Więcej

  Ruszyły eliminacje centralne 35. olimpiady polonistycznej na Litwie

  „Kultura to (...) budowanie wartości, dla których warto żyć” — słowa Zbigniewa Herberta posłużyły za motyw przewodni tegorocznej, jubileuszowej XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Zmagania konkursowe rozpoczęły się 21 lutego w Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

  Czytaj również...

  100. rocznica urodzin poety stała się dobrą okazją do przywołania pytań o ponadczasowe wartości, którymi kierują się dziś młodzi ludzie, i przedstawienie zagadnień, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego.

  Czytaj więcej: Poezja to słowo właściwie użyte 

  Swoimi rozważaniami uczestnicy olimpiady dzielili się podczas eliminacji pisemnych, które się odbyły w Dniu Języka Ojczystego, 21 lutego. W tym pierwszym dniu zawodów uczestnicy wybierali jeden spośród zaproponowanych tematów rozprawek lub interpretacji. Kolejnego dnia, w części ustnej olimpiady, uczniowie zaprezentowali komisji swoje wcześniej przygotowane przemówienia na tematy literackie lub językowe.

  Tradycyjnie udział w zmaganiach konkursowych biorą uczniowie klas starszych szkół polskich z różnych miejscowości Wileńszczyzny: z rejonu wileńskiego, solecznickiego, święciańskiego, trockiego oraz m. Wilna. Po pokonaniu eliminacji II stopnia spotkali się oni na zmaganiach centralnych w Wilnie. Do finału na etapie krajowym dotarło 26 uczestników.

  W tym roku na finałowe spotkania uczestników olimpiady polonistycznej gościnnych progów użyczyła Akademia Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

  Uczestnicy 35. olimpiady polonistycznej zostali przywitani w Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  — Nieprzypadkowo dzień olimpiady zbiegł się z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Taki dzień jak dzisiaj umacnia nas w przekonaniu, by otwarcie okazywać swoje przywiązanie do języka ojczystego, żeby jeszcze bardziej otoczyć go troską i zaufaniem. Właśnie przyjaźń z językiem ojczystym nadaje każdemu człowiekowi rzeczywistą tożsamość, w której jesteśmy wolni. Dopiero wtedy możemy otwarcie i śmiało powiedzieć, że szanujemy wszystkie języki i szanujemy innych ludzi, dla których te języki są ojczystymi. Wtedy dopiero będziemy mieli tę mocną podstawę, która wszystkich nas będzie nadzielać mocą, mądrością i da wiele szans życiowych — podczas otwarcia olimpiady przemawiała doc. dr Henryka Sokołowska z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

  Czytaj więcej: Doc. dr Henryka Sokołowska o perspektywach pracy po polonistyce. „Wykształcą kompetencje organizacyjne i liderskie”

  „Przyjaźń z językiem ojczystym nadaje każdemu człowiekowi rzeczywistą tożsamość, w której jesteśmy wolni” — mówiła doc. dr Henryka Sokołowska
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Uczestników olimpiady oraz ich nauczycieli przywitał wicekanclerz Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego dr Mindaugas Nefas.

  — Nie zważając na to, że Polacy i Litwini przez setki lat mieszkają obok siebie, że mamy wielowiekową wspólną historię, stało się tak, że użycie języka polskiego na Litwie coraz bardziej się kurczy. Jest wielka chęć, by język polski był używany nie tylko wśród ludzi, dla których jest to język ojczysty, ale też wśród takich ludzi jak ja, Litwinów, którzy mogliby używać języka polskiego jako drugiego języka obcego. Przede wszystkim dlatego, że nie zrywamy więzi z Polską, ale wzmacniamy je w aspekcie kulturalnym, politycznym, wojskowym, gospodarczym. Musicie być dobrymi przykładami ukazującymi piękno języka polskiego, jego sens, jego potrzebę — podkreślił, zwracając się do uczniów, dr Mindaugas Nefas.

  Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego organizuje Litewska Agencja Edukacji Nieformalnej (lit. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra — LINEŠA). Jej przedstawicielka, koordynatorka Kristina Vaičiukynienė gratulowała uczniom udziału w olimpiadzie.

  — Można z pewnością stwierdzić, że już jesteście zwycięzcami, ponieważ zdobędziecie doświadczenie, którego wielu waszych rówieśników nie będzie miało. Tak więc podziękujcie sobie za zdecydowanie — życząc uczniom powodzenia mówiła Kristina Vaičiukynienė.

  W pierwszym dniu eliminacji uczniowie musieli napisać wypracowanie na jeden spośród podanych tematów
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Eliminacjom konkursowym na Litwie towarzyszą goście z Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie. Zmaganiom uczestników przyglądać się będą dr Magdalena Bober-Jankowska oraz mgr Magdalena Abramczyk. W środę naukowczynie poprowadziły zajęcia dla nauczycieli. Natomiast już w czwartek okaże się, kogo zaproszą do Warszawy na dalszy etap olimpiady.

  Odpowiedzi uczestników oceniać będzie dziewięcioosobowa komisja składająca się z przedstawicieli obu polonistyk wileńskich: Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Pracy komisji oceniającej przewodniczy doc. dr Barbara Dwilewicz.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Uroczystość podsumowania olimpiady zaplanowana została na czwartek, 22 lutego. Relacja z wydarzenia ukaże się w najbliższym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.


  TEMATY PRAC PISEMNYCH XXXV OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO NA LITWIE

  Tematy rozprawek:

  1. Pół wieku z Panem Cogito. Odwołując się do wybranych utworów z literatury polskiej XX I XXI wieku, przedstaw zagadnienia, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego.

  2. „Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował/ I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował” (J. Kochanowski). Literatura jako strażniczka wartości sakralnych. Omów to zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej różnych epok.

  3. „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie” (A. Mickiewicz). Przedstaw i porównaj różne sposoby ukazywania stron rodzinnych w literaturze polskiej oraz w innych tekstach kultury.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  INTERPRETACJA TEKSTÓW LITERACKICH

  1. Interpretacja porównawcza fragmentu reportażu Melchiora Wańkowicza „Widzę ciebie, ziemio męki, pole chwały…” oraz wiersza Jana Lechonia „Monte Cassino”.

  2. Interpretacja porównawcza wierszy [Ostatni z mego pokolenia] Jarosława Iwaszkiewicza i [Zostanie po mnie tu mój ród] Leopolda Staffa.

  3. Interpretacja wiersza Czesława Miłosza „W mieście”.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Raport Państwowej Inspekcji Językowej: „Alarmująca inwazja języka rosyjskiego”

  W raporcie stwierdza się, że zabrakło woli politycznej do podejmowania zasadniczych, długoterminowych decyzji w polityce językowej, w związku z czym w Sejmie „kurzy się projekt ustawy konstytucyjnej o języku państwowym”. Jak twierdzi raport, do refleksji skłaniają badania naukowe — w...

  Po olimpijskie laury z języka polskiego sięgają również uczniowie szkół podstawowych

  — Wychodzenie poza szkolną ławę, wydaje mi się, jest bardzo kształcące i rozwijające. Jest to też dobra okazja, by uzdolniona humanistycznie młodzież mogła się ze sobą spotykać, nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami z innych szkół — w rozmowie z „Kurierem...

  Traktat o przyjaźni między Litwą a Polską. 30 lat później

  Anna Pieszko: Podpisany 26 kwietnia 1994 r., podczas spotkania w Wilnie prezydentów obu państw, Lecha Wałęsy i Algirdasa Brazauskasa, traktat zawarty przed 30 laty między Polską a Litwą miał w tytule: „o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy”. Jak ocenia...

  Po Puszczy Rudnickiej z Tomaszem Krzywickim: szlakiem niepodległościowych miejsc pamięci

  Publikacja została wydana w 2023 r. przez Instytut Pamięci Narodowej — Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z Oddziałem w Warszawie. Autor prowadzi czytelnika w głąb Puszczy Rudnickiej, przedstawia pokrótce bogate środowisko przyrodnicze, ale przede wszystkim koncentruje się wokół miejsc...