Posty tego autora: Mieczysław Jackiewicz

Z historii Wilna: nieistniejące dzielnice stolicy(1) — Pióromont

Z historii Wilna: nieistniejące dzielnice stolicy(1) — Pióromont

Stare dzielnice Wilna przestają istnieć Fot Marian Paluszkiewicz Stare dzielnice Wilna

Autor: Mieczysław Jackiewicz

26 Apr 2013

Wejście Litwinów 28 października 1939 r. do Wilna

Wejście Litwinów 28 października 1939 r. do Wilna

Naprzeciwko ówczesnej ulicy Mickiewicza (obecnie al Giedymina) ustawiono bramę owinięta dębowymi liśćmi Fot archiwum

Polska flaga na Baszcie Giedymina

Polska flaga na Baszcie Giedymina

Przed 69 laty na Baszcie Giedymina powiewała biało-czerwona flaga    Fot Marian
</p>
			</div><!-- .entry-summary -->
	   <div class=

Artykuły z historii Wilna: drobiazgi wileńskie

Artykuły z historii Wilna: drobiazgi wileńskie

Pomiędzy Antokolem a brzegiem Wilenki rozciąga się tzw Altaria Jasińskiego Fot Marian Paluszkiewicz

Autor: Mieczysław Jackiewicz

14 Feb 2013

Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (3)

Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (3)

W uliczce bocznej od ulicy Adama Mickiewicza, w miejscu, gdzie później, za Sowietów, działała restauracja „Dainava”, był
</p>
			</div><!-- .entry-summary -->
	   <div class=

Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (2)

Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (2)

Po lewej stronie ulicy Mickiewicza, po przejściu ulicy Jagiellońskiej, był hotel „Georges”, znany w Wilnie „Żorż” Fot
</p>
			</div><!-- .entry-summary -->
	   <div class=

Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (3)

Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (3)

Kapliczka Aleksandra Newskiego przy prospekcie Gieorgijewskim (obecnie Gedimino) w Wilnie Kapliczka Aleksandra Newskiego

Autor: Mieczysław Jackiewicz

24 Jan 2013

Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (2)

Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (2)

Wieszatiel w Wilnie (grafika z 1863-1913 Album Powstania Styczniowego — w pięćdziesiątą rocznicę, Lwów 1913

Powstanie Styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (1)

Powstanie Styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (1)

Zygmunt Sierakowski Fot archiwum

Zygmunt Sierakowski Fot archiwum

Wybuch Powstania Styczniowego przyśpieszyło zarządzenie władz

Autor: Mieczysław Jackiewicz

21 Jan 2013

Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (1)

Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (1)

W domu przy ulicy Zamkowej na parterze istniał cukiernia już od 1852 r Fot Marian Paluszkiewicz

Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (3)

Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (3)

Siostry franciszkanki mieszkały przy ulicy Świętostefańskiej Fot Marian Paluszkiewicz Siostry franciszkanki mieszkały przy

Autor: Mieczysław Jackiewicz

11 Jan 2013

Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (2)

Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (2)

Zakonnice ze Zgromadzenia Córek Niepokalanego Poczęcia NMP miały swoje domy przy ulicy Uniwersyteckiej

Autor: Mieczysław Jackiewicz

4 Jan 2013

Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (1)

Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (1)

Po wojnie zakonnice z sum posagowych wzniosły klasztor murowany nad Wilenką przy ulicy Młynowej Fot Marian Paluszkiewicz

Domy salezjan były przy Dobrej Radzie, gdzie opiekowali się kościołem Opatrzności Bożej i Serca JezusowegoFot. Marian Paluszkiewicz

Zakony katolickie męskie w Wilnie (3)

W okresie miedzywojennym klasztor i dom starców działały przy placu Napoleona (Daukanto) Fot. Marian Paluszkiewicz

Zakony katolickie męskie w Wilnie (2)

W
</p>
			</div><!-- .entry-summary -->
	   <div class=

Klasztor dominikański w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

Zakony katolickie męskie w Wilnie (1)

Kościół franciszkański w Wilnie Fot Marian Paluszkiewicz

Zakład ten mieścił się obok seminarium diecezjalnego, przy ulicy Biskupiej (obecnie Uniwersyteckiej) i nazywano go „alumnatem papieskim” Fot. Marian Paluszkiewicz

Seminarium Duchowne Diecezjalne

Wybudowaną wówczas katedrę erygowano pod wezwaniem św. Stanisława Fot. Marian Paluszkiewicz

Kościół katolicki w Wilnie: Biskupstwo wileńskie (od 1925 r. archidiecezja), (1)

Wybudowaną wówczas katedrę erygowano pod
</p>
			</div><!-- .entry-summary -->
	   <div class=

Wileński kościół ewangelicko-reformowany Fot. Marian Paluszkiewicz

Życie domowe mieszczan wileńskich w końcu XVI — początku XVII wieku (2)

Wileński kościół ewangelicko-reformowany Fot Marian Paluszkiewicz Wileński

Autor: Mieczysław Jackiewicz

5 Oct 2012

Wilnianie lubili mieć żony pięknie odziane Fot. Marian Paluszkiewicz

Życie domowe mieszczan wileńskich w końcu XVI — początku XVII wieku (1)

Wilnianie lubili mieć żony
</p>
			</div><!-- .entry-summary -->
	   <div class=

Kościół ewangelicko-reformowany w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

Stosunki kulturalne w Wilnie w XVI-XVII wiekach (3)

Kościół św Ignacego w Wilnie Fot
</p>
			</div><!-- .entry-summary -->
	   <div class=

Kościół św. Janów na dziedzińcu Akademii Wileńskiej Fot. Marian Paluszkiewicz

Stosunki kulturalne w Wilnie w XVI-XVII wiekach (2)

Kościół św Janów
</p>
			</div><!-- .entry-summary -->
	   <div class=

Kościół św. Janów w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

Stosunki kulturalne w Wilnie w XVI-XVII w. (1)

Kościół św Janów w Wilnie Fot Marian Paluszkiewicz

Cerkiew św. Ducha Fot. Marian Paluszkiewicz

Stosunki wyznaniowe i narodowościowe w Wilnie XVI-XVII wiekach

Cerkiew św
</p>
			</div><!-- .entry-summary -->
	   <div class=

Punkt centralny całej tej zamkniętej w sobie dzielnicy stanowił Dziedziniec Szkolny przy ul. Żydowskiej Fot. Marian Paluszkiewicz

Mieszkańcy Wilna w wieku XIV i później (3)

Podróżnik francuski zauważył, iż „w mieście Trokach i zewnątrz w kilku wsiach przebywa wielka ilość Tatarów’’ Fot. archiwum

Mieszkańcy Wilna w wieku XIV i później (2)

W 1737 roku w kościele św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty zaprzestano głoszenia kazań w języku litewskim Fot. archiwum

Mieszkańcy Wilna w wieku XIV i później (1)

W XVII w. w Wilnie istniały dość silne cechy kuśnierzy, solenników, złotników, kowali, ślusarzy, kotlarzy, mieczników, nożowników, zegarmistrzów, słodowników, szewców, chirurgów i golarzy Fot. Marian Paluszkiewicz

Wydatki miasta i życie gospodarcze Wilna (3)

Osobno opłacano gońców wysyłanych w sprawach miejskich. Były też wydatki na pocztarzy, przybywających do Wilna z różnych stron kraju Fot. Marian Paluszkiewicz

Wydatki miasta i życie gospodarcze Wilna (1)

Herb i władze Wilna w XVI-XVII w. (2)

Herb i władze Wilna w XVI-XVII w. (1)

Miasto i przedmieścia Wilna w XVI – na początku XVII w. (2)

Miasto i przedmieścia Wilna w XVI – na początku XVII w. (1)

Mury obronne miasta Wilna

[caption id=”attachment_47411″ align=”alignleft” width=”300″ caption=”Dbając o bezpieczeństwo Wilna, a także przychylając się do prośby mieszczan wileńskich, Aleksander 6 września 1503 wydał przywilej zbudowania murów

Autor: Mieczysław Jackiewicz

22 Jun 2012

Aleksander Jagiellończyk i Wilno (2)

[caption id=”attachment_47100″ align=”alignleft” width=”300″ caption=”Aleksander Jagiellończyk zmarł 19 sierpnia 1506 roku bezpotomnie w wieku 45 lat w Wilnie, został pochowany w katedrze wileńskliej Fot

Autor: Mieczysław Jackiewicz

18 Jun 2012

Aleksander Jagiellończyk i Wilno (1)

Przy Kazimierzu rozszerzono miasto na prawy brzeg Wilii Fot Marian Paluszkiewicz

Rządy Kazimierza Jagiellończyka

Przy Kazimierzu rozszerzono miasto na prawy brzeg Wilii Fot Marian Paluszkiewicz

Fragment zamku Gedymina Fot. Marian Paluszkiewicz

Wilno po śmierci Witolda

Fragment zamku Gedymina Fot Marian Paluszkiewicz

Fragment zamku
</p>
			</div><!-- .entry-summary -->
	   <div class=

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (2)

Na południe ciągnęła się część miasta kupiecka, od kramów i sklepów Krasnym Grodem zwana Fot Marian Paluszkiewicz

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (1)

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (1)

29 września 1379 r Kiejstut zawarł w Trokach wymierzony w Jagiełłę pakt z Zakonem Krzyżackim Fot Marian Paluszkiewicz