Więcej

  Na posiedzeniu przysięgę złożył nowy radny

  Czytaj również...

  Przedstawiono również szereg kwestii związanych z zatwierdzeniem nowych nazw ulic i planów detalicznych
  Przedstawiono również szereg kwestii związanych z zatwierdzeniem nowych nazw ulic i planów detalicznych

  29 maja na zwołanym posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego omówiono 50 aktualnych kwestii. Większość z nich dotyczy realizacji projektów, podziału obowiązków w komitetach i grupach roboczych oraz zatwierdzenia planów detalicznych.

  Przed przystąpieniem do omówienia pytań porządku obrad, przysięgę złożył nowy radny Leonard Tomaszewicz. Mandat członka Rady przypadł mu po rezygnacji Roberta Komarowskiego, który objął stanowisko zastępcy dyrektora administracji.

  Rada zaakceptowała projekt decyzji o zwiększeniu dochodów i asygnacji budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego 2015 roku, co stworzy możliwości celowego wykorzystania środków pozyskanych odszkodowań za zrealizowane projekty inwestycyjne.

  Po głosowaniu zaakceptowano propozycję w 2016 roku ustalić za grunty o przeznaczeniu rolnym następujące stawki podatkowe:
  za grunty rolne (które obejmują również grunty ogrodów amatorskich) – 0,6 proc. wartości opodatkowania gruntów;
  za zaniedbane tereny, gdy dane zostały ustalone wedle opisu ustalenia trybu użytków rolnych zaniedbanej ziemi – 2 proc. wartości opodatkowania gruntów;
  za grunty o innym przeznaczeniu – 0, 3 proc. podatku od wartości gruntów.
  Od roku 2016 będzie stosowana stawka 0,6 proc. podatku nieruchomości i 2 proc. wartości opodatkowania pomieszczeń i budynków, wciągniętych na zatwierdzoną przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego listę nieużywanych, opuszczonych lub zostawionych bez nadzoru pomieszczeń i obiektów.

  Rada zatwierdziła projekt postanowienia Wydziału Oświaty o przejęciu na własność samorządu rejonu autobusu szkolnego klasy M2 „Iveco Daily” i przekazaniu go do posiadania, użytkowania i dysponowania gimnazjum w Awiżeniach. Autobus szkolny zapewni lepsze dowożenie uczniów do szkoły i z powrotem. Zaaprobowano również postanowienie o przekazaniu instytucjom oświatowym rejonu wileńskiego na własność sprzętu komputerowego: 38 laptopów, 140 tabletów, urządzeń ochrony komputerów uczniów i ładowarek oraz routerów bezprzewodowych. Pomoże to zapewnić właściwe doradztwo zawodowe i poradnictwo w szkołach.

  Niemało dyskusji wywołała kwestia o założeniu Ośrodka Rodziny i Dobrobytu Dziecka Rejonu Wileńskiego. Nowo wybrani członkowie opozycji, głosujący przeciw, ostro krytykowali ideę i koszty projektu. Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska przedstawiła krótką, ale wyczerpującą prezentację istoty projektu. Dyrektor podkreśliła, że w rejonie wileńskim nie ma stacjonarnych instytucji opieki społecznej dla dzieci, pozostałych bez opieki rodziców, więc samorząd ciągle styka się z problemem miejsc dla dzieci w domach opieki. Bardzo ważne jest, żeby pomoc dla dzieci była jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, by były zachowane więzi biologiczne dziecka z bliskimi ludźmi i ich środowiskiem. Obecnie pozostawione bez opieki rodziców dzieci z rejonu wileńskiego są skierowywane do instytucji opiekuńczych innych rejonów i miast, a samorząd płaci duże sumy pieniędzy za ich utrzymanie.

  Centrum Rodziny i Dobrobytu Dziecka Rejonu Wileńskiego – to instytucja usług społecznych nowego typu, w której na zasadzie rodzinnej będzie umieszczone 48 dzieci, pozostałych bez opieki. W Centrum Rodziny dzieci zostaną umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach (mieszkaniach). Maksymalna liczba dzieci w rodzinie opieki zastępczej – 8. Tymczasem specjaliści Centrum będą współpracować z rodzicami w celu powrotu dzieci do ich rodzin. Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowej pomocy dla dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej i wsparcia społecznego dla dzieci i nieletnich matek, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych, którym brakuje umiejętności rodzicielskich, a także ma na celu pełnienie wstępnych i ciągłych obowiązków opiekunów i przybranych rodziców. Po długich obradach i dyskusjach projekt uchwały został zatwierdzony.

  Radni również zaakceptowali propozycję wdrożenia projektu „Budowa szkoły sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego w m. Niemenczyn”, który zakłada wybudowanie i odpowiednie wyposażenie budynku administracji szkoły sportowej. Obecnie administracja szkoły sportowej mieści się w pomieszczeniach Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego a konkretniej – w jednym pokoju o powierzchni 16 metrów kwadratowych. Po realizacji projektu zostaną stworzone bardziej korzystne warunki do bardziej jakościowych i bezpiecznych zajęć sportowych i działalności administracyjnej. Budynek administracyjny szkoły sportowej zostanie wybudowany obok strzelnicy biatlonowej i trasy nartorolek/kolarstwa/rolek, co generalnie tworzy kompleks sportowy. Wartość projektu – 905 tys. euro, finansowanie jest planowane ze środków państwa (579 tys. euro) i budżetu Samorządu (326 tys. euro).

  Jednomyślne poparcie Rady uzyskał projekt uchwały w sprawie sformowania na potrzeby publiczne działki o powierzchni 0,9000 ha, znajdującej się przy ul. Širvintų w miast. Mejszagoła, w gminie Mejszagoła. Na tym terytorium planuje się urządzić targowisko.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...