Porządki w gminach rudomińskiej i mickuńskiej

W gminie rudomińskiej zawieszane są tabliczki z nazwami ulic i numerami domów we wsiach gminy.

Zbliżają się również ku końcowi prace porządkowe na terytorium gminy, m.in. wokół cmentarza parafialnego w Rudominie. Uporządkowano już cmentarz w Dukielach. Trwa remont dróg we wsiach Jarmoliszki, Papiszki, Hamernia.

W ubiegłym tygodniu pracownicy starostwa mickuńskiego zamontowali na drogach gminy spowalniacze ruchu. Tzw. „leżący policjanci” znaleźli się na drogach przy Szkole Średniej im. Jana Bosko w Jałówce, przedszkolu i Szkole Średniej w Mickunach, na ulicy Galgių w Gałgach. Obok szkoły w Mickunach ustawiono kuliste lustro. Progi zwalniające ustawiono na drogach w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i kerowców.