Więcej

  Mieczysław Jackiewicz

  Nietypowy pomnik dla wyjątkowej osoby: Schody Czesława Miłosza w Wilnie

  Na lewym brzegu rzeczki Wilenki w pobliżu cerkwi Przeczystej Bogarodzicy (Prieczistienskaja) w XVI-XVII w. stały domy i warsztaty safianników, czyli garbarzy wyrabiających safian, cienką...

  Władysław Syrokomla w Wilnie i na Borejkowszczyźnie (cz. 3)

  Zapraszamy do pierwszej i drugiej części. „Różne plotki krążyły po mieście — pisał A. H. Kirkor — biegły za Kirkorową, domy zamykały się przed nią...

  Władysław Syrokomla w Wilnie i na Borejkowszczyźnie (cz. 2)

  Czytaj więcej: Wileńskie wizyty Władysława Syrokomli (cz. 1) Przyczyna śmierci dzieci i dokładniejsze daty tego tragicznego ciosu nie są znane. Stało się to prawdopodobnie w...

  Wileńskie wizyty Władysława Syrokomli (cz. 1)

  Naukę rozpoczął w 1833 r. w szkole o.o. dominikanów w Nieświeżu, a zakończył w V klasie szkoły powiatowej w Nowogródku. W latach 1841-1844 pracował...

  Z historii Wilna: nieistniejące dzielnice stolicy(1) — Pióromont

  Dzielnica Pióromont leżała na prawym brzegu Wilii, nieco na wschód od Zielonego mostu, za Rybakami.

  Wejście Litwinów 28 października 1939 r. do Wilna

  Litwini na ogół entuzjastycznie przyjęli wiadomość o darowaniu im Wilna, które zawsze uważali za swoją stolicę.

  Polska flaga na Baszcie Giedymina

  W czasie walk o wyzwolenie Wilna w ramach operacji „Ostra Brama” 13 lipca 1944 wraz z Arturem Rychterem (ps.Zan), Jerzy Jensz (1914-2004), ps. Krepdeszyn jako pierwszy zawiesił polską biało-czerwoną flagę na Górze Zamkowej.

  Artykuły z historii Wilna: drobiazgi wileńskie

  Altaria Jasińskiego figuruje w książce prof. Juliusza Kłosa (1881-1933) Wilno.

  Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (3)

  W pobliżu sądów, tuż przy Placu Łukiskim była restauracja „Udziałowa”.

  Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (2)

  Z kawiarnią Rudnickiego wiąże się pewne zdarzenie opowiedziane przez kompozytora Witolda Rudzińskiego (1913-2004) w „Wileńskich Rozmaitościach”

  Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (3)

  W 1865 roku na wniosek generał-gubernatora Konstantina Kaufmana (1818-1882) zabroniono używania czcionki łacińskiej w drukach litewskich.

  Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (2)

  Znanym w Wilnie sztyletnikiem był Jan Bieńkowski (1837-1863), felczer, policjant i sztyletnik w organizacji warszawskiej, wysłany do Wilna — jak podają J. Sikorska-Kulesza i T. Bairašauskaitė — przez Rząd Narodowy.

  Powstanie Styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (1)

  Wybuch Powstania Styczniowego przyśpieszyło zarządzenie władz rosyjskich o poborze do wojska, była to tak zwana branka; miała ona na celu rozbicie konspiracji „czerwonych” i udaremnienie powstania.

  Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (1)

  Przed I wojną światową i w okresie międzywojennym Wilno słynęło z dobrych i tanich kawiarń i restauracji.