Wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska spotkała się w Mickunach z rolnikami rejonu wileńskiego

Wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska zachęcała młodzież, aby wybierała fach rolniczy
Wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska zachęcała młodzież, aby wybierała fach rolniczy

10 kwietnia br. wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska wraz ze specjalistami Ministerstwa Rolnictwa oraz przedstawicielami podległych mu instytucji spotkali się z rolnikami rejonu wileńskiego.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz Samorządu Rejonu Wileńskiego: wicemer samorządu Czesław Olszewski, dyrektor administracji Lucyna Kotłowska, kierownik Wydziału Rolnego Lucjana Binkiewicz.

W Centrum Wspólnoty w Mickunach, które zostało powołane z wykorzystaniem wsparcia przeznaczonego na metodę LEADER Litewskiego Programu Rozwoju Wsi na l. 2007-2013, licznie zebrani rolnicy zadali sporo pytań. Najbardziej rolników ciekawiły kwestie związane z problemem zwrotu ziemi, usterkami uporządkowywania systemów melioracyjnych, weryfikacjami kontrolerów Narodowej Agencji Płatniczej.

Najbardziej rolników ciekawiły kwestie związane z problemem zwrotu ziemi
Najbardziej rolników ciekawiły kwestie związane z problemem zwrotu ziemi

Jak zauważyła wiceminister L. Poczykowska, ziemia w rejonie wileńskim nie jest nadzwyczaj urodzajna, a to z kolei wpływa na warunki rolnictwa, dochody rolników. Zdaniem wiceminister, w celu polepszenia sytuacji w rolnictwie w skali całego kraju niezbędne jest ustabilizowanie sektora hodowli bydła i trzody chlewnej, zachęcanie mieszkańców do prowadzenia biznesu, który by im przynosił dochód.

Nie zważając na to, że do 2020 r. część wypłat bezpośrednich przeznaczonych Litwie powinna osiągnąć średnią – 196 eur/ha, nie zapewni to jeszcze rolnikom dochodu. Toteż wiceminister podkreśliła, że chcąc pozyskać środki przeznaczane na sektor rolniczy, niezbędne jest nauczenie się, w jaki sposób to zrobić. Tym samym wiceminister zwróciła uwagę obecnych na bolączkę całej Litwy, która nie ominęła również rejonu wileńskiego – pustoszejące wsie, oraz zachęciła młodzież, aby wybierała fach rolniczy i kontynuowała tradycje rolnicze ojców.

DSC_0674Najwięcej pytań rolnicy zadali dyrektorowi Narodowej Służby Rolnej Vitasowi Lopinysowi. Dyrektor opowiedział o aktualiach reformy rolnej, następnie odpowiedział na pytania rolników dotyczące problemu zwrotu ziemi. Najbardziej rolników niepokoiły konkretne problemy: dlaczego hamowany jest proces zwrotu ziemi, jak przyśpieszyć pracę mierniczych, jak zwiększyć ich odpowiedzialność. V. Lopinys podkreślił, że w 2013 r. wytyczonym celem jest zaprojektowanie działek wszystkim osobom, którym nie zwrócono ziemi. W rejonie wileńskim jest 570 osób, w sprawie których nie podjęto jeszcze decyzji o zwrocie ziemi w naturze (w Mickunach – 30).

Podczas spotkania doradca ministra rolnictwa Algirdas Gricius zachęcił rolników w wyżej wymienionych sprawach bezpośrednio zwracać się do niego oraz wiceminister Leokadii Poczykowskiej, która naprawdę nie jest obojętna na problemy rejonu wileńskiego.