Więcej

  Ósmoklasiści w całym kraju sprawdzali wiedzę z języka litewskiego

  We wtorek, 6 lutego, w szkołach ogólnokształcących na Litwie uczniowie przystąpili do Narodowego Sprawdzianu Osiągnięć Uczniów (NMPP) dla ósmoklasistów. Wzięło w nim udział ponad 30 tys. uczniów, czyli ponad 96 proc. wszystkich ósmoklasistów.

  Czytaj również...

  W ubiegłym roku do sprawdzianu przystąpiło prawie 26 tys. osób.

  NMPP ósmoklasistów rozpoczyna się od testu sprawdzającego umiejętność czytania z języka i literatury litewskiej. 27 lutego będą testować osiągnięcia matematyczne. NMPP dla ósmoklasistów zakończy się 29 lutego testem czytania w języku ojczystym (polskim, rosyjskim, białoruskim).

  Podobnie jak w latach ubiegłych, NMPP odbywa się elektronicznie. Zadania przygotowywane są zgodnie z wymaganiami i zasadami ogólnego programu nauczania, które są realizowane w procesie nauczania i uczenia się.

  Automatyczna ocena

  — Test z czytania z języka litewskiego trwa 45 minut. Podczas wykonywania testu uczniowie siedzący przed ekranami komputerów będą widzieli, ile mają wykonanych pytań, ile im pozostało czasu do końca. W każdej chwili, zanim nie skończy się czas przeznaczony na wykonanie testu i zanim nie wcisną przycisku „Skończyć pracę”, mogą wrócić do poprzedniego zadania. Jeżeli pytanie było dla nich trudniejsze lub nie są pewni odpowiedzi, mogą cofnąć się, sprawdzić odpowiedź, coś poprawić — tłumaczy Andżeła Dajlidko, wicedyrektor Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

  Zadania NMPP będą oceniane automatycznie a elektroniczny system oceniania przyzna każdemu uczniowi wynik w oknie realizacji zadania. Osiągnięcia ósmoklasistów będą oceniane nie tylko punktowo: każdemu uczestnikowi zostanie przypisany odpowiedni poziom osiągnięć (nieosiągnięty zadowalający, zadowalający, podstawowy, wyższy).

  — Od razu po zakończeniu testu dziecko zobaczy swój wstępny wynik, tzn., ile zdobyło punktów. Będzie to preliminarny wynik, ponieważ niektóre zadania będą wymagały dodatkowej oceny. Nieco później szkoła otrzyma wszystkie końcowe wyniki, jak również, jaki poziom osiągnęli uczniowie — komentuje wicedyrektor. — Po otrzymaniu końcowego sprawozdania okaże się, które pytania, z jakiej dziedziny, sprawiły uczniom najwięcej trudności. Nauczyciele będą mogli przeanalizować wyniki i popracować w razie potrzeby z uczniami dodatkowo — dodaje nasza rozmówczyni.

  Czytaj więcej: Czwartoklasiści i ósmoklasiści sprawdzą swoje osiągnięcia w nauce

  Indywidualny plan poprawy osiągnięć edukacyjnych

  W przypadku, gdy uczeń nie osiągnie zadowalającego poziomu w NMPP, w dziewiątej lub pierwszej klasie gimnazjum zostanie sporządzony indywidualny plan poprawy osiągnięć edukacyjnych. Planuje się, że zostanie przeprowadzonych co najmniej 20 dodatkowych konsultacji w grupach nie większych niż pięcioro uczniów.

  Szczegółowe raporty z wyników uczestników NMPP wraz z odpowiadającymi im poziomami osiągnięć zostaną przekazane do każdej szkoły i samorządu. Informacje o osiągnięciach uczniów zostaną zamieszczone również w Rejestrze Uczniów.

  Ogólnokrajowa weryfikacja osiągnięć uczniów ma na celu dostarczenie szkołom obiektywnej informacji o wynikach procesu edukacyjnego i kierunkach jego doskonalenia. Wyniki kontroli pozwalają nauczycielom, uczniom i ich rodzicom obiektywnie ocenić wiedzę i umiejętności uczniów, a tym samym ukierunkować ich wysiłki na lepsze wyniki — podaje Narodowa Agencja Oświaty.

  Czytaj więcej: Polsko–litewskie dyskusje o oświacie


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Nadchodzą zmiany: ósemkę na początku numeru telefonu należy zamienić na +370

  — Zmiana jest wprowadzana w związku ze zmianami systemowymi sieci mającymi na celu dostosowanie numeracji stosowanej na Litwie do numeracji stosowanej na świecie — informuje nasz dziennik Kristina Mikoliūnienė, członkini Rady Urzędu Regulacji Łączności. Ósemka zniknie w przyszłym roku Wybieranie numeru...

  O różnych obliczach miłości na konferencji w Awiżeniach

  Przykłady prawdziwej miłości do tego, co się w życiu robi, podawali zaproszeni na konferencję prelegenci. Niektórzy z racji na odległość i wykonywane obowiązki łączyli się z uczestnikami spotkania za pośrednictwem nagrania wideo, niektórzy przybyli osobiście, by opowiedzieć zebranym o...

  Rusza strona kasmanpriklauso.lt: jakie świadczenia przysługują w różnych sytuacjach życiowych

  Informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne dla różnych osób — wychowujących dzieci, decydujących się na adopcję lub rodzinę zastępczą, którzy stracili pracę lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, którzy są chorzy lub opiekują się członkiem rodziny, którzy...

  Ruszyły eliminacje centralne 35. olimpiady polonistycznej na Litwie

  100. rocznica urodzin poety stała się dobrą okazją do przywołania pytań o ponadczasowe wartości, którymi kierują się dziś młodzi ludzie, i przedstawienie zagadnień, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego. Czytaj więcej: Poezja to słowo właściwie użyte  Swoimi rozważaniami uczestnicy olimpiady dzielili...