Więcej

  Słuchacze PUTW w Wilnie na prezentacji książki o traktacie polsko-litewskim

  16 maja br. 12 członków PUTW w Wilnie przybyło do Sejmu LR na zaproszenie posłanki Beaty Pietkiewicz na promocję książki „Unique Treaty. Relations between the Republic of Poland and the Republic of Lithuania” (pol. „Traktat wyjątkowy. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską”) autorstwa Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i Andrzeja Pukszto. Organizację i przebieg tego spotkana w Sejmie zawdzięczamy doradcy sejmowej Renacie Cytackiej.

  Czytaj również...

  Ta pozycja książkowa wydana została Lublinie przez Instytut Europy Środkowej w 2024 r. Są w niej poruszone sprawy polityczno-społeczne pomiędzy Polską i Litwą w ciągu ostatnich 30 lat, od 1994 do 2024 r. Autorami artykułów tej książki jest 10 osób. Pierwszy artykuł Andrzeja Pukszto i Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik, „Traktat Wyjątkowy”, jest jakby wstępem do edycji.  Przypomina skomplikowane stosunki pomiędzy Polską a Litwą w ciągu ostatnich dziesięcioleci i opisuje drogi i dążenia do uregulowania tych stosunków. Tu się właśnie mówi o Traktacie podpisanym przez wolną Polskę i wolną Litwę 26 kwietnia 1994 r. (ułożonym i podpisanym w Wilnie). Ten traktat głosi o przyjaznych i dobrosąsiedzkich stosunkach i współpracy pomiędzy obu państwami (…).

  W zawartych w książce artykułach zostały poruszone tematy m.in.: o obwodzie kaliningradzkim jako czynniku i faktorze wpływającym na stosunek z Rosją i stosunki polsko-litewskie; polsko-litewskie stosunki ekonomiczne; nowe wymiary dialogu w polsko-litewskich mediach społecznych; wpływ przeszłości na przyszłość; międzynarodowe perspektywy reform i zmian w krajach postsocjalistycznych na południowym wschodzie Europy i in.

  Czytaj więcej: „Traktat wyjątkowy” – ważna publikacja poświęcona relacjom polsko-litewskim 

  Krzysztof Snarski napisał artykuł o tradycji litewskiej kultury w rejonie Suwalskim i badaniach tej kwestii w Muzeum Etnograficznym w Suwałkach. Jak wiadomo, najwięcej mniejszości litewskiej w Polsce zamieszkuje Suwałki, Sejny, Puńsk, Augustów oraz przylegające terytoria. W tym regionie Polski są prowadzone badania kultury i tradycji litewskich, co ma duże znaczenie na wyjaśnienie kultur pograniczy narodowych. Jedno z ciekawych i korzystnych dla obu państw, to badanie ludowych tradycji Suwalszczyzny. Są tu unikalne kapliczki, krzyże przydrożne, które są przykładem trwania tradycji przodków, zamieszkujących te tereny. W Puńsku od wielu lat są przeprowadzane festiwale kultury mniejszości narodowych tu zamieszkujących (…)

  „Czy teraz jest czas na odnowienie traktatu Polsko-Litewskiego? Te sprawy teraz są nie na miejscu”. Tak rozpoczyna swój artykuł Mariusz Antonowicz. Traktat polsko-litewski z dnia 26 kwietnia 1994 r. był i jest dobrym przykładem sąsiedzkiej współpracy. 30 lat dobrze działał, ale nie wszystkie postulaty były respektowane, jak się należy. Polska wywiązywała się ze zobowiązań w Traktacie. Popierała wszechstronnie litewską mniejszość w Polsce, popierała wszystkie jej poczynania i kroki, czego nie można powiedzieć o stronie litewskiej. Art. 13,14 i 15 nie były respektowane. Na przykład, oryginalna pisownia nazwisk, jak z humorem podaje Antoniewicz, mogła zająć nie ćwierć wieku, a parę miesięcy. I takich przykładów jest więcej.

  W książce jednak nie ma ani jednego artykułu o organizacjach polskich na Litwie i ich roli w relacjach polsko-litewskich. A przecież Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku istnieje już 30 lat. Jest Związek Polaków Litwy, Dom Polski w Wilnie, dwa polskie teatry (jeden z nich zawodowy), polskie zespoły oraz wiele innych organizacji, o których nie ma ani jednego słowa! Książka, chociaż jest ciekawa i utrwala stosunki litewsko-polskie, jest edycją niedostępną dla szeregowego czytelnika, ponieważ wydano ją wyłącznie w języku angielskim. Nie posiada nawet minimalnego streszczenia po polsku lub po litewsku, co, w mojej opinii, jest jej stroną ujemną.

  W czasie tego spotkania przemówienie wygłosił też Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł. Powiedział, że nierespektowanie art. 13, 14 i 15 Traktatu świadczy o braku dobrej chęci. Profesorowie Jarosław Wołkonowski i Ryszard Jan Kuźmo zaproponowali, aby za unikanie zapisów traktatu nakładać kary, co byłoby sprawiedliwe.

  Czytaj więcej: Co wspólnego mają szczęście i cebula? Wykładowcy z Gdańska na PUTW w Wilnie


  Prof. Ryszard Jan Kuźmo,
  rektor PUTW w Wilnie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Seniorzy podróżują nad Bałtykiem: od dworku Hugona Scheu do „ogrodów Babilonu”

  Szyłokarczma to urocze miasto, które łączy w sobie naturalne piękno i historyczne zabytki. Jednym z tych zabytków jest dworek Hugona Scheu. Hugo Scheu — to wybitna postać niemieckiej i litewskiej kultury, która pomogła Szyłokarczmie stać się kwitnącym centrum sztuki...

  Ostatni dzwonek zabrzmiał w Kowalczukach. „Teraz na tych skrzydłach polecimy w życie”

  Na początku prowadzące przywitały szanowną dyrekcję, nauczycieli, pracowników, gości oraz koleżanki i kolegów ze szkolnej ławki. Witały serdecznie na swoim ostatnim koncercie w murach gimnazjum, na uroczystości ostatniego dzwonka! Mieliśmy okazję gościć czasowo pełniącą obowiązki starosty gminy Kowalczuki, panią Olgę...

  Festiwal muzyczny „Muzyka na Zamku w Miednikach”

  „Zamek w Miednikach znajduje się zaledwie 30 minut drogi od centrum Wilna, w rejonie wileńskim, słynącym z wielokulturowości, więc idea programu festiwalu to różnorodność gatunków muzycznych, połączona profesjonalizmem wybranych muzyków” — mówi dyrektor artystyczny festiwalu Rafał Jackiewicz. Czytaj więcej: Rafał...

  Wileńscy harcerze na obchodach 80. Rocznicy bitwy o Monte Cassino

  Udział w tych uroczystościach był dla młodych harcerzy nie tylko hołdem oddanym bohaterom, ale również wyjątkową lekcją historii i patriotyzmu. Czytaj więcej: 80. rocznica bitwy o Monte Cassino: „Po tych makach” szedł też żołnierz wileński Wielomiesięczne przygotowania Harcerze z Wilna przygotowywali się...