Więcej

  Co warto wiedzieć o państwowym wsparciu na instalację elektrowni słonecznych?

  Od 11 czerwca mieszkańcy mogą ubiegać się o wsparcie na instalację elektrowni słonecznych lub zwiększenie mocy już istniejących elektrowni. Na ten cel państwo przeznaczyło 40 mln euro.

  Czytaj również...

  — Kwota wsparcia na instalację nowej elektrowni słonecznej wynosi 254,93 euro na 1 kW zainstalowanej mocy. W przypadku zwiększenia mocy zainstalowanej istniejącej elektrowni wsparcie wynosi 191,99 euro za 1 kW. Maksymalna moc zainstalowana przypadająca na instalację zużywającą energię elektryczną kwalifikującą się do wsparcia nie może przekroczyć 10 kW — powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Vytautas Vrubliauskas, zastępca dyrektora Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (lit. Aplinkos projektų valdymo agentura, APVA).

  Wsparcie jest przeznaczone dla mieszkańców, którzy zainstalowali lub zwiększyli moc swoich elektrowni od 23 sierpnia 2023 r., a także dla tych, którzy dopiero planują ich instalację. 

  Coraz więcej producentów energii elektrycznej

  — Liczba odbiorców wytwarzających energię elektryczną na Litwie rośnie z roku na rok — podczas gdy w 2020 r. liczba odbiorców wytwarzających energię elektryczną (z wyjątkiem odbiorców zdalnych) wynosiła poniżej 9 000, to w czerwcu tego osiągnęła prawie 70 000. Jeśli chodzi o statystyki dotyczące zdalnych konsumentów wytwarzających, to są one jeszcze bardziej wymowne — z 1 500 w 2020 r. do prawie 37 500 w czerwcu 2024 r. — podkreśla Vytautas Vrubliauskas.

  Ministerstwo Energetyki szacuje, że ze wsparcia tym razem skorzysta co najmniej 15 000 gospodarstw domowych. Proces udzielania wsparcia jest zarządzany przez Agencję Zarządzania Projektami Środowiskowymi.

  Według Operatora Dystrybucji Energii (ESO) na Litwie jest obecnie prawie 106 000 odbiorców wytwarzających energię, o łącznej mocy 1,17 gigawata (GW), w porównaniu z całkowitą mocą sieci wynoszącą 1,43 GW.

  Jakie dokumenty należy przygotować

  Podczas składania wniosku o wsparcie należy z wyprzedzeniem przygotować szereg dokumentów. Jeden z najważniejszych dokumentów to warunki przyłączenia elektrowni do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej — są one wydawane przez ESO, nawet jeśli elektrownia została już zainstalowana.

  Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie składany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być poświadczone notarialnie.

  W przypadku, gdy na obiekcie zużywającym energię elektryczną, którego adres zostanie wskazany we wniosku, jest zarejestrowana działalność gospodarcza osoby prawnej i/lub fizycznej (spółki, osoby fizycznej prowadzącej działalność na podstawie zaświadczenia lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej), podczas składania wniosku konieczne będzie również złożenie oświadczenia pt. „Jednego przedsiębiorstwa” (lit. „Vienos jmonės” deklaracija). Potrzebne będą również tzw. unikalne numery instalacji elektrowni słonecznych i obiektów pobierających energię elektryczną — są one nadawane przez Centrum Rejestrów.

  Należy też pamiętać, że jeśli na jednym obiekcie pobierającym energię elektryczną została zarejestrowana działalność gospodarcza prowadzona więcej niż przez jeden podmiot, to wsparcie nie zostanie udzielone.

  Od 2020 r. ośmiokrotnie wzrosło korzystanie z energii słonecznej, głównie ze względu na dziesięciokrotny wzrost liczby odbiorców wytwarzających energię elektryczną. Według ESO liczba odbiorców wytwarzających energię na Litwie wynosi obecnie prawie 106 000, a moc wytwarzanej przez nich energii wynosi 1,17 GW, w porównaniu z całkowitą mocą sieci wynoszącą 1,43 GW.

  Czytaj więcej: Elektrownię swoją każdy mieć może


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wyłącz smartfona na jeden dzień

  Francuski pisarz Phil Marso zaproponował 6 lutego jako Dzień bez Telefonu Komórkowego. Amerykanie obchodzą narodowy Dzień bez Telefonu 18 kwietnia każdego roku. 15 lipca jest również wyznaczony jako Światowy Dzień Bez Telefonu. Ta data jest prawdopodobnie zasługą polskich internautów,...

  Lato dla złodziei to okres „pracowity”

  Liczba kradzieży na razie stabilna — W tym roku na razie liczba włamań do mieszkań pozostaje stabilna. Jest podobna do ubiegłego roku. W ciągu sześciu miesięcy 2024 r. z powodu kradzieży wszczęto 370 postępowań przygotowawczych, w roku 2023 r było...

  Kolejnych 17 nieużywanych aut zostanie usuniętych z ulic Wilna

  Jeżeli właściciele porzuconych aut tego nie zrobią, te pojazdy zostaną uznane za „mienie bez właściciela” i będą przejęte przez samorząd. Usunięte samochody będą przechowywane do czasu znalezienia właściciela lub podjęcia przez sąd decyzji o uznaniu ich za mienie bez...

  Ocieplenie stosunków z Białorusią pozostaje niemożliwe

  — Myślę, że ocieplenie stosunków z Białorusią jest niemożliwe. Ponieważ Białoruś jest w koalicji z Rosją w wojnie przeciwko Ukrainie. Biorąc wszystko pod uwagę, to, co się stało, gdy wojska rosyjskie znalazły się na terytorium Białorusi i stamtąd zaatakowały...