Więcej

  Edukacja w języku ojczystym i państwowym: wyzwania i możliwości

  W dobie globalizacji i migracji edukacja w języku ojczystym i państwowym staje się coraz bardziej istotnym tematem. 

  Czytaj również...

  Konferencja „Polskie dziecko – w polskiej szkole”, która odbyła się 8 listopada br. w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie, podniosła ważne kwestie dotyczące znaczenia nauki w języku ojczystym, wyzwań dla dzieci nieznających języka państwowego w szkole z tymże językiem nauczania. 

  Konferencja ta skupiała się na wyzwaniach stojących przed polskim szkolnictwem na Litwie, roli wychowania patriotycznego w rozwoju młodzieży oraz atrakcyjności polskich szkół. Poruszono kwestie związane z historią i znaczeniem polskiego szkolnictwa na Litwie, a także wyzwania związane z utrzymaniem polskich szkół i promowaniem polskiej tożsamości narodowej. 

  W tym artykule poruszę inną perspektywę i inne kwestie, związane z możliwościami płynącymi z dwujęzyczności lub wielojęzyczności w szkole z językiem ojczystym nauczania. Ten artykuł ma na celu zgłębienie tych zagadnień, uwzględniając opinie ekspertów i przykłady z różnych krajów.

  Korzyści z nauki w języku ojczystym

  Nauka w języku ojczystym ma kluczowe znaczenie dla rozwoju dziecka. Jak podkreśla dr Anna Klimkiewicz, ekspertka z dziedziny psychologii rozwojowej: „Język ojczysty jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale także nośnikiem kultury i tożsamości”. Badania pokazują, że dzieci uczące się w swoim języku ojczystym osiągają lepsze wyniki w nauce, mają wyższą samoocenę i lepiej identyfikują się ze swoją kulturą. 

  Dzieci imigrantów często stają przed wyzwaniami związanymi z nauką w nowym języku. Oprócz barier językowych mogą doświadczać izolacji społecznej i trudności w adaptacji do nowego środowiska kulturowego. Obecnie w takiej sytuacji znalazły się dzieci z Ukrainy. Programy wsparcia językowego i kulturowego w szkołach mogą pomóc w łagodzeniu tych wyzwań. Na przykład w Szwecji programy integracyjne dla dzieci imigrantów obejmują intensywne kursy językowe oraz zajęcia z kultury i historii kraju. Dlaczego więc niektórym rodzicom wydaje się, że szkoła, w której nauczanie odbywa się wyłącznie w języku państwowym, jest lepsza, atrakcyjniejsza, bardziej dostępna?

  Edukacja w języku ojczystym ma kluczowe znaczenie dla zachowania tożsamości kulturowej. W wielu krajach, takich jak Hiszpania z jej różnorodnymi regionami językowymi, systemy edukacyjne są dostosowane do promowania regionalnych języków i kultur. To pozwala na zachowanie różnorodności kulturowej i językowej, jednocześnie promując jedność narodową.

  Wzrost globalnej mobilności i migracji doprowadził do zwiększonego zainteresowania edukacją dwujęzyczną. Czyż szkoła polska na Litwie nie jest przykładem szkoły dwujęzycznej czy wielojęzycznej? W Stanach Zjednoczonych istnieje rosnące zapotrzebowanie na programy dwujęzyczne w języku hiszpańskim i angielskim. Podobnie w krajach takich jak Singapur edukacja dwujęzyczna jest uznawana za kluczowy element przygotowania uczniów do globalnego środowiska.

  Edukacja w języku ojczystym i państwowym niesie ze sobą zarówno wyzwania, jak i możliwości. Wspieranie dwujęzyczności i wielokulturowości w systemach edukacyjnych na całym świecie jest kluczowe dla rozwoju dzieci i przygotowania ich do życia w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Ważne jest, aby systemy edukacyjne były elastyczne i dostosowane do potrzeb różnorodnych społeczności, jednocześnie promując integrację i wzajemne zrozumienie między kulturami.

  Czytaj więcej: Język polski nie tylko od święta

  Wyzwania dla dzieci nieznających języka państwowego

  Dzieci, które nie znają języka państwowego i trafiają do szkoły, gdzie jest on językiem nauczania, mogą napotkać wiele trudności. Bariera językowa to tylko jedna z nich; inne to izolacja społeczna i trudności w adaptacji kulturowej. Wielu badaczy twierdzi, że brak znajomości języka może prowadzić do frustracji i obniżenia motywacji do nauki. 

  Z kolei z własnej praktyki widzę, że dzieci w szkołach z odmiennym językiem do ojczystego już na początku borykają się z problemami w nauce, co w większości wypadków powoduje, że takie dziecko trafia do poradni pedagogiczno-psychologicznej, by zidentyfikować problem motywacji do nauki, trudności w nauce. Czy jako rodzice wystarczająco jesteśmy świadomi tego, że to z naszej winy dziecko może napotkać problemy w szkole, gdy naukę pobiera w innym niż ojczysty języku?

  Czytaj więcej: Język litewski na maturze: trudne tematy i „wyciek”

  Przyszłość edukacji w kontekście globalizacji i wielojęzyczności

  Szkoły odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu i przekazywaniu wartości narodowych i kulturowych. Na przykład w Kanadzie programy dwujęzyczne w szkołach francuskich i angielskich pomagają w utrzymaniu kulturowej różnorodności kraju. Podobnie w Stanach Zjednoczonych, programy dwujęzyczne dla dzieci hiszpańskojęzycznych wspierają zachowanie ich kulturowej tożsamości.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W kontekście globalizacji edukacja staje przed wyzwaniem integracji wielojęzyczności. Jak zauważa wielu ekspertów i specjalistów od edukacji międzynarodowej, szkoły muszą przygotować uczniów do życia i pracy w coraz bardziej zglobalizowanym świecie, co wymaga elastyczności językowej i kulturowej. 

  Edukacja w języku ojczystym i państwowym niesie ze sobą zarówno wyzwania, jak i możliwości. Ważne jest, aby rozpoznać i wspierać potrzeby dzieci dwujęzycznych oraz tych, które uczą się w języku niebędącym ich ojczystym. Wspieranie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez edukację w języku ojczystym, przy równoczesnym promowaniu otwartości i adaptacji do wielojęzycznego świata, jest kluczem do budowania bardziej zintegrowanych i zrozumiałych społeczeństw. 

  W dobie obecnej szkoły polskojęzyczne na Litwie, moim zdaniem, mają za zadanie dążyć do sytuacji promującej otwartość na inne kultury, inne tradycje, nietradycyjne rozwiązania, stawiając na wielojęzyczność, wielokulturowość, wielowarstwowość.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46 (133) 18-24/11/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wspieranie jedenastoklasistów w przygotowaniach do pośrednich sprawdzianów

  Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu na Litwie nie planuje odwoływania pośrednich sprawdzianów, argumentując, że rezygnacja z tych sprawdzianów w tym roku oznaczałaby pozbawienie obecnych jedenastoklasistów możliwości ich poprawy na powtórnej sesji w klasie maturalnej. W tym artykule omówimy kluczowe...

  Rozpoznawanie i reagowanie przez nauczycieli na wyzwania edukacyjne

  Ostatnio pojawia się wiele artykułów z opiniami rodziców na temat przemocy nauczycieli wobec ich dzieci. Rzuca to światło na problem, z którym mogą się zmierzyć rodzice oraz nauczyciele: jak rozpoznać i reagować na nieodpowiednie zachowanie nauczycieli oraz jaką pomoc...

  Jak chronić najmłodszych w cyfrowym i rzeczywistym świecie

  W dobie cyfrowej rewolucji internet stał się nieodłącznym elementem życia codziennego, również dla naszych dzieci. Z jednej strony jest to niewyczerpane źródło wiedzy i narzędzie do rozwoju, z drugiej – przestrzeń pełna potencjalnych zagrożeń.  Tak samo wiele niebezpieczeństw może napotkać...

  Jak zainteresować dzieci czytaniem książek?

  W dobie wszechobecnych ekranów i szybkiego tempa życia tradycyjne czytanie książek może wydawać się wyzwaniem. Jednak z odpowiednim podejściem możemy przekształcić czytanie w pasjonującą przygodę dla naszych dzieci. W tym artykule podzielę się sprawdzonymi metodami, które pomogą zainteresować młode...