Więcej

  Trwa rejestracja młodzieży do programu zajętości w okresie letnim 

  Lato coraz bliżej, rok szkolny zbliża się wielkimi krokami ku końcowi, więc można pomyśleć o tym, czym się zająć w wolnym czasie, którego już niedługo pojawi się sporo. Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza wszystkie aktywne osoby w wieku 14-18 lat do udziału w projekcie „Lato zajętości i integracji młodych ludzi na rynku pracy”. 

  Czytaj również...

  Celem programu jest stworzenie korzystnych warunków dla zwiększenia zajętości młodzieży w okresie wakacji (w lipcu-sierpniu). Celem realizacji programu jest promowanie współpracy młodzieży z pracodawcami w rejonie wileńskim, poprawa jakości poradnictwa zawodowego młodzieży i zajętości w okresie wakacji. 

  Kto może wziąć udział w programie? Osoba w wieku od 14 do 18 lat, która zadeklarowała miejsce zamieszkania na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego i uczy się wg programu kształcenia podstawowego, średniego lub zawodowego; osoba mająca ukończone 14 lat i nie więcej niż 18 lat w pierwszym dniu roboczym określonym w umowie o pracę. 

  Zapraszamy do składania ankiet do 14 czerwca. W formularzu zgłoszeniowym wybierz odpowiadającego pracodawcę, skontaktuj się z nim (kontakty wskazane są w formularzu zgłoszeniowym) i uzgodnij możliwości i okres pracy. Ankietę do rejestracji oraz więcej informacji można znaleźć na stronie samorządu vrsa.lt.

  Czytaj więcej: Gdy kieszonkowych już za mało: wakacyjne zatrudnianie nieletnich


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 21 (62) 01-07/06/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...