Więcej

  Jak prawidłowo zagospodarować odpady z ogrodu jesienią

  Wielu właścicieli ogrodów czy działek co roku wiosną i jesienią pozbywa się suchych liści i gałęzi, paląc je na własnej posesji. Zanim jednak rozpalimy ognisko na działce czy w ogrodzie, warto sprawdzić, co mówią na ten temat przepisy.

  Czytaj również...

  W raporcie nadesłanym z Departamentu Ochrony Środowiska napisano, że według ekologów najwłaściwszym sposobem zagospodarowania odpadów z ogródków jest ich kompostowanie (z wyjątkiem sytuacji, w których kompostowanie prowadzi do rozprzestrzeniania się szkodników roślin). Jeśli kompostowanie nie jest możliwe, odpady powinny być wywożone do specjalnych składowisk odpadów zielonych, które znajdują się w każdym samorządzie. Obecnie na Litwie istnieją 53 takie miejsca. Kompostownie odpadów zielonych przyjmują następujące odpady ulegające biodegradacji: odpady z przycinania, opadłe liście, skoszoną trawę, kwiaty, chwasty, odpady owocowe i warzywne, korę drzew, opiłki, wióry, odłamki, drobne gałęzie z przycinania drzew, krzewów.

  Czytaj więcej: Samorząd kontynuuje akcję darmowego podziału pojemników do kompostowania

  Palić odpowiedzialnie

  Jeśli jednak zdecydujesz się spalić liście, gałęzie lub inne odpady zielone, ważne jest, aby zrobić to prawidłowo.

  Sucha trawa, trzcina, opadłe liście, słoma, pozostałości ogrodnicze i roślinne mogą być spalane na zewnątrz tylko wtedy, gdy są zebrane (zgrabione) w stosy w odległości do 30 m od budowli. Podczas spalania przez cały czas ktoś musi być obecny, a po jego zakończeniu tlący się ogień musi zostać ugaszony przez wypełnienie wodą, piaskiem itp.

  Spalanie ściernisk, a także nieskoszonej i niezebranej trawy, trzciny, zbóż i innych upraw rolnych, a także niezebranych roślin drzewiastych jest zabronione, z wyjątkiem spalania dzikich roślin, zgodnie z planami zarządzania zatwierdzonymi zgodnie z procedurą określoną w ustawie o obszarach chronionych Republiki Litewskiej.

  Spalanie wszelkich odpadów domowych, przemysłowych i innych razem (lub oddzielnie) z zebranymi (zgrabionymi) roślinami lub ich częścią jest zabronione z wyjątkiem przypadków, gdy spalane drewno nie zostało poddane działaniu żadnych substancji chemicznych (farb, lakierów, klejów, substancji impregnujących itp.).

  W celu uniknięcia śmierci drobnej fauny spalanie drewna bez układania w stosy jest zabronione, jeśli było ono układane w stosy dłużej niż tydzień przed spaleniem.

  Kary za naruszenie

  Naruszenie wymogów ochrony środowiska poprzez wypalanie suchych traw, trzcin, zbóż, opadłych liści drzew, słomy, odpadów rolniczych i ogrodniczych podlega karze na podstawie art. 286 Kodeksu wykroczeń administracyjnych.

  Spalanie opadłych liści drzew, suchej trawy, trzciny, słomy, odpadów rolniczych i ogrodniczych z naruszeniem wymogów ochrony środowiska podlega karze grzywny w wysokości od 30 do 230 euro dla osób fizycznych oraz od 60 do 300 euro dla kierowników lub innych odpowiedzialnych osób prawnych.

  Wypalanie ściernisk, nieskoszonej i niezgrabionej trawy, trzciny, zbóż i innych upraw rolnych podlega karze grzywny w wysokości od 50 do 300 euro w przypadku osób fizycznych oraz od 120 do 350 euro w przypadku osób zarządzających lub innych odpowiedzialnych osób prawnych.

  Oceniane są również szkody środowiskowe. Właściciele, użytkownicy i zarządcy gruntów, którzy zauważą na swoim gruncie pożar trawy, ścierniska lub niezebranej (niezgrabionej) słomy, zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Głównego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dzwoniąc pod numer 112 i/lub Państwowej Straży Pożarnej, a jeżeli pożar zagraża najbliższemu lasowi — do nadleśnictwa właściwej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

  Czytaj więcej: Dlaczego nie powinno się wypalać trawy?

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Jakiej zimy się spodziewać: co mówią meteorolodzy, a co wierzenia ludowe

  — Trudno jest powiedzieć, jaka nas czeka zima. Według moich obserwacji to będzie kolejna zwykła litewska zima. Tegoroczne święta mają być białe i mroźne. Nie powinno być pluchy — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” prognozuje Selemonas Paltanavičius. Czytaj więcej: Przylaszczki...

  Dzisiaj mikołaja zamieniają… drony

  Rozmówcy zastrzegli sobie anonimowość. Nie kryją też rozczarowania, że dzisiaj dla większości dzieci mikołaj już wcale nie jest świętym Mikołajem. Czytaj więcej: Mikołajki: święto ludzi, którzy dają innym radość Dawniej a dziś — W roli mikołaja pracuję już 30 lat. Jest to praca...

  Plaga narkotyków w szkołach. MSW rozpoczyna walkę w trzech rejonach

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz uważa, że problem narkomanii w szkołach jest aktualny na całej Litwie, i jeżeli istnieje pakiet propozycji, jak z tym walczyć, to chętnie weźmie udział w tym projekcie. — Samorząd Rejonu Wileńskiego bardzo chętnie współpracuje ze wszystkimi instytucjami....

  „Symulowana integracja”. Szanse zatrudnienia ma tylko co trzecia osoba niepełnosprawna

  Ignas Mačiukas przewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ubolewa, że integracja ludzi niepełnosprawnych na Litwie jest często tylko symulowana; Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nie jest wdrażana, a w społeczeństwie nadal dominują negatywne nastawienia. —...