Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńską Jednostką Graniczną

Została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego a Wileńską Jednostką Graniczną Fot. vrsa.lt

20 marca b. r. Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedził dowódca jednostki granicznej Państwowej Służby Straży Granicznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (dalej – PSST) Wilna i funkcjonariuszka społeczna.

W roku 2016 została podpisana umowa o współpracy pomiędzy PSST i Stowarzyszeniem Samorządów Litwy, w której strony zobowiązały się do poprawy jakości życia mieszkańców Samorządów, poprzez rozwój i wdrażanie działań w zakresie rekreacji, sportu, realizacji pakietu środków pedagogicznych, podtrzymanie porządku publicznego, w dziedzinach prewencji wykroczeń administracyjnych czy też środków zapobiegawczych.
Na tej podstawie Wileńska Jednostka Graniczna wspólnie z Samorządem Rejonu Wileńskiego uzgodniły plan współpracy i wyznaczyły konkretne środki, pomagające wzmocnić zaangażowanie ludzi w zapobieganie przestępczości, w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i przyczyniające się do ich zajętości, które planuje się zrealizować w 2018 roku. Środki wspomnianego planu są przygotowane również w celu propagowania zaufania do służby granicznej oraz dostarczania informacji na temat możliwości uzyskania zawodu funkcjonariusza straży granicznej.

20 marca b. r. mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i dowódca Wileńskiej Jednostki Granicznej Virgilijus Raugalė podpisali umowę o współpracy, która zatwierdziła plan działań prewencyjnych. Obie strony zobowiązały się w miarę możliwości do udzielania pomocy w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez, jak również do składania propozycji w dziedzinie opracowywania nowych działań prewencyjnych, dzielenia się dobrymi praktykami podczas realizacji projektów i różnych imprez.
Również podczas spotkania dowódca Wileńskiej Jednostki Granicznej i starsza specjalistka jednostki Jolita Pilinkaite wspólnie z mer Samorządu oraz koordynatorem współpracy międzyinstytucjonalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Julianną Lipińską omówili planowane do realizacji w rejonie wileńskim w 2018 roku imprezy edukacyjne, obywatelskie, patriotyczne, promowania aktywności fizycznej i rekreacyjnej.
Oczekuje się, że dzięki ścisłej i udanej współpracy będzie jeszcze bardziej promowana otwartość i aktywności społeczna, zapewniająca bezpieczne i spokojne środowiska w rejonie.