Jan Andrzejewski inżynierem 2013 roku

Jan Andrzejewski z pucharem Inżyniera Roku, nominaci oraz kierownictwo Stowarzyszenia Fot. Jerzy Karpowicz
Jan Andrzejewski z pucharem Inżyniera Roku, nominaci oraz kierownictwo Stowarzyszenia Fot. Jerzy Karpowicz

Siódma edycja konkursu Inżynier Roku, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników Litwy, pod patronatem św. Rafała Kalinowskiego, która się odbyła w wileńskim Domu Kultury Polskiej w sobotę , 20 kwietnia, stała się dowodem tego, że wileńska polska inteligencja techniczna jest znana, ceniona, w swoich miejscach pracy ma poważne osiągnięcia, że nie są jej obce twórcze poszukiwania i nowatorska myśl.

W ciągu roku inżynierowie i technicy należący do Stowarzyszenia, a większość z nich posiada własne spółki, firmy i przedsiębiorstwa, składają swoje prace, projekty, nowatorskie wnioski na ręce prezesa komisji, która po dogłębnym zapoznaniu się z treścią tych prac nominuje 10 najlepszych do wyróżnienia. Następnie spośród nominantów jest wybierany laureat, czyli Inżynier Roku.
Prezesem tegorocznej komisji był dr hab. Tadeusz Łozowski, znany naukowiec polski na Litwie, inżynier-elektronik, profesor Uniwersytetu Wileńskiego.

W rozmowie z „Kurierem” podkreślił, że wszyscy tegoroczni nominanci, a wśród nich jest kilku po studiach w dziedzinie budownictwa, to absolwenci polskich szkół, wykazali się wysokim poziomem prac, dojrzałością myśli technicznej.
Komisja jednak zdecydowała przyznać miano laureata, czyli Inżyniera Roku 2013 inż. Janowi Andrzejewskiemu, doceniając jego zasługi nie tylko jako inżyniera-mechanika (ukończył wydział mechaniczny Politechniki Warszawskiej i przez dłuższy czas pracował w dawnym Wileńskim Zakładzie Aparatury Paliwowej) , ale też jako doskonałego organizatora życia społeczności polskiej w Wilnie po odrodzeniu.

W swoim przedsiębiorstwie wraz z inżynierami — Karolem Śnieżką, Janem Hermanowiczem oraz Zenonem Bogdanowiczem — założył jeszcze 1988 r. jeden z pierwszych w Wilnie oddziałów Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie, późniejszego ZPL. Następnie od 2006 r. w ciągu trzech kadencji wybierano Andrzejewskiego na prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników, którego był współzałożycielem razem z wymienionymi wyżej kolegami oraz z Henrykiem Falkowskim (obecnym członkiem zarządu i szefem ds. współpracy z zagranicą) , Michałem Runiewiczem, Zenonem Bogdanowiczem i innymi entuzjastami. Pełen inicjatywy pan Jan organizował sympozja „Polacy razem”, międzynarodowe konferencje naukowe i spotkania. Przyjmując liczne gratulacje zapewnił, że nadal pozostanie wśród zaangażowanych działaczy Stowarzyszenia.

Warto podkreślić, że wśród tegorocznej dziesiątki nominantów znaleźli się tacy znani specjaliści, przedsiębiorcy, jak Ryszard Jaświn (budownictwo) i Tadeusz Kuzborski, właściciel firmy „Armada”, specjalizującej się w oczyszczaniu wody pitnej. Wśród nominantów są też Arnold Pietrowicz, specjalista Wydziału architektury i budownictwa samorządu rejonu wileńskiego i Romuald Monkiewicz, kierownik wydziału gospodarki komunalnej samorządu rejonu solecznickiego, a także wykładowca Uniwersytetu im. Gediminasa Jonas Matijošius.

Jak orzekli członkowie komisji, ciekawe i nowatorskie prace przedstawili Bogumiła Zawadzka, inżynier-elektronik, obecnie pracowniczka państwowego wydziału ceł oraz Mirosław Tarasiewicz, wysoko ceniony specjalista w dziedzinie transportu pasażerskiego. Pozytywne opinie otrzymał też projekt Wojciecha Aszkiełowicza z rejonu solecznickiego.

 Stanisław Cygnarowski, Ewa Mańkiewicz-Cudny i Henryk Szymański Fot. Jerzy Karpowicz
Stanisław Cygnarowski, Ewa Mańkiewicz-Cudny i Henryk Szymański Fot. Jerzy Karpowicz

Na zakończenie prezes Stowarzyszenia inż. Jerzy Mozyro, pełniący tę funkcję od dwóch lat, wyraził satysfakcję, że wśród ponad 60 inżynierów i techników Wileńszczyzny, należących do Stowarzyszenia, jest tylu uzdolnionych i twórczych ludzi. Z kolei jego zastępca Józef Wasilewski dodał, że ostatnio przyszło sporo młodej polskiej inteligencji technicznej.
Zebrani z zainteresowaniem oglądali wystawę inż. Ireny Lipskiej, pasjonującej się rysunkiem. Tym razem przedstawiła ciekawą serię rysunków koni.
***
Na uroczystość podsumowania konkursu przybyło wielu gości: Stanisław Cygnarowski, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, Henryk Szymański, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, dr Vincentas Stragys, wiceprezes Litewskiego Republikańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budowlanych, Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes NOT (Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Polski) , dr Barbara Dwilewicz, wykładowczyni Uniwersytetu Edukologicznego, Zbigniew Jedziński, poseł na Sejm RL, kierownicy twórczych związków.

Byli również poeta Aleksander Śnieżko, wykonawca ballad Wiktor Dulko, zespół „Zgoda”, którzy później wystąpili przed gośćmi.
Imprezę prowadzili: Agnieszka Mozyro, dziewczyna „Kuriera” sprzed trzech lat, obecnie magistrantka KUL-u oraz inż. Robert Niewiadomski, właściciel i dyrektor wileńskiej spółki „Inviktus”.

Przybyli też kierownicy i przedstawiciele licznych stowarzyszeń technicznych z krajów europejskich i z Polski, z którymi Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników Litwy ma kontakty i współpracuje od początku swego założenia, czyli od 1996 r. Natomiast pierwszy konkurs „Inżynier Roku” został ogłoszony w 2006 r. na propozycję prezesa spółki „Klion” Zygmunta Klonowskiego.