Opłata za odpady jest elementem w procesie budowania systemu przyjaznego dla mieszkańców oraz środowiska

Z dniem 1 maja 2012 r. w rejonu wileńskiego uległ zmianie tryb opodatkowania usługi odbierania i wywozu odpadów. Comiesięczne rozliczenia gospodarstw domowych i wspólnot za wywóz śmieci oraz zawarte z przewoźnikami umowy zastąpiła opłata lokalna, która wywołuje sporo dyskusji oraz wzbudza duże zainteresowanie społeczeństwa.

Podkreślamy, że od mieszkańców rejonu wileńskiego, którym w maju, czerwcu i lipcu br. usługi wywozu odpadów nie były świadczone, nie będzie pobierana opłata lokalna za wywóz odpadów komunalnych. Rachunki zostaną skorygowane po złożeniu pisemnego wniosku. Samorząd oświadcza, że żadne odsetki nie będą naliczane dopóty, dopóki nie zostaną wyjaśnione wszystkie niedokładności, sprecyzowane dane, również wówczas, gdy usługi nie były świadczone. Wyjątek stanowią osoby, które świadomie nie przyjmują kontenerów.

Obecnie odpady zbierają i wywożą dwie spółki: UAB „Nemenčinės komunalininkas” oraz UAB „Nemėžio komunalininkas”. Jedynym ich akcjonariuszem jest Samorząd Rejonu Wileńskiego. Podkreślamy, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem samorząd nie powinien ogłaszać konkursu na organizowanie usług gospodarki odpadami.

Ubolewamy z powodu zarzutów przedstawicieli wspólnot działek ogrodowych w zakresie gospodarki odpadami. Samorząd stanowczo oświadcza, że z przewodniczącymi wspólnot ogrodowych została uzgadniana zarówno kwestia umiejscowienia kontenerów, jak również inne pytania. Kontenery były przydzielane na podstawie posiadanych danych o nieruchomościach, mieszkańcy, którzy ich nie otrzymali, zostaną zaopatrzeni w kontenery po złożeniu pisemnego wniosku.

 

Sporo niejasności powstaje z powodu niedokładnych danych gromadzonych przez „Registrų centras”, w oparciu o które samorząd sporządza rachunki. Mając na celu sprawne działanie systemu samorząd zachęca mieszkańców do udokładniania danych o nieruchomościach oraz informowania o tych zmianach Wydziału Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego lub starostwa według miejsca lokalizacji nieruchomości. Dane powinny być sprecyzowane również w przypadku, gdy z obiektu korzysta więcej niż jedna osoba, zmienili się współwłaściciele majątku (posiadłości) lub otrzymano kilka rachunków. Samorząd, dążąc, by podmioty gospodarcze płaciły wyłącznie za powierzchnię, na której faktycznie prowadzą swą działalność, informuje, że w takim przypadku niezbędne jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji – wówczas opodatkowana zostanie jedynie wskazana w niej powierzchnia, zaś wysokość opłaty zostanie naliczona ponownie.

Samorządowi zależy na zdrowym i czystym środowisku, toteż zachęca on do segregowania odpadów oraz realizuje działania, by w rejonie wileńskim segregowano ich coraz więcej: samorząd planuje, że już w końcu br. segregowanych będzie około 40% powstających w rejonie odpadów, po 2 latach zaś – większa ich część. W przyszłości samorząd planuje zróżnicowanie cen śmieci: stworzenie możliwości segregowania odpadów oraz ustalenie niższych taryf dla mieszkańców, którzy je segregują.

Samorząd Rejonu Wileńskiego stale obserwuje sytuację oraz operatywnie reaguje na propozycje mieszkańców: 9 lipca br. mer Maria Rekść zleciła administracji zbadanie przyczyn nieskładnego systemu gospodarki odpadami oraz, w razie konieczności – zmianę aktów prawnych z tego zakresu. Na najbliższym posiedzeniu Rady będzie rozstrzygana kwestia stosowania ulg określonym grupom osób oraz tym mieszkańcom, którym usługa wywozu odpadów nie może być świadczona w pełnym zakresie.

Samorząd Rejonu Wileńskiego nie jest jedynym samorządem na Litwie, który wprowadził opłatę lokalną za zbiórkę i wywóz śmieci: opłatę tę wprowadziła ponad połowa litewskich samorządów.

Środki pochodzące z opłaty są przeznaczane nie tylko na zbieranie odpadów, lecz również na budowę i utrzymanie całego systemu gospodarki odpadami, tj. na budowę przyjaznych środowisku wysypisk, zamykanie starych, zbieranie odpadów niebezpiecznych, segregację odpadów, inne prace z zakresu gospodarki odpadami. Toteż opłata ta jest zarazem wkładem mieszkańców w czystsze środowisko, wodę i powietrze.

Więcej informacji: http://www.vrsa.lt/pol/Informacja-o-opacie-lokalnej-za-wywz-odpadw-komunalnych-/334