Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego poszerza dostępność usług społecznych

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła propozycję zwiększenia liczby etatów pracowników socjalnych we Wspólnotowym Centrum Usług Socjalnych w Czarnym Borze oraz w Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego.

  Czytaj również...

  Zdaniem mera Roberta Duchniewicza celem działań jest dalsze poszerzanie świadczenia usług socjalnych dla mieszkańców rejonu wileńskiego oraz poprawa jakości świadczonych usług, a także zwiększenie liczby osób korzystających z usług socjalnych.

  – Zapotrzebowanie na usługi społeczne w rejonie jest duże, a my jako samorząd musimy zapewnić świadczenie tych usług każdemu, kto ich potrzebuje. Po ostatecznym zaaprobowaniu tego projektu przez radę, będzie więcej specjalistów, którzy będą mogli świadczyć i zapewnić niezbędną opiekę dzienną w domu danej osoby oraz kompleksowe usługi wsparcia dla mieszkańców rejonu – tak przedstawił mer Duchniewicz możliwości i korzyści wynikające z projektu.

  Rada ostatecznie zatwierdziła zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej liczby etatów z 41 do 47 w Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego.

  Obecnie Wspólnotowe Centrum Usług Socjalnych w Czarnym Borze zapewnia opiekę dzienną 68 podopiecznym. Jednak zdaniem dyrektor ośrodka Renaty Adamowicz zapotrzebowanie na te usługi jest znacznie większe.

  – Aby spełnić potrzeby mieszkańców i wymogi licencji, zwracamy się do samorządu o zwiększenie liczby etatowych pracowników Wspólnotowego Centrum Usług Socjalnych w Czarnym Borze do 93. Jesteśmy gotowi zapewnić dzienną opiekę społeczną dla większej liczby odbiorców usług. Obecnie obsługiwana jest maksymalna liczba odbiorców codziennych świadczeń opieki społecznej, tj. 68 osób, jednak zapotrzebowanie na te usługi jest większe. Na dzisiaj na liście oczekujących na usługi znajduje się 19 osób – mówi dyrektor Adamowicz.

  Na utworzenie i utrzymanie nowych etatów zaplanowano ok. 32,2 tys. euro miesięcznie ze środków budżetu samorządu. Projekt będzie rozpatrywany w Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych. Ostateczną decyzję rada podejmie na najbliższym posiedzeniu.

  Po rozpoczęciu działalności kolejnego Wspólnotowego Domu Opieki nad Dzieckiem w Rukojniach, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi i już świadczonymi nowymi usługami, utworzono 6 dodatkowych etatów – 2 pracowników socjalnych i 4 opiekunów indywidualnych. Przypominamy, że oficjalne otwarcie tej instytucji miało miejsce dnia 25 września br.

  Czytaj więcej: Przywileje dla pracowników socjalnych w związkach zawodowych. Zachęcą do zapisów


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 42 (122) 21-27/10/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...