Więcej

  Dlaczego księża na Wileńszczyźnie zmienią parafie? Kościół tłumaczy

  W czerwcu w wielu kościołach na Wileńszczyźnie następują zmiany, nowi księża przychodzą do parafii, a starzy odchodzą. Dlaczego księża zmieniają parafie? Jakie obowiązki pełnią duszpasterze w kościołach? Opowiedziano nam o tym w archidiecezji wileńskiej.

  Czytaj również...

  — Decyzja o tym, w jakim kościele ksiądz będzie pełnił posługę, nie należy do księdza. Kościół katolicki kieruje się swoją doktryną, liturgią, prawem i strukturą hierarchiczną. Duszpasterze do parafii są przedzielani według Kodeksu Prawa Kanonicznego. W tym roku w Archidiecezji Wileńskiej tylko kilku proboszczów zostało przeniesionych. Na Litwie miejscowy biskup może mianować proboszczów na okres siedmiu lat. Po tym okresie biskup może ponownie mianować proboszcza na to samo miejsce. Z uwagi na potrzeby duszpasterskie okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu.  Miejscowy biskup może wysłać proboszcza do innej parafii w razie potrzeby duszpasterskiej w danej parafii, uwzględniając zdolności, talenty i potrzeby parafii — poinformowano nas w archidiecezji wileńskiej.

  Obowiązek kapłana

  Cała wspólnota chrześcijańska ma obowiązek wspierać powołania, aby zaspokoić potrzeby świętej posługi w całym Kościele. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na rodzinach chrześcijańskich, wychowawcach, a w sposób szczególny na kapłanach, zwłaszcza na proboszczach. Proboszcz ma obowiązek dbać o to, by wiernym parafii było głoszone Słowo Boże. Powinien więc troszczyć się o to, by wierni byli nauczani prawdy wiary, zwłaszcza przez homilie i katechezy w niedziele i święta nakazane, a także popierać działalność ewangelizacyjną, w tym związaną ze sprawiedliwością społeczną. Proboszcz musi być szczególnie zainteresowany katolickim wychowaniem dzieci i młodzieży; musi dołożyć wszelkich starań, także we współpracy z wiernymi Chrystusa, aby orędzie Ewangelii dotarło także do tych, którzy odeszli od praktyk religijnych lub nie wyznają prawdziwej wiary.

  — Proboszcz powinien dbać o to, aby Święta Eucharystia stanowiła centrum parafialnego zgromadzenia wiernych, powinien starać się umacniać wiernych Chrystusa w modlitwie i w sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza w częstym przyjmowaniu Najświętszego Sakramentu. Ponadto starać się o wychowanie ich do praktykowania modlitwy, także w rodzinach, oraz do świadomego i czynnego uczestnictwa w świętej liturgii, którą proboszcz, pod kierownictwem biskupa diecezjalnego, jest zobowiązany sprawować w swojej parafii. Aby móc wiernie wypełniać swoje obowiązki duszpasterskie, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy — opowiedzieli o obowiązkach proboszcza.

  Obowiązki wikariusza

  Wikariusz może być wyznaczony do sprawowania posługi duszpasterskiej dla całej parafii, części parafii lub określonej grupy wiernych w parafii. Obowiązki wikariusza parafialnego są określone w statucie diecezjalnym i w liście biskupa diecezjalnego, ale bardziej szczegółowo określa je proboszcz.

  Obowiązki rektora

  Rektorom powierza się opiekę nad kościołem, który nie jest parafialny. Miejscowy ordynariusz, gdy uzna to za konieczne, może zlecić rektorowi pełnienie określonych funkcji dla wiernych w swoim kościele, w tym funkcji parafialnych, oraz otwarcie kościoła dla określonych grup wiernych Chrystusa, którzy będą w nim sprawować obrzędy liturgiczne. Rektor kościoła, pod kierownictwem ordynariusza, zgodnie ze statutami i prawami nabytymi, ma obowiązek troszczyć się o to, aby w kościele, zgodnie z normami liturgicznymi i przepisami kanonów, należycie sprawowano święte obrzędy, by wiernie wypełniano obowiązki, starannie zarządzano dobrami, przechowywano i upiększano rzeczy święte i budynki oraz aby nie miało miejsca nic, co w jakikolwiek sposób sprzeciwiałoby się świętości miejsca lub należnemu szacunkowi Domu Bożego.

  Dziekan z kolei jest odpowiedzialny za wikariat terytorialny. Promuje i koordynuje wspólną działalność duszpasterską w wikariacie oraz troszczy się o kapłanów z danego terytorium. Czuwa nad tym, aby obrzędy religijne były sprawowane zgodnie z przepisami świętej liturgii, aby szczególnie dbano o wystrój i czystość kościołów oraz rzeczy świętych, zwłaszcza podczas sprawowania Eucharystii i przechowywania Najśw. Eucharystii i sprawowania Najświętszego Sakramentu.

  Czytaj więcej: W Kościele dzień postu, modlitwy i pokuty w intencji pokoju na świecie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Czego nie można robić na zwolnieniu lekarskim, żeby nie stracić zasiłku

  — Codziennie składanych jest kilka wniosków o sprawdzenie, czy osoba z zaświadczeniem lekarskim jest rzeczywiście chora, czy też wykorzystuje zwolnienie lekarskie jako dodatkowe dni wolne. Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas otrzymywania zasiłku...

  Chemiczne zwalczanie kleszczy: więcej szkody dla przyrody i ludzi niż pożytku

  — Usługa ta jest nielegalna na Litwie z kilku powodów. Głównym powodem jest to, że w naszym kraju nie ma zalegalizowanych akarycydów i insektycydów, które mogą być stosowane na terenach otwartych do zwalczania kleszczy. Ponieważ produkty te nie tylko...

  Mieszkańcy Pogir walczą o ochronę zbiorników wodnych

  Niestety, mieszkańcy nie odczuwają wsparcia ze strony władz. Twierdzą, że wręcz przeciwnie, Ministerstwo Środowiska robi wszystko, co w ich mocy, aby chronić interesy właścicieli fabryki. Czy inwestycje mogą być ważniejsze niż zachowanie zasobów naturalnych i czystego powietrza - pytają...

  Kwestie pokoleniowe w miejscu pracy: plusy i minusy

  Dzisiejsza młodzież wchodząca na rynek pracy, a więc osoby do 29. roku życia, jest najbardziej zainteresowana następującymi zawodami (wedle badania): 1655 młodych ludzi wskazało, że chciałoby pracować jako pracownik pomocniczy, 740 jako sprzedawca, 597 jako niewykwalifikowany pracownik produkcji, 587...