Przywileje dla pracowników socjalnych w związkach zawodowych. Zachęcą do zapisów

Pracownicy instytucji pomocy społecznej, którzy należą do związków zawodowych będą mogli w ciągu roku skorzystać z dodatkowego dnia płatnego urlopu. Będą mieli także o godzinę krótszy tydzień pracy. Wynagrodzenie otrzymywać będą jak za pracę w pełnym wymiarze godzin. Wszystko to jest zapisane w umowie zbiorowej w sektorze usług socjalnych. Umowę podpisali minister opieki socjalnej i pracy Monika Navickienė wraz z pięcioma przedstawicielami związków zawodowych.

| Fot. SADM

„Chociaż te gwarancje mają zastosowanie tylko dla pracowników, którzy już należą do związków zawodowych przed podpisaniem umowy. Mamy nadzieję, że zachęci to wielu pracowników usług społecznych do wstąpienia w związki zawodowe w przyszłości. Wraz ze wzmocnieniem związków zawodowych wzmocniony zostałby dialog społeczny” — powiedziała Navickienė.

Związki zawodowe zrzeszają około 3 tys. pracowników w 62 instytucjach pomocy społecznej. Właśnie oni skorzystają z korzystniejszych warunków pracy.

Czytaj więcej: Navickienė: „Pogorszyła się sytuacja najbiedniejszych”. Zapowiedziała projekt waloryzacji emerytur

Dodatkowy dzień do urlopu

Pracownicy instytucji pomocy społecznej należących do związków zawodowych będą mogli skorzystać z jeszcze jednego dodatkowego dnia do urlopu, jeżeli przepracowali w instytucji pomocy społecznej 10 lat lub dłużej. Obecnie związkowcom przysługują 2 dodatkowe płatne dni urlopu, jeżeli przepracowali w instytucji pomocy społecznej co najmniej 5 lat.

Krótsze godziny pracy

Pracownicy instytucji pomocy społecznej wynegocjowali skrócenie o 1 godzinę pracy tygodniowo. Wynagrodzenie będą otrzymywali jak za pełny wymiar pracy.

Wyższa minimalna

W przyszłym roku bazowe wynagrodzenie służbowe po przeliczeniu powinno wynieść 181 euro, a sama minimalna wypłata powinna wzrosnąć z 642 euro do 730 euro.

Obecnie w obszarze usług socjalnych pracuje ponad 13 tys. pracowników. W instytucjach podlegających i organizacjach pozarządowych — kolejne 5 tys.

Według danych przekazanych do ministerstwa, średnie wynagrodzenie pracowników socjalnych, którzy pracują w państwowych instytucjach budżetowych lub w starostwach z premiami „na ręce” wynosiło w pierwszym kwartale 2021 roku 859 euro. W w 2020 roku w pierwszym kwartale wynosiło 782 euro na ręce.

Czytaj więcej: Czy wzrośnie minimalne wynagrodzenie w roku 2022?


Na podst.: SADM, własne