Więcej

  Do niektórych lekarzy specjalistów można się zwrócić bez skierowania

  Od 5 lutego procedura dostępu do lekarzy specjalistów staje się prostsza — w przypadkach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Zdrowia pacjenci będą mogli zwrócić się do lekarzy specjalistów bez skierowania — informuje resort opieki zdrowotnej.

  Czytaj również...

  Skierowanie na konsultację II stopnia nie będzie wymagane w przypadku chorego na HIV, gdy pacjent otrzyma pozytywny wynik szybkiego badania przesiewowego lub badania laboratoryjnego. Zmiana ta obowiązuje również przy ubieganiu się o konsultację ambulatoryjną II stopnia lekarza chorób zakaźnych, a także przy ubieganiu się o konsultację lekarza chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych dzieci i chorób dziecięcych do placówek medycznych udzielających świadczeń stacjonarnych na poziomie krajowym.

  Skierowanie od lekarza rodzinnego nie będzie wymagane również przy ubieganiu się o konsultację ambulatoryjną dermatologa II stopnia w przypadku wszystkich chorób dermatowenerologicznych.

  W celu skrócenia ścieżki pacjenta do uzyskania świadczeń zdrowotnych oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla lekarzy rodzinnych przewiduje się, że lekarz lub pielęgniarka w szpitalnym oddziale ratunkowym, którzy współpracują z lekarzem specjalistą (na podstawie decyzji lekarza), mogą wystawić skierowanie na konsultacje lekarzy specjalistów świadczących usługi ambulatoryjne w przypadku, gdy taka konsultacja jest konieczna. Również lekarz lub pielęgniarka, którzy leczyli pacjenta na oddziale stacjonarnym, będą mogli wystawić skierowanie na takie świadczenia (decyzją lekarza). Do tej pory funkcja ta nie była przewidziana w przepisach.

  Skierowanie dla pilnych przypadków od lipca

  W nowym rozporządzeniu ministra zwrócono również uwagę na możliwość skierowania w trybie pilnym, wskazując powody skierowania i ich uzasadnienie. W celu prawidłowego wdrożenia tego przepisu konieczne jest dokonanie dostosowań w Elektronicznym Systemie Informacji o Infrastrukturze Usług i Współpracy Zdrowotnej (ESPBI IS), w związku z czym jego wejście w życie planowane jest na 1 lipca br.

  Ministerstwo przypomina, że obecnie nie ma potrzeby wystawiania skierowania również w następujących przypadkach: gdy dana osoba odwiedza tego samego specjalistę z tego samego powodu lub jest pod długotrwałą obserwacją; gdy dana osoba zwraca się do tego samego specjalisty z tego samego powodu powtórnie (tj. jeśli lekarz nakaże jej przyjść ponownie, ponieważ kontynuuje leczenie lub badanie pacjenta). W placówce, do której dana osoba jest przypisana, można zarejestrować się u lekarza dentysty bez żadnych skierowań i ubiegać się o usługi z zakresu zdrowia psychicznego.

  Ministerstwo przypomina, że wszyscy mieszkańcy naszego kraju – zarówno ci, którzy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, jak i ci, którzy nie są objęci ubezpieczeniem – mają zapewnioną bezpłatną niezbędną opiekę medyczną bez skierowania.

  Skierowanie i recepta również od pielęgniarki

  Skierowanie do lekarza specjalisty mogą już przepisać nie tylko lekarze rodzinni, ale także pielęgniarki i położne. Pielęgniarka może również przepisać leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych, o ile stan pacjenta jest stabilny.

  Nowelizacja ustawy o praktyce pielęgniarskiej i położniczej weszła w życie 1 lutego.

  Przynajmniej raz w roku pacjent będzie zobowiązany do wizyty u lekarza rodzinnego, aby mógł on ocenić stan zdrowia pacjenta i przedłużyć leczenie.

  Takie wzmocnienie pozycji pielęgniarek i położnych pomoże pacjentom szybciej uzyskać potrzebne im usługi, a także zmniejszy obciążenie administracyjne lekarzy rodzinnych – zapewnia się w komunikacie Ministerstwa Ochrony Zdrowia.

  Czytaj więcej: Zmiany w opiece zdrowia. Dulkys: „Wysłuchaliśmy uwag”. Veryga: „To obiecanki”

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Ruszyły eliminacje centralne 35. olimpiady polonistycznej na Litwie

  100. rocznica urodzin poety stała się dobrą okazją do przywołania pytań o ponadczasowe wartości, którymi kierują się dziś młodzi ludzie, i przedstawienie zagadnień, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego. Czytaj więcej: Poezja to słowo właściwie użyte  Swoimi rozważaniami uczestnicy olimpiady dzielili...

  Kiedy bankomat „połknął” pieniądze

  — Jednym z powodów, dla których wpłata gotówki do bankomatu może nie zostać uznana, jest to, że klienci pozostawiają ciała obce między banknotami. Są to na przykład naklejki, spinacze, gumki do pakowania pieniędzy. Niektórzy wkładają zbyt duży plik banknotów,...

  Litwę zalewa fala oszustw, wszczęto ponad 500 dochodzeń przedprocesowych

  Oszuści nie drzemią „14 lutego 54-letnia kobieta przyszła na komisariat policji w Wilnie. Oświadczyła, że kontaktowała się z nią w Wilnie nieznana kobieta, która, przedstawiając się jako pracownica banku, wyłudziła od niej 26 555 euro” — poinformował Departament Policji. Tego samego...

  Przepustką na studia również egzamin z polskiego

  Dotychczas, ażeby dostać się na filologię polską na Litwie, kandydaci musieli wykazać się świetną znajomością języka... litewskiego. Wynik z tego obowiązkowego przedmiotu na maturze był (i pozostaje) decydujący podczas rekrutacji na litewskie uczelnie.  Wysokie wymagania na studia W tym roku uczniowie...