Więcej

  Nietypowy pomnik dla wyjątkowej osoby: Schody Czesława Miłosza w Wilnie

  Jest w Wilnie oryginalny pomnik poświęcony poecie, nobliście Czesławowi Miłoszowi. Są to Schody Miłosza.

  Czytaj również...

  Na lewym brzegu rzeczki Wilenki w pobliżu cerkwi Przeczystej Bogarodzicy (Prieczistienskaja) w XVI-XVII w. stały domy i warsztaty safianników, czyli garbarzy wyrabiających safian, cienką i miękką, wyprawioną garbnikami roślinnymi i barwioną skórę koźlą lub baranią, używaną do oprawiania książek, w produkcji obuwia lub obić mebli.

  Czytaj więcej: Czesława Miłosza nigdy za wiele!

  Ulica-osiedle i droga do uczelni

  Ulicę z tymi warsztatami i domami rzemieślników nazwano Safianniki (lit. Tymo), ulica ta, a raczej małe osiedle opierało się o wzgórze i ulicę Bakszta na Starym Mieście.

  Stojąc na Safiannikach (Tymo) z prawej strony widoczne były zaniedbane, niszczejące schody prowadzące z ulicy Safianniki na Baksztę.

  Jak wieść niesie, tymi schodami na początku lat trzydziestych XX wieku student Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego Czesław Miłosz, idąc z domu, wspinał się na Baksztę i dalej szedł do pobliskiego uniwersytetu.

  Nietuzinkowa inicjatywa litewskich intelektualistów

  W 2001 r. schody były zniszczone i nieużywane. I tu warto przypomnieć, że z okazji zbliżającej się 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza schody te postanowiono wyremontować i nadać im imię Czesława Miłosza. W 2011 r., grupa litewskich intelektualistów, między innymi dyrektor Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru doc. dr Mindaugas Kvietkauskas, literaturoznawca prof. Viktorija Daujotytė, eseista i scenarzysta Pranas Morkus, teatrolog prof. Irena Veisaitė, poeta Tomas Venclova, dziennikarze Ramunė Sakalauskaitė i Ramūnas Terleckas zaproponowali, by upamiętnić polskiego noblistę w nietradycyjny sposób: wyremontować te schody i na nich umieścić strofy wierszy Czesława Miłosza w języku polskim i w przekładzie litewskim. Autorem i wykonawcą tego projektu został rzeźbiarz Jonas Gencevičius.

  Na schodach — wiersze w języku polskim i litewskim

  Inicjatywę wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski, zaś wileński samorząd sfinansował remont schodów.

  6 września 2016 r. odsłonięto schody im. Czesława Miłosza. Ten niecodzienny pomnik składa się z 60 stopni między ulicami Bokšto, Maironio i Onos Šimaitės. Na schodach umieszczono strofy wierszy Czesława Miłosza w języku polskim i w przekładzie litewskim. Wyryto na nich cytaty z twórczości noblisty, po polsku i po litewsku.

  Nieprzypadkowo właśnie schody otrzymały imię poety, bowiem Czesław Miłosz pisał, iż jest to pierwsze miejsce w Wilnie, które pamięta z młodości i podobno po tych schodach, jak wspomniałem, wchodził na ulicę Baksztę, idąc do uniwersytetu.

  Czytaj więcej: Schody Miłosza w Wilnie — „księga życia poety”

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Władysław Syrokomla w Wilnie i na Borejkowszczyźnie (cz. 3)

  Zapraszamy do pierwszej i drugiej części. „Różne plotki krążyły po mieście — pisał A. H. Kirkor — biegły za Kirkorową, domy zamykały się przed nią i przed Syrokomlą”. Po rozstaniu się z mężem Helena Majewska-Kirkorowa postanowiła wrócić na scenę, ale...

  Władysław Syrokomla w Wilnie i na Borejkowszczyźnie (cz. 2)

  Czytaj więcej: Wileńskie wizyty Władysława Syrokomli (cz. 1) Przyczyna śmierci dzieci i dokładniejsze daty tego tragicznego ciosu nie są znane. Stało się to prawdopodobnie w październiku 1852 r.  w Załuczu, skoro J. I. Kraszewski w liście z 1 listopada 1852...

  Wileńskie wizyty Władysława Syrokomli (cz. 1)

  Naukę rozpoczął w 1833 r. w szkole o.o. dominikanów w Nieświeżu, a zakończył w V klasie szkoły powiatowej w Nowogródku. W latach 1841-1844 pracował jako kancelista w zarządzie dóbr Radziwiłłowskich w Nieświeżu. W tym okresie ujawnił zdolności literackie, debiutował...

  Z historii Wilna: nieistniejące dzielnice stolicy(1) — Pióromont

  Dzielnica Pióromont leżała na prawym brzegu Wilii, nieco na wschód od Zielonego mostu, za Rybakami.