Więcej

  Wilnianom wzrośnie podatek za odpady

  Gospodarka odpadami komunalnymi będzie droższa dla mieszkańców stolicy. Wspominaliśmy o tym w poprzednim numerze na stronie Kurier Ekspres, teraz podajemy więcej szczegółów i liczby.

  Czytaj również...

  Wraz z rozbudową Wilna i wzrostem liczby mieszkańców rośnie ilość zbieranych odpadów komunalnych — poinformowano nas w samorządzie stołecznym.

  W związku ze zwiększonymi kosztami zagospodarowania odpadów, samorząd dokonał przeglądu opłaty lokalnej. Przykładowo — właściciela mieszkania o powierzchni 60 mkw. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie kosztować — ok. 58 euro rocznie (w 2023 r. było ok. 46 euro).

  „Rzeczywiste i planowane niezbędne koszty tegorocznego podatku są wyższe niż prognozowano w 2022 r. Biorąc pod uwagę ilość odpadów do odbioru w przyszłym roku i rosnące koszty ich zagospodarowania, zweryfikowaliśmy wysokość opłaty” — mówi Eglė Bernotavičienė, kierowniczka Wydziału Gospodarki Odpadami m. Wilna.

  Czytaj więcej: Opłata za odpady jest elementem w procesie budowania systemu przyjaznego dla mieszkańców oraz środowiska

  Krajowe przepisy i regulacja rynkowa

  Jak zaznacza, koszty wrosną ze względu na przepisy krajowe. Samorząd nie ma wpływu na wzrost kosztów (podwyższenie opłaty za składowanie odpadów na składowisku i wprowadzenie opłaty na rzecz Państwowej Rady Regulacji Energetyki) w związku z wdrażaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  Wszystkie grupy kosztów są maksymalnie zoptymalizowane, oceniane pod kątem zmian rynkowych i wyznaczane na podstawie stawek w zamówieniach publicznych.

  Choć koszty ogółem wzrosły, to wzrost ten był mniejszy ze względu na kary nakładane za nienależyte wykonanie usług umownych; środki osób, które zrekompensowały szkody za niewłaściwą gospodarkę odpadami; niższe koszty eksploatacji kontenerów do odpadów; obniżenie cen usług odbioru, transportu i przeładunku odpadów tekstylnych; wkład organizacji producentów w koszty operacyjne zainstalowanych placów kontenerowych.​

  Obowiązkowa segregacja odpadów spożywczych

  Od przyszłego roku na Litwie będzie obowiązkowa segregacja odpadów spożywczych. Jak informuje samorząd, wraz z sortowaniem żywności wzrośnie także potrzeba edukacji i informowania społeczeństwa o wprowadzanych innowacjach w zakresie gospodarki odpadami.

  Uwaga — ulegną zmianie warunki płatności, w tym termin płatności za IV kwartał br.

  Obecnie w przypadku, gdy właściciel zdecyduje się na płatność kwartalną, wówczas każdą część kwoty opłaty należy wpłacić do ostatniego dnia bieżącego kwartału. Zawiadomienie o uiszczeniu opłaty wysyłane jest raz w roku (na początku roku), ale mieszkańcy decydujący się na uiszczanie opłaty kwartalnej często po prostu zapominają o uiszczeniu części kwoty opłaty za ostatni kwartał w ciągu roku.

  Upomnienia za pierwszy, drugi i trzeci kwartał VASA (zarządca wileńskiej gospodarki odpadami) zdąży wysłać w roku bieżącym. Natomiast w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty za czwarty kwartał upomnienia mogą zostać przesłane na początku przyszłego roku.

  Po zmianie tej procedury część opłaty za IV kwartał powinna zostać wpłacona do 31 października, a administrator miałby możliwość wysyłania powiadomień o spłacie zadłużenia już w listopadzie.

  Czytaj więcej: Segregować odpady w przyszłym roku będziemy inaczej. I drożej…

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Odpady w cyfrach

  W 2024 r. prognozowana ilość mieszanych odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania wyniesie 143 597,43 ton (planowane na 2023 r. — 143 123,97 ton).

  Z roku na rok rośnie także liczba zagospodarowania wielkogabarytowych i ekologicznych składowisk odpadów. W 2015 r. było to 17 tys. ton, a w 2022 r – już 145 tys. Przewiduje się, że w 2023 r. z tych placyków skorzystało ok. 163 tys. osób.

  Ilość zebranych odpadów wzrosła z 3 594 ton w 2015 r. do 22 415 ton w 2022 r.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Płokszto: „Moglibyśmy się stać producentem broni z zapasami powyżej potrzeby kraju”

  W litewskim wojsku drony były używane jeszcze podczas operacji wojskowej w Afganistanie. Jednak był to całkowicie inny sprzęt niż dzisiaj. Aleksander Borowik: Prowadzi Pan wykłady, m.in. o dronach. Artur Płokszto: Tak, mam wykłady o dronach, ale obecnie ich treść zmienia się...

  Psychologiczny problem prądodawców

  W szeregach zwykłych „zjadaczy prądu”, jak też przemysłowych odbiorców energii elektrycznej, nadal wrze od wykrytego przez dziennikarzy (i my wreszcie do czegoś się przydali…) obłożenia swoistym „podatkiem” przez ESO tej niezbędnej do życia codziennego energii. 160 mln euro – tyle...

  Nie wszystko jednak drożeje: od kwietnia tanieje gaz

  Artūras Ketlerius, kierownik biura prasowego spółki Ignitis, poinformował „Kurier Wileński”, że zmniejszą się ceny gazu dostarczanego do gospodarstw domowych. — Nasza spółka, po obniżeniu prognozowanej ceny zakupu gazu ziemnego w II kwartale 2024 r. z 48 do 29 euro za...

  Striptiz… pod witrażem!

  Spacerował raz sobie profesor… Otóż pewien profesor, wiedziony sentymentalnymi wspomnieniami, przechadzał się po starówce. Przechodził też obok słynnej w jego czasach knajpy „Laumė”, gdzie z kolegami-studentami wesoło spędzał czas pozawykładowy. Do słowa mówiąc — i ja tam byłem, miód wino...