aby samorządy opodatkowały inne nieruchomości niekomercyjne według własnego uznania od 0,1 do 1 proc. taryfy, a dochody trafiałyby do samorządów, a nie do budżetu państwa, jak ma to miejsce obecnie.

  Afisze

  Więcej od autora

  Lato będzie upalne i suche

  — Trudno prognozować. Jeden Pan Bóg wie, jakie będzie lato. Ja mogę prognozować tylko na podstawie swoich obserwacji, ale dzisiaj dosyć często się one nie sprawdzają, ponieważ człowiek bardzo namieszał w przyrodzie. Wiem natomiast na pewno, że będzie bardzo...

  Zmiany w eksploatacji samochodów: kary za otwarty alkohol i cofanie liczników

  Natomiast już od 7 lipca wejdą w życie kolejne zmiany — tym razem w ustawie o oszustwach — dotyczące korekty licznika przebiegu w samochodach używanych. Kary za otwarty alkohol — Od 1 czerwca policja będzie karać pasażerów za przewożenie otwartego alkoholu...

  Każde dziecko ma prawo do przeżycia spokojnego dzieciństwa

  — W tym roku będziemy obchodzić ważną datę — wkrótce minie 5 lat od przeprowadzenia reformy systemu ochrony praw dziecka. Przyniosła ona namacalne zmiany w ochronie praw dzieci. Dzięki niej możemy o wiele szybciej i sprawniej zapewnić ochronę praw...

  Propozycja innego wyliczania „urlopowych”: na podstawie rocznej średniej

  Stowarzyszenie Litewskiej Konfederacji Pracodawców także uważa, że naliczanie wypłat urlopowych za dwanaście miesięcy jest bardziej korzystne dla pracowników. Tymczasem przedstawiciele związków zawodowych mają w tej kwestii wątpliwości i proponują kontynuację dyskusji. Dlaczego potrzebne zmiany? — Uważamy, że należy zmienić procedurę naliczania...