Więcej

  Powtórne wybory sołtysów na kadencję 2023-2027 w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

  W dniach 27-29 listopada br. w 12 sołectwach rejonu wileńskiego odbędą się powtórne wybory sołtysów: w gminie Awiżenie w sołectwach Bojary, Bendorėliai, Galina, Klonówka, Pikuciszki, Rzesza I; w gminie Mejszagoła w sołectwie Kiemiele; w gminie Mariampol w sołectwie Kowalczuki; w gminie Niemież w sołectwach Kamionka, Pakalniszki, domów wielorodzinnych w Skojdziszkach; w gminie Zujuny w sołectwie Bujwidziszki.

  Czytaj również...

  Do 19 listopada 2023 r. mieszkańcy wspomnianych sołectw i organizacje społeczne realizujące działalność w sołectwie, są proszeni o zgłaszanie kandydatów na sołtysów. Oferty można składać po przybyciu do urzędu lokalnej gminy lub przesłać pocztą elektroniczną do urzędu odpowiedniej gminy.

  Dokumenty, które należy złożyć:

  • zgłoszenie kandydata na sołtysa (w dowolnej formie pisemnej);
  • pisemną zgodę kandydata;
  • życiorys kandydata;
  • jeżeli kandydata zgłasza organizacja społeczna, dodatkowo załącza się uwierzytelnioną kopię protokołu posiedzenia lub jego wypis.

  Kandydatem na sołtysa może być pełnoletni mieszkaniec sołectwa, który nie później niż za 60 dni do wyborów zadeklarował miejsce zamieszkania w tym sołectwie, w którym zaproponowano jego kandydaturę na sołtysa. 

  Kandydatury można zgłaszać do wszystkich sołectw, w których nie odbyły się wybory — bądź ze względu na zbyt małą frekwencję (uczestniczyło mniej niż 5 proc. wyborców, mających prawo wyboru sołtysa), bądź z powodu wcześniej niezgłoszonych kandydatów. Informujemy, iż wszystkie kandydatury należy zgłaszać ponownie od nowa.

  Ogłoszenie listy kandydatów na sołtysów planowane jest do 22 listopada 2023 roku.

  Wyboru sołtysa będzie można dokonać na dwa sposoby:

  • poprzez głosowanie internetowe na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt/balsavimas od 27 listopada godz. 8:00 do 28 listopada godz. 8:00 lub
  • w urzędach lokalnych gmin w określonym dniu według harmonogramu w dn. 28-29 listopada 2023 r.

  Więcej informacji o wyborach sołtysów w rejonie wileńskim: www.vrsa.lt/seniunaiciai2023.

  Zam. 2738

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wybory sołtysów w samorządzie rejonu wileńskiego: powtórne wybory w sołectwie Klonówka gminy Awiżenie

  Do 15 grudnia 2023 r. mieszkańcy sołectwa Klonówka i organizacje społeczne realizujące działalność w sołectwie, są proszeni o zgłaszanie kandydatów na sołtysów. Oferty można składać po przybyciu do urzędu lokalnej gminy lub przesłać pocztą elektroniczną do urzędu gminy. Dokumenty, które...

  W Niemenczynie otwarto park disc golfa 

  Obecny na otwarciu mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się, że w Niemenczynie pojawiło się kolejne świetne miejsce do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla mieszkańców.  Utworzenie disc golf parku sfinansowało starostwo miasta Niemenczyn. W uporządkowanie działki i pozyskanie...

  Prezydent Republiki Litewskiej z pierwszą damą odwiedzili rejon wileński 

  Z okazji Dnia Armii Litewskiej i upamiętnienia 105. rocznicy jej odrodzenia prezydent wziął udział w uroczystej ceremonii złożenia przysięgi przez żołnierzy obowiązkowej służby wojskowej Państwu Litewskiemu, odbywającej się w Centrum Szkolenia Bojowego im. gen. Adolfasa Ramanauskasa w Niemenczynie. Podczas...

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...