Więcej

  Mieczysław Jackiewicz

  Z historii Wilna: nieistniejące dzielnice stolicy(1) — Pióromont

  Dzielnica Pióromont leżała na prawym brzegu Wilii, nieco na wschód od Zielonego mostu, za Rybakami.

  Wejście Litwinów 28 października 1939 r. do Wilna

  Litwini na ogół entuzjastycznie przyjęli wiadomość o darowaniu im Wilna, które zawsze uważali za swoją stolicę.

  Polska flaga na Baszcie Giedymina

  W czasie walk o wyzwolenie Wilna w ramach operacji „Ostra Brama” 13 lipca 1944 wraz z Arturem Rychterem (ps.Zan), Jerzy Jensz (1914-2004), ps. Krepdeszyn jako pierwszy zawiesił polską biało-czerwoną flagę na Górze Zamkowej.

  Artykuły z historii Wilna: drobiazgi wileńskie

  Altaria Jasińskiego figuruje w książce prof. Juliusza Kłosa (1881-1933) Wilno.

  Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (3)

  W pobliżu sądów, tuż przy Placu Łukiskim była restauracja „Udziałowa”.

  Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (2)

  Z kawiarnią Rudnickiego wiąże się pewne zdarzenie opowiedziane przez kompozytora Witolda Rudzińskiego (1913-2004) w „Wileńskich Rozmaitościach”

  Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (3)

  W 1865 roku na wniosek generał-gubernatora Konstantina Kaufmana (1818-1882) zabroniono używania czcionki łacińskiej w drukach litewskich.

  Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (2)

  Znanym w Wilnie sztyletnikiem był Jan Bieńkowski (1837-1863), felczer, policjant i sztyletnik w organizacji warszawskiej, wysłany do Wilna — jak podają J. Sikorska-Kulesza i T. Bairašauskaitė — przez Rząd Narodowy.

  Powstanie Styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (1)

  Wybuch Powstania Styczniowego przyśpieszyło zarządzenie władz rosyjskich o poborze do wojska, była to tak zwana branka; miała ona na celu rozbicie konspiracji „czerwonych” i udaremnienie powstania.

  Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (1)

  Przed I wojną światową i w okresie międzywojennym Wilno słynęło z dobrych i tanich kawiarń i restauracji.

  Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (3)

  Przed I wojną światową w Wilnie zamieszkały zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

  Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (2)

  Zgromadzenia zakonne żeńskie w Wilnie pod zaborem rosyjskim.

  Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (1)

  Dawne Wilno przyjmowało też chętnie zakony katolickie żeńskie, które w mieście nad Wilią miały dobre warunki do życia, modlitwy oraz prowadzenia różnych pożytecznych prac dla miejscowej ludności.

  Zakony katolickie męskie w Wilnie (3)

  W 1803 zakon augustianów władze carskie skasowały, a mury klasztorne zostały przekazane Seminarium Duchownemu przy Uniwersytecie Wileńskim; w 1833 w tymże gmachu umieszczono Akademię Duchowną, którą w 1842 przeniesiono do Petersburga; po przeniesieniu Akademii Duchownej do Petersburga klasztor uległ konfiskacie, a kościół zamieniony został w 1843 na cerkiew św. Andrzeja.