Więcej

  Zawarta współpraca pomiędzy gminami Mickuny i Poraj

  Czytaj również...

  Delegacja z Mickun zwiedziła piękne okolice gminy Poraj Fot.vrsa.lt
  Delegacja z Mickun zwiedziła piękne okolice gminy Poraj Fot.vrsa.lt

  W czerwcu br. siedmioosobowa delegacja z Gminy Mickuny, na czele ze starostą Renatą Mickiewicz, z oficjalną wizytą gościła w gminie Poraj (Polska) na zaproszenie wójta Łukasza Stachery, gdzie 3 czerwca na uroczystej Radzie Gminy Poraj została podpisana umowa w sprawie współpracy pomiędzy Gminami.
  Umowa partnerska podpisana w zakresie współpracy w dziedzinach: kultury, sportu, rekreacji i turystyki, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego, ekologii, opieki społecznej oraz gospodarki komunalnej.
  Po zawarciu umowy delegacja z Mickun odwiedziła Gminny ośrodek kultury, bibliotekę publiczną, jednostki oświatowe, przede wszystkim przedszkola–żłobki, szkoły, gimnazja, obiekty sportowo-rekreacyjne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, zalew w Poraju.
  Delegacja miała też okazję w sali widowiskowo-kinowej „Bajka” obejrzeć premierę filmu o Januszu Gniatkowskim. Bawiono się na festynie we wsi Masłońskie oraz Gminnych zawodach sportowo – pożarniczych.
  Mickuny liczą na owocną współpracę między gminami, wierzą, że dzięki tej współpracy zostaną osiągnięte wspólne cele.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...