Więcej

  Jak pomóc nastolatkowi osiągnąć sukces akademicki?

  Wsparcie w szkole jest kluczem do sukcesu akademickiego każdego ucznia, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Nastolatkowie stają przed wieloma wyzwaniami, zarówno szkolnymi, jak i emocjonalnymi. Właściwe wsparcie może pomóc im w osiągnięciu sukcesu i rozwinięciu pełnego potencjału.

  Czytaj również...

  Nauczyciele odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu każdego ucznia, ale w przypadku nastolatków ich wpływ jest szczególnie istotny. Okres dojrzewania to czas wielu zmian, wyzwań i poszukiwań tożsamości. Właściwe wsparcie ze strony nauczycieli może pomóc młodzieży w przejściu przez ten trudny okres i kształtowaniu ich przyszłości.

  Rola nauczycieli w życiu nastolatka

  Nauczyciele pomagają nastolatkom zrozumieć skomplikowane koncepcje, rozwijać umiejętności analityczne i krytyczne myślenie. Poprzez różnorodne metody nauczania inspirują do poszukiwania wiedzy poza granicami programu nauczania.

  Okres dojrzewania to czas, gdy młodzież często boryka się z problemami emocjonalnymi, niskim poczuciem własnej wartości czy presją rówieśników. Empatyczny nauczyciel, który potrafi słuchać i rozumieć, może się stać ważnym źródłem wsparcia dla ucznia, pomagając mu radzić sobie z trudnościami. Poprzez interakcje w klasie, dyskusje i różne aktywności, nauczyciele pomagają uczniom kształtować ich wartości, etykę i umiejętności społeczne. Uczą, jak budować zdrowe relacje, pracować w grupie i rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny.

  Wielu nastolatków boryka się z brakiem motywacji do nauki. Nauczyciele, poprzez swoją pasję do przedmiotu, mogą zainspirować uczniów do dalszego rozwoju i poszukiwania własnych pasji. Pochwały, zachęty i wskazanie potencjału ucznia mogą mieć ogromny wpływ na jego postawę wobec nauki.

  Nauczyciele pomagają uczniom planować ich przyszłość akademicką i zawodową. Doradzają w wyborze przedmiotów, uczelni czy kierunków studiów. Pomagają również rozwijać umiejętności niezbędne na rynku pracy, takie jak komunikacja, praca zespołowa czy rozwiązywanie problemów.

  Dla wielu nastolatków nauczyciele stają się ważnymi modelami do naśladowania. Ich profesjonalizm, etyka pracy, postawa wobec innych ludzi czy pasja do nauczania mogą inspirować młodzież i kształtować ich postawę w dorosłym życiu.

  Rola nauczycieli w życiu nastolatka jest nieoceniona. Poprzez swoją pracę, zaangażowanie i empatię mają realny wpływ na kształtowanie przyszłości młodych ludzi, pomagając im stać się odpowiedzialnymi, świadomymi i dobrze przygotowanymi do życia bycia dorosłymi.

  Czytaj więcej: Jeśli się nie zaopiekujemy tymi dziećmi, ich rozwój się zatrzyma

  Jak pomóc w organizacji czasu

  Organizacja czasu jest kluczem do sukcesu w nauce. Nastolatkowie często borykają się z wieloma zadaniami, które muszą zrealizować w krótkim czasie. Wsparcie w planowaniu i zarządzaniu czasem może pomóc im w skutecznej nauce.

  Zachęć nastolatka do tworzenia harmonogramu nauki. Może to być tygodniowy plan z określonymi godzinami nauki, przerwami i czasem wolnym. Pomóż w ustaleniu, które zadania są najważniejsze i wymagają natychmiastowej uwagi. Wprowadź różne metody nauki, takie jak technika pomodoro, nauka z karteczkami czy skupienie się na jednym zadaniu naraz.

  Technika pomodoro to metoda zarządzania czasem. Polega ona na podziale pracy na krótkie, skoncentrowane interwały (zwane pomodoro), które trwają zazwyczaj 25 minut, po których następuje krótka przerwa. Stosując tą technikę podczas lekcji interwał może trwać do 10 minut. Po ukończeniu trzech lub czterech takich interwałów przewidziana jest dłuższa przerwa (przerwa pomiędzy lekcjami ma wystarczyć). Tą technikę można stosować w szkole podczas lekcji oraz w domu, gdy nastolatek musi się skupić nad wykonaniem prac domowych. W domu warto przejść do interwału trwającego po 25 minut.

  Oto, jak działa technika pomodoro krok po kroku: Wybierz konkretne zadanie lub część projektu, nad którym nastolatkowie muszą pracować podczas lekcji. Ustaw minutnik na 10 minut: ten 10-minutowy interwał to jedno pomodoro. Pozwól uczniom skoncentrować się przez całe 10 minut, nie pozwalając na żadne rozpraszacze. Po zakończeniu 10 minut pracy, zrób krótką przerwę. To idealny moment, aby się rozprostować, napić się wody czy zrobić krótką przerwę od wykonywanego zadania. Po przerwie wraca się do pracy i ustawia się timer na kolejne 10 minut. Po ukończeniu trzech lub czterech pomodoro ma nastąpić dłuższa przerwa. Gdy stosuje się 25-minutowy interwał po 4 pomodoro, przerwa powinna trwać co najmniej 20 minut.

  Główne korzyści z zastosowania techniki pomodoro to: zwiększenie koncentracji, zarządzanie przerwami, zmniejszenie zmęczenia, lepsze śledzenie postępów. 

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Jak mogą wspierać rodzice 

  Upewnij się, że twój nastolatek ma spokojne i dobrze oświetlone miejsce do nauki. Powinno być ono wolne od rozpraszaczy, takich jak telewizor czy głośna muzyka. Pomóż nastolatkowi ustalić stały harmonogram nauki. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnego rozwiązywania problemów i poszukiwania odpowiedzi. Regularnie rozmawiaj z nastolatkiem o tym, co dzieje się w szkole, jakie ma trudności i sukcesy. Pokaż zainteresowanie jego edukacją. Naucz nastolatka, jak efektywnie organizować notatki, zadania domowe i materiały do nauki. Upewnij się, że twój nastolatek robi regularne przerwy podczas nauki. Krótkie przerwy mogą pomóc w regeneracji i zwiększeniu koncentracji. 

  Nauka może być stresująca, zwłaszcza w okresie sprawdzianów, klasówek. Pomóż nastolatkowi znaleźć zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem, takie jak ćwiczenia fizyczne czy hobby. Jeśli twój nastolatek ma trudności z konkretnym przedmiotem, rozważ skorzystanie z dodatkowych zasobów, takich jak konsultacje z nauczycielem, materiały online czy książki pomagające w nauce. Regularnie chwal swojego nastolatka za jego starania i osiągnięcia. Pozytywne wsparcie może działać motywująco. Okres nastoletni to czas wielu zmian i wyzwań. Bądź cierpliwy i wsparciem dla swojego dziecka, nawet jeśli nauka nie idzie tak, jakbyś chciał.

  Pamiętaj, że każdy nastolatek jest inny i to, co działa dla jednego, może nie działać dla innego. Kluczem jest komunikacja, zrozumienie i cierpliwość w podejściu do procesu nauki.

  Czytaj więcej: Żadna przemoc nie powinna stać się normą


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 36 (104) 09-15/09/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas letnich aktywności?

  Aktywności, takie jak: pływanie, jazda na rowerze, wspinaczka czy palenie ogniska, niosą ze sobą pewne ryzyka, które można zminimalizować, stosując odpowiednie środki ostrożności. Oto kilka praktycznych porad, które pomogą zapewnić dzieciom bezpieczne i niezapomniane wakacje. Pływanie To jedna z ulubionych aktywności...

  Praca na lato dla nieletnich. Poradnik dla młodzieży i rodziców

  Młodsi pracownicy często nie posiadają odpowiednich umiejętności, wiedzy ani doświadczenia, co utrudnia im znalezienie zatrudnienia. Dodatkowo młodzież nie zawsze rozumie, co oznacza odpowiedzialność zawodowa, a oferty pracy, które są dostępne, niekoniecznie im odpowiadają. Na przykład, praca przy zbieraniu owoców...

  Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie wyboru kierunku studiów przez uczniów

  W tym kluczowym momencie wsparcie zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli może znacząco wpłynąć na jakość podjętej decyzji oraz jej długoterminowe konsekwencje. Poniżej przedstawiam najlepsze metody wspólnego wsparcia ucznia w tym procesie, zilustrowane praktycznymi przykładami. Rozmowy o zainteresowaniach i...

  Przekraczanie granic: używki wśród młodzieży i strategie interwencyjne na Litwie

  Badania dotyczące używania alkoholu i papierosów przez młodzież na Litwie przeprowadzili naukowcy z Wydziału Zdrowia Publicznego Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu (LSMU) w ramach projektu HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), który jest realizowany pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia...