30
Polski elektorat na Litwie do wyborczego podziału

Według założeń część tzw. polskich okręgów planuje się przyłączyć do okręgów, gdzie dominuje elektorat głosujący na partie litewskie  Fot. Marian Paluszkiewicz

Według założeń część tzw. polskich okręgów planuje się przyłączyć do okręgów, gdzie dominuje elektorat głosujący na partie litewskie Fot. Marian Paluszkiewicz

Główna Komisja Wyborcza (GKW) znowu chce zmienić granice okręgów wyborczych, gdzie tradycyjnie dominuje elektorat Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL).
 
Takie propozycje znalazły się w założeniach projektu, które na poniedziałkowym (30 września) posiedzeniu Komisja przyjęła zdecydowaną większością głosów. Przeciwko głosował jedynie przedstawiciel AWPL Waldemar Urban. Jego zdaniem, założenia projektu mają wyraźny cel rozbicia elektoratu Akcji Wyborczej, gdyż według założeń część tzw. polskich okręgów planuje się przyłączyć do okręgów, gdzie dominuje elektorat głosujący na partie litewskie.

We wtorek, 1 października, przedstawiciel AWPL w Komisji powiedział „Kurierowi”, że ostateczna decyzja w sprawie propozycji GKW zostanie podjęta po przedyskutowaniu jej na forum partii oraz konsultacjach ze społeczeństwem. Do kolejnego omawiania projektu GKW ma powrócić na początku grudnia. Do tego czasu strony zainteresowane — ugrupowania polityczne, wyborcy i inne instytucje — mogą składać propozycje odnośnie optymalnego podziału granic okręgów wyborczych, które miałyby obowiązywać podczas wyborów parlamentarnych 2016 roku.

Propozycję tę przedstawiciel AWPL złożył jeszcze podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji. Urban zaproponował, żeby w rejonie wileńskim utworzyć dwa, a w rejonie solecznickim jeden okręg wyborczy, zamiast dzielić elektorat tych rejonów na cztery okręgi wyborcze, rozcieńczając go z elektoratem ościennych rejonów — szyrwinckiego, trockiego i orańskiego.

Zenonas Vaigauskas stwierdził, że Komisja musi najpierw podjąć fundamentalną decyzję o nowych okręgach    Fot. Marian Paluszkiewicz

Zenonas Vaigauskas stwierdził, że Komisja musi najpierw podjąć fundamentalną decyzję o nowych okręgach Fot. Marian Paluszkiewicz

Przewodniczący grupy roboczej GKW, prawnik Justinas Žilinskas zapewniał, że przygotowując założenia projektu podziału okręgów wyborczych nie było żadnych nacisków politycznych, a intencją grupy bynajmniej nie była chęć rozbicia polskiego elektoratu.
— Kierowaliśmy się wyłącznie liczbami demograficznymi oraz geografią — powiedział Žilinskas. Wyjaśnił też, że ze względu na wzrost liczby wyborców w jednych okręgach i spadek w innych należy dokonać korekty granic okręgów wyborczych. Największe zmiany w tym zakresie dotyczą dużych miast — Wilna, Kowna i Szawel. W stolicy od lat liczba mieszkańców, a tym samym również wyborców, stale rośnie, zaś w Kownie i Szawlach maleje. Proponuje się więc utworzyć w Wilnie dwa nowe okręgi wyborcze, zmniejszając ich odpowiednio po jednym w Kownie i Szawlach.

W poniedziałek jednak nie dyskutowano nad granicami nowych okręgów, bo jak zauważył przewodniczący GKW Zenonas Vaigauskas, Komisja musi najpierw podjąć fundamentalną decyzję o nowych okręgach. Tymczasem w sprawie tzw. polskich okręgów wyborczych padły nawet bardzo konkretne propozycje. Proponuje się 5 dzielnic wyborczych z szyrwincko-wileńskiego okręgu — Bujwidze, Podbrzezie, Glinciszki, Wesołówka i Pikieliszki — dołączyć do okręgu malacko-święciańskiego.
W ten sam sposób proponuje się również rozparcelować okręg wileńsko-solecznicki. Postuluje się o przyłączenie jego 5 dzielnic wyborczych — Gerwiszki, Trybańce, Siałki, Ciużakampie i Biała Waka — do okręgu orańsko-ejszyskiego.

Nowy podział okręgów wyborczych wiąże się z zaleceniami OBWE ws. wyrównania liczby wyborców w okręgach jednomandatowych poprzez wprowadzenie współczynników wielkości liczbowych w granicach od 0,9 do 1,1 średniej ilości wyborców w okręgu wobec obecnie stosowanego na Litwie współczynnika 0,8-1,2 proc.

Przed wyborami do Sejmu 2012 roku przedstawiciele Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), po pobycie na Litwie stwierdzili, że decyzje dotyczące zmian granic okręgów wyborczych, które mają wpływy na społeczność mniejszości narodowych, muszą być podejmowane po uzgodnieniu z przedstawicielami mniejszości narodowych. Decyzje te nie mogą sztucznie rozpraszać polskiego elektoratu i nie mogą wpływać negatywnie na mniejszości narodowe. Takie wywody powtórzono również w sprawozdaniu OBWE o jesiennych wyborach parlamentarnych na Litwie a także na tegorocznym czerwcowym spotkaniu przedstawicieli OBWE z parlamentarzystami w Sejmie RL.

30 odpowiedzi to Polski elektorat na Litwie do wyborczego podziału

 1. Kmicic mówi:

  Starannie dobrać argumenty i ostro zaprotestować w PE i w OBWE, natychmiast(!).Równolegle zażądać też, stanowczo, powrotu Ejszyszek do solecznickiego i niwelacji zmian w Nowej Wilejce.Należy nie tylko bronić się ,ale też wymagać , w natychmiastowym trybie, cofnięcia już dokonanych zmian.To Polacy powinni(mniejszość narodowa) decydować przede wszystkim o granicach okręgów wyborczych i o wszelkich zmianach na terenach, gdzie od wieków zamieszkują.To się po prostu Polakom należy, bez żadnych dyskusji.
  Należy skorzystać z tej okazji by wymóc na lt władzach cofnięcia wcześniej dokonanych niekorzystnych zmian.
  ps.
  W Polsce , specjalnie dla ludności lt, stworzono najmniejszy w RP powiat sejneński(ok.22 tys), wystarczyłoby dołączyć Sejny do Suwałk, a lt mniejszość przestała by się liczyć w tym rejonie.

 2. Melania mówi:

  Kiedyś dołożyłam swego palca, żeby powstał powiat sejneński. Dziś tego żałuję

 3. Jan mówi:

  Chyba wielu jest tak rozczarowanych jak Melania. Lietuvisi postępują karygodnie, bezczelnie pogarszając sytuację rdzennych mieszkańców Wileńszczyzny, Polaków. Wydaje się że tylko autonomia Wileńszczyzny może rozwiązać nasze problemy. Widać że od lietuvisóv nie doczekamy się niczego dobrego.

 4. józef III mówi:

  renegaci (Zyliński i Wejgowski) są najgorsi ; złożyć skargę do Rady Europy !

 5. Astoria mówi:

  @ Kmicic i Melania:

  Co mają powiaty do okręgów wyborczych? Okręgi wyborcze z równą liczbą wyborców nie pokrywają się z okręgami administracyjnymi z różną liczbą mieszkańców – nigdzie na świecie.

  Ale celem GKW jest oczywiście rozbicie siły litewskich Polaków w ich skupiska pod przykrywką dostosowywania okręgów wyborczych do zmian demograficznych. Z tym bardzo trudno jest walczyć nawet w sądach. Jest to problem powszechny w demokracjach. Tu by się przydała potężna manifestacja litewskich Polaków przed siedzibą GKW, czyli ich głos obywatelski. Ale kto będzie ją sponsorował, skoro współrządząca Litwą AWPL całkowicie wycofała się ze sponsorowania jakichkolwiek demonstracji obywatelskich litewskich Polaków?

 6. Astoria mówi:

  PS. Jeszcze rok takiego jak dotąd nic nie robienia dla litewskich Polaków przez AWPL, a partia zasłuży u mnie na miano: sprzedawczyki. Za dwa lata to już będą zdrajcy polskiej sprawy na Litwie.

 7. JM mówi:

  na czym konkretnie maja polegac zaproponowane zmiany? Ktore czesci rejonow wilenskiego i solecznickiego znajda sie w innych okregach, jak zmieni sie granica okregu Nowa Wilejka?

 8. JM mówi:

  odlaczenie Bujwidz i okolicznych miejscowosci jest poteznym zagrozeniem dla AWPL i bedzie skutkowalo brakiem mandatu.

  Natomiast istnieje niewielka szansa, ze dolaczenie dzielnic wyborczych rejonu solecznickiego do okregu oranskiego pomoze kandydatowi AWPL w tym okregu

 9. Wilk mówi:

  Cuda!Cuda! Astoria występuje w obronie polaków na Litwie.Ta “obrona” jest białymi nićmi szyta a chodzi ‘Astorii tylko na tym , żeby kolejny raz bezpodstawnie, a raczej celowo i falszywie oczernić AWPL.

 10. marek mówi:

  ad 6.
  “Okręgi wyborcze z równą liczbą wyborców nie pokrywają się z okręgami administracyjnymi z różną liczbą mieszkańców – nigdzie na świecie…”

  Czyżby?

  To przykład z Polski:
  art. 136 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu tworzy się wielomandatowe okręgi
  wyborcze, zwane dalej „okręgami wyborczymi”.
  2. W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 7 posłów.
  3. Okręg wyborczy obejmuje OBSZAR WOJEWÓDZTWA lub jego CZĘŚĆ. GRANICE okręgu wyborczego NIE MOGĄ NARUSZAĆ GRANIC wchodzących w jego skład POWIATÓW i miast na prawach powiatu,

  Innymi słowy w Polsce okręg wyborczy pokrywa się z województwem, tak jest w Opolu chyba, że województwo jest na tyle ludne, że można w nim utworzyć więcej niż jeden okręg, np. na Mazowszu. Ale nie może być tak, aby tworzyć okręg składający się z części kilku województw.
  A już zupełnie niedopuszczalne byłoby tworzenie okręgu poprzez dzielenie powiatów. W RL zasady są zupełnie inne, bo rozdziela się pomiędzy różne okręgi tak małe jednostki jak rejony i to ewidentnie wg klucza etnicznego.

 11. piotr mówi:

  tego już dawno trzeba było oczekiwać i nic w tym dziwnego,kołonizatorów ponajechało
  i przeniosło swoje mienie na Wilenszczyzę ,teraz trzeba kooregować ich prawa polityczne ,a żeby zmniejszyć prawa mniejszości narodowych.

 12. Połaniec mówi:

  Szanowny Panie Komisarzu!

  1 lutego 2011 roku wystosowaliśmy do Pana Apel zwracający „uwagę na kwestię naruszania praw człowieka i dyskryminacji mniejszości narodowych w Europie”, to jest na „praktyki stosowne przez władze publiczne Republiki Litewskiej wobec Polaków, mieszkających od stuleci na obszarach wchodzących obecnie w skład państwa litewskiego”. Między innymi wymienialiśmy działania polegające, na przeszkadzaniu Polakom „w korzystaniu z przysługujących im praw (…) politycznych, poprzez utrudnianie swobodnego wyboru przedstawicieli”, zwłaszcza posłów do litewskiego parlamentu.
  Z satysfakcja przyjęliśmy zainteresowanie Pana Komisarza sytuacją Polaków na Litwie, w szczególności zapoznaniem się przez Pana osobiście z problemami dyskryminacji Polaków na miejscu, na Litwie.

  Nawiązując do, wyrażonego w przesłanym do nas piśmie z dnia 23 marca 2011 r., zainteresowania niezależnymi informacjami od organizacji społecznych chcielibyśmy zwrócić się do Pana Komisarza z następującą bulwersującą sprawą:
  10 lipca Litewska Główna Komisja Wyborcza dokonała korekty granic jednomandatowych okręgów wyborczych na Wileńszczyźnie oraz ilości wyborców w tych okręgach, która dyskryminuje litewskich Polaków i ich partię – Akcję Wyborczą Polaków na Litwie.
  W rezultacie 90 tys. wyborców – Litwinów (np. w Kownie – po litewsku Kaunas) będzie miało trzech przedstawicieli w parlamencie, a 90 tys. wyborców (w większości Polaków) na Wileńszczyźnie tylko dwóch posłów.
  Jest to modelowy przykład manipulacji wyborczej, tzw. gerrymanderingu.
  Naszym zdaniem jest to jaskrawe naruszenia artykułu 4 KONWENCJI RAMOWEJ o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r. głoszącego:
  – w punkcie 1.: „Strony zobowiązują się zagwarantować osobom należącym do mniejszości narodowych prawo do równości wobec prawa oraz jednakową ochronę prawa. W tym względzie jakakolwiek dyskryminacja wynikająca z przynależności do mniejszości narodowej jest zabroniona.” – w punkcie 2. „Strony zobowiązują się do przyjęcia, tam gdzie to konieczne, odpowiednich środków w celu popierania, we wszystkich sferach życia ekonomicznego, społecznego, politycznego (podkreślenie i wytłuszczenie nasze) i kulturalnego pełnej i rzeczywistej równości pomiędzy osobami należącymi do mniejszości narodowej a osobami należącymi do większości.”
  Federacja Organizacji Kresowych do Pan Knut Vollebæk Wysokiego Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych we wrześniu 2012r.
  Tymczasem Komisja Wyborcza Republiki Litewskiej osiągnęła dno i …. kopie głębiej!

 13. robert mówi:

  No dobra AWPL jest w koalicji rządowej. To ja się pytam po co ? Co załatwili dla swojego polskiego elektoratu ? A jeśli nie da się nic załatwić to po co tam siedzą ?

 14. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  W czerwcu 2012 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie Waldemar Tomaszewski, spotykał się z przedstawicielami OBWE i w szczegółach przedstawił sytuację przedwyborczą na Litwie, wyliczając przeszkody, jakie muszą pokonać mniejszości narodowe w postaci 5-procentowego progu, niemożności prowadzenia agitacji w innym – oprócz litewskiego – języku, różnej liczby wyborców w okręgach oraz kontrowersyjnej, godzącej w mniejszość polską, zmiany granic okręgów tuż przed wyborami.
  Większość zgłoszonych wtedy uwag uznano za słuszne i wciągnięto do rekomendacji.

 15. Jan mówi:

  Trzeba wiele złej woli by wypisywać takie głupoty jak Astoria. Ale chyba właśnie po to on tutaj jest.
  AWPL to jedyna siła polityczna, która jednoznacznie opowiada się z prawami mniejszości narodowych i w tym kierunku działa. Inni mają tylko gęby pełne jadu (jak konserwatyści) albo kluczą (jak socdemy) lub wydają się obojętni (jak Partia Pracy). Dlatego praca w tej koalicji nie jest łatwa. A wszystkie ważne dla mniejszości narodowych kwestie, jak przygotowanie Ustawy o mniejszościach narodowych regulującej wiele spraw, prowadzą ludzie AWPL.

 16. Melania mówi:

  Ad 5:
  Stricte nic. Chodziło w owym czasie o usatysfakcjonowanie mniejszości litewskiej – my idziemy im na rękę, to i oni może kiedyś pójdą nam. Tak się jednak nie dzieje – stąd moje rozgoryczenie.

 17. Kmicic mówi:

  do robert;
  Poczytaj sobie co się już udało załatwić. AWPL pilnuje interesów polskiej (i nie tylko polskiej) mniejszości w sejmasie. W ten sposób wiele antypolskich spraw nie przeszło, różne lt pomysły są niwelowane już w zarodku.
  Teraz najwyższa już pora na oddolne , bardzo mocne protesty. Wtedy i AWPL będzie miało mocniejsze argumenty do rozmów z lt ,,koalicjantami,,.
  ps.
  Pażdziernik jest najlepszym czasem na protesty, potem w listopadzie warto nie przeszkadzać w trakcie szczytu Partnerstwa Wschodniego.

 18. Połaniec mówi:

  z ostatniej chwili: Litewski Naczelny Sąd Administracyjny nakazał usunięcie w rejonie solecznickim dwujęzycznych tablic z nazwami ulic – w języku litewskim i polskim. Decyzja jest ostateczna – informują w środę litewskie media.
  To zbieg terminów celowy czy przypadkowy ?

 19. ED mówi:

  do 5,6,13,17 Zgadziam się na 100proc.

 20. Jurgis mówi:

  Cały problem polega na tym że Litwa weszła do UE lecz nie ratyfikowała norm o przestrzeganiu praw mniejszości i praw człowieka .W ten sposób sąd na Litwie orzeka na podstawie obowiązujących przepisów państwowych sprzecznych z normami UE lecz obowiązującymi na Litwie. Kolejny manewr dla zmylenia faktycznych intencji rządzących.Jako zasłona dymna na Litwie przygotowywana jest ustawa o mniejszościach narodowych, która przewiduje m.in. prawo do podwójnego nazewnictwa ulic w tych miejscowościach, które licznie zamieszkują mniejszości narodowe, a której przyjęcie jest całkowicie nieprawdopodobne. Ustawa ta ma być głosowana podczas jesiennej sesji parlamentarnej. Jednak w międzyczasie Samorząd Rejonu Solecznickiego został zobowiązany do usunięcia dwujęzycznych tablic w takich miejscowościach jak: Koleśniki, Ejszyszki, Dziewieniszki, Jaszuny, Turgiele i Podbrodzie.Słowem jedno co jest pewne to to że będą kary nakładane za napisy polskie bo rozstrzygnięcie sądu jest ostateczne i nie podlega apelacji… [w domyśle możecie sobie protestować,próbować coś zmienić ,a my i tak zrobimy swoje]

 21. Marian mówi:

  Kazimierz Kransztadzki, Jurgis –
  Macie rację, państwo decyzjami swoich lietuviskch władz bez żadnych skrupułów łamie prawa mniejszości narodowych. Przykładów jest wiele. I tylko jedna partia czyli AWPL zdecydowanie się temu przeciwia, choć nawet w koalicji nie ma sojuszników. Bo lietuviscy politycy kłaniają się naprzód swoim wyborcom, a ci w swej masie są antypolscy. Albo raczej się Polaków boją i mają jakieś strachy i kompleksy, że Wileńszczyzna jest taka polska.

 22. Astoria mówi:

  @ marek:

  –>Innymi słowy w Polsce okręg wyborczy pokrywa się z województwem

  To nie jest prawdą, jak wynika z cytowanej przez Pana ustawy. Okręg wyborczy może być częścią województwa i zwykle jest w wypadku dużych województw. Może obejmować całe województwo w wypadku małych województw. Okręgi wyborcze nie pokrywają się ani z województwami ani z powiatami. Wymogiem polskiej ordynacji wyborczej do Sejmu jest tylko to, żeby okręg wyborczy mieścił się w granicach jednego województwa i nie naruszał granic powiatów (czyli tylko całe powiaty mogą wchodzić w jego skład).

  Polska ordynacja wyborcza jest inna od litewskiej, ale zmiany okręgów są w obu krajach jak najbardziej możliwe, choć rzadsze w Polsce. Za Wikipedią:

  “Państwowa Komisja Wyborcza ma prawo przedkładania Sejmowi wniosków dotyczących propozycji zmian w podziale Polski na okręgi wyborcze i liczby posłów w nich wybieranych, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa lub ze zmiany liczby mieszkańców w okręgu wyborczym lub w kraju”.

  W dodatku partie polityczne promują zmiany okręgów wyborczych dla jakichś korzyści, jak pokazuje ten artykuł:

  http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/bedzie-zmiana-okregow-wyborczych/zg0ew

  @ Melania:

  Dobrze się stało, że litewska mniejszość została objęta jednym powiatem, bo to sprzyja jej samorządności i reprezentowaniu jej interesu. Więc nie ma czego żałować, bo taką promniejszościową politykę Polska powinna prowadzić. Szkoda, że z tego przykładu nie chce korzystać Litwa. Natomiast nie zgadzam się z tym Pani stwierdzeniem:

  “my idziemy im na rękę, to i oni może kiedyś pójdą nam”.

  Moim zdaniem, absolutnie nie należy mieszać Litwinów w Polsce w problemy Polaków na Litwie z państwem litewskim. Żadni obywatele RP nie mogą być zakładnikami jakiegokolwiek konfliktu zagranicznego RP lub innej grupy Polaków. Z punktu widzenia Konstytucji RP, Litwini w Polsce są częścią narodu polskiego ze wszystkimi prawami im przysługującymi.

 23. Jurgis mówi:

  Krytyka AWPL o zaniedbywanie istotnych praw litewskich polaków nie jest słuszna.Po pierwsze muszą działać pragmatycznie i forsować sprawy które mają szanse być pozytywnie załatwione.Po drugie działają w koalicji co zobowiązuje do wspólnych ustaleń i co ogranicza możliwości działania.Po trzecie AWPL nie może być partią walczącą z Prezydent i Rządem i taką która zostanie zdyskredytowana i okrzyczana jako destrukcyjna – tu konieczna jest rozsądna strategia.Udzielanie rad i próby sterowania AWPL na odległość z Polski lub innego kraju są błędem -Polacy na Litwie muszą sami decydować o swoich racjach i sposobie działania tak aby osiągnąć to co się da. Miejscem na wsparcie przez Polskę słusznych dążeń AWPL może być forum Unii Europejskiej.

 24. marek mówi:

  ad 22
  “–>Innymi słowy w Polsce okręg wyborczy pokrywa się z województwem

  To nie jest prawdą…”

  Jak Pan chce dyskutować, to proszę nie wyrywać części zdania z kontekstu. Napisałem dokładnie tak:
  “Innymi słowy w Polsce okręg wyborczy pokrywa się z województwem, tak jest w Opolu chyba, że województwo jest na tyle ludne, że można w nim utworzyć więcej niż jeden okręg, np. na Mazowszu…”

  Zatem wyraźnie napisałem, ze istnieje możliwość aby okręg wyborczy utworzyć z “CZĘŚCI województwa. Podtrzymuję twierdzenie, ze w Polsce NIE TWORZY SIĘ okręgów wyborczych, poprzez podział województwa na części i te części (tak jak rejony w RL) dołącza się do innego województwa, bądź też do części innego województwa.

  Jak Pan zna taki przypadek, to niech go Pan poda, a wtedy pański post nr 5 będzie można uznać za zgodny z prawdą.

 25. ziuk mówi:

  Polakożercy majstrują przy granicach okręgów wyborczych jak psotne bachory. Byle tylko Polakom utrudnić życie i sztucznie odebrać siłę wyborczych głosów. To skandal, że takie machlojstwa dzieją się w państwie uważanym za praworządne. Skandal i żenada.

 26. Jurgis mówi:

  Wnikliwie i rzetelnie sytuację Polaków na Litwie przedstawia krótki film na YouTube:

 27. Astoria mówi:

  @ marek:

  Pan potwierdza to, co napisałem – że podział na okręgi wyborcze w Polsce nie pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju – więc nie bardzo rozumiem z czym Pan polemizuje. Pełna zgoda, że części województw nie mogą być dołączane do innych województw, ale ja nigdzie nie napisałem, że mogą.

  Ponieważ województw jest 16, okręgów do Senatu i do Sejmu odpowiednio 100 i 41, województwa są dzielone na mniejsze części – a więc z zasady nie pokrywają się obszarowo ani ludnościowo z okręgami wyborczymi, choć mogą. W wyborach do Parlamentu Europejskiego jest tylko 13 okręgów, więc województwa są łączone – czyli znów okręgi nie pokrywają się z województwami.

  PS. Wyrwałem fragment z kontekstu ponieważ tylko ten fragment wydaje się polemizować z tym, co napisałem.

 28. Kmicic mówi:

  Ks. Kardynał Stefan Wyszyński: „Nie należy oglądać się – i co dziś często powtarzamy – ani na prawo ani na lewo. Nie należy oczekiwać zbawienia od innych narodów. Nie wolno osłabiać swojej postawy społecznej i moralnej wyczekiwaniem, że inni to za nas zrobią, inni przyjdą z taką czy inną pomocą. Nie! Jest to błąd wychowawczy o założeniu śmiercionośnym”

 29. Ja mówi:

  Dlaczego zanim zacząłem czytać komentarze pod tym artykułem, wiedziałem już, że będzie wśród nich komentarz Astorii i że dowiemy się z niego, że projektowane, niekorzystne dla AWPL, zmiany granic okręgów wyborczych, są winą samej AWPL?

 30. Do Ja mówi:

  Ależ i zdolny jesteś. A że sami zdolni Polacy wileńszczyzny są teraz w AWPL, uważaj na konkurencję.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.