Więcej

  Negocjacje z rządem zakończone, związkowcy idą do Sejmu

  W poniedziałek 9 października przedstawiciele Litewskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty, na czele z Andriusem Navickasem, po raz kolejny spotkali się z ministrem edukacji Gintautasem Jakštasem.

  Czytaj również...

  — Przedstawiliśmy nasze ostateczne postulaty ministrowi. Niestety, nasza kompromisowa propozycja w kwestii podwyżki wynagrodzeń nauczycieli została odrzucona. Jednak minister nie jest całym państwem, dlatego teraz przedstawimy naszą koncepcję w Sejmie. Budżet na przyszły rok nie jest jeszcze zatwierdzony przez Sejm. Mamy nadzieję, że nasze postulaty zostaną uwzględnione i zaakceptowane przez posłów, a budżet zostanie skorygowany, zanim zostanie uchwalony. We wtorek rano spotykamy się z przedstawicielami partii liberałów. Spodziewamy się, że kolejno wysłuchają nas przedstawiciele wszystkich frakcji — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Andrius Navickas, przewodniczący związku zawodowego organizującego strajk.

  Czytaj więcej: Rząd kontra nauczyciele: trwają negocjacje, strajk też

  Minister nawołuje do powrotu do klas

  Związkowcy żądają podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 15 proc. od stycznia i o 15 proc. od września 2024 r. Ministerstwo proponuje podwyżkę o 10 proc. od stycznia i 10 proc. od września. Minister Jakštas nawołuje strajkujących nauczycieli do powrotu do klas i kontynuowania procesu edukacyjnego. „Wszystkie możliwe kompromisy zostały osiągnięte. Dziś innych możliwości po prostu nie ma. Budżet został zatwierdzony przez rząd i trafił do Sejmu” — podkreśla szef resortu oświaty, nauki i sportu.

  Strajk pod Sejmem

  Navickas zaznacza, że jeżeli negocjacje z posłami nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, strajk będzie odbywał się pod gmachem Sejmu.

  — W poniedziałek część nauczycieli nadal strajkowała przy siedzibie rządu na placu Kudirki, część maszerowała pieszo do Wilna z Kłajpedy. Byli w okolicach Kowna, w czwartek będą już w Wilnie. Jeżeli nie dojdziemy do porozumienia w Sejmie, nadal będziemy kontynuować strajk, ale już pod Sejmem, gdzie w tym tygodniu omawiany będzie budżet państwa na przyszły rok — podkreśla Andrius Navickas.

  W piątek 6 października resort edukacji podpisał zaktualizowaną umowę z Litewskim Związkiem Zawodowym Oświaty i Nauki, Związkiem Zawodowym Oświaty i Nauki „Solidarumas”, Stowarzyszeniem Litewskich Związków Zawodowych Szkolnictwa Wyższego, Litewskim Związkiem Zawodowym „Sandrauga”. „Po długich dyskusjach osiągnęliśmy porozumienie z czterema z pięciu związków zawodowych. Wszystkie strony podjęły kroki w kierunku konstruktywnego rozwiązania, za co jestem wdzięczny” — powiedział Gintautas Jakštas, szef resortu. Litewski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty nie podpisał umowy.

  Czytaj więcej: Nauczyciele nadal protestują. „Lekcja postawy obywatelskiej” pod siedzibą rządu

  Dwuetapowy wzrost wynagrodzeń

  — Umowa, którą podpisali inni związkowcy, nie gwarantuje ani godnych wynagrodzeń, ani prestiżu zawodu nauczyciela, o czym rządzący wiele mówili przez ostatnie trzy lata. Nie zamierzamy jej podpisać. Obiecane w niej podwyżki nie zmienią istotnie sytuacji finansowej nauczycieli — podkreśla Andrius Navickas.

  W podpisanej umowie przewidziany jest dwuetapowy wzrost wynagrodzeń — od stycznia 2024 r. o 10 proc., zaś od września 2024 r. o tyle, żeby miesięczna płaca zarobkowa nauczyciela stanowiła 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Podpisane porozumienie przewiduje także podwyżkę w przyszłym roku wynagrodzeń pracowników akademickich tak, aby przeciętne wynagrodzenie wykładowców uczelni w 2024 r. stanowiło 150 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

  Prezydent Gitanas Nausėda ubolewa, że negocjacje pomiędzy ministrem i związkami zawodowymi do niczego nie doprowadziły. „Należy stwierdzić, że sytuacja jest dosyć skomplikowana. Nie będę narzucał związkom zawodowym żadnych działań. Związkowcy sami muszą podjąć odpowiednie decyzje” — powiedział prezydent.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Nowe dni pamięci. Zamiast jednego będą dwa dni poświęcone dzieciom

  Sejm przyjął poprawki do ustawy o dniach pamięci, które mają na celu zaktualizowanie listy ważnych dat i świąt upamiętniających różne wydarzenia i grupy społeczne. Poprawki zostały zaakceptowane przez znaczną większość. 103 posłów zagłosowało za nowelizacją ustawy, 17 wstrzymało się od...

  „Kresy 2023” — promocja polskiej poezji

  Najlepsi recytatorzy z najstarszej kategorii wiekowej — Tomasz Sidorowicz z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie oraz Donata Sawaniawicziutie z II Szkoły Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie, będą reprezentować Litwę na finałowych spotkaniach Konkursu Recytatorskiego im. Adama...

  Pałac w Landwarowie odzyskuje dawny blask 

  Tyszkiewiczowie pieczętowali się herbem Leliwa: na tarczy rycerskiej w polu błękitnym złota gwiazda, a pod nią złoty księżyc, nad tarczą – korona, w klejnocie pawi ogon z gwiazdą nad księżycem.  Herb ten nie był wyłączną własnością tej rodziny. Używało go...

  W pobliżu parku Zakret powstaje nowa dzielnica: można zgłaszać uwagi

  Spółka Vingio turtas, która kompleksowo zajmie się wybudowaniem obiektów komercyjnych w pobliżu parku Zakret, zaprasza społeczność do zapoznania się z projektem budowy. Prezentacja projektu Akropolis Vingis odbędzie się 20 listopada, w poniedziałek, o godz. 17:00 w Samorządzie Miasta Wilna (sala...