Zawarta współpraca pomiędzy gminami Mickuny i Poraj

Delegacja z Mickun zwiedziła piękne okolice gminy Poraj  Fot.vrsa.lt
Delegacja z Mickun zwiedziła piękne okolice gminy Poraj Fot.vrsa.lt

W czerwcu br. siedmioosobowa delegacja z Gminy Mickuny, na czele ze starostą Renatą Mickiewicz, z oficjalną wizytą gościła w gminie Poraj (Polska) na zaproszenie wójta Łukasza Stachery, gdzie 3 czerwca na uroczystej Radzie Gminy Poraj została podpisana umowa w sprawie współpracy pomiędzy Gminami.
Umowa partnerska podpisana w zakresie współpracy w dziedzinach: kultury, sportu, rekreacji i turystyki, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego, ekologii, opieki społecznej oraz gospodarki komunalnej.
Po zawarciu umowy delegacja z Mickun odwiedziła Gminny ośrodek kultury, bibliotekę publiczną, jednostki oświatowe, przede wszystkim przedszkola–żłobki, szkoły, gimnazja, obiekty sportowo-rekreacyjne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, zalew w Poraju.
Delegacja miała też okazję w sali widowiskowo-kinowej „Bajka” obejrzeć premierę filmu o Januszu Gniatkowskim. Bawiono się na festynie we wsi Masłońskie oraz Gminnych zawodach sportowo – pożarniczych.
Mickuny liczą na owocną współpracę między gminami, wierzą, że dzięki tej współpracy zostaną osiągnięte wspólne cele.