COVID-19 atakuje szkoły

Osoby, które powracają z krajów, w których wskaźnik zachorowalności w ciągu ostatnich dwóch tygodni przekroczył 16 osób na 100 tys. mieszkańców, obowiązuje 14-dniowa izolacja

Liczba chorych na koronawirusa na Litwie stale rośnie. Ostatnio zarejestrowano 17 nowych zachorowań, w 6 przypadkach do zakażenia doszło podczas rodzinnej uroczystości. W poniedziałek koronawirus został zarejestrowany także u dwóch uczniów w Wilnie, zaledwie tydzień po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Prawie codziennie rejestrowane są nowe zachorowania w placówkach oświatowych.

– No cóż, sytuacja jest bardzo groźna, ale opanowana. W szkołach codziennie są rejestrowane przypadki COVID-19. Ale to do szkoły przychodzą już chorzy. Na razie nie mamy ani jednego przypadku, żeby ktoś zaraził się w samej szkole. Miejmy nadzieję, że wszystkie polecenia, które zostały wydane na początku roku szkolnego, nie pozwolą na rozprzestrzenianie się tego wirusa w szkołach. Od marca zachorowało 226 osób do 19 lat, na dzisiaj mamy 110 chorych, 116 wyzdrowiało – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Justina Petravičienė, rzecznik prasowa wileńskiego oddziału Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego.

W poniedziałek stwierdzono zakażenie koronawirusem u ucznia progimnazjum Martynasa
Mažvydasa. COVID-19 potwierdzono także u ucznia konserwatorium im. Stasysa Šimkusa w Kłajpedzie, który wrócił z obozu letniego, dlatego szkoła wprowadziła nauczanie mieszane. Najbardziej niepokoi fakt, że na obozie były dzieci z całej Litwy.

W niedzielę zarejestrowano zakażenie COVID-19 u ucznia Wileńskiego Gimnazjum Prywatnego (Vilniaus privati gimnazija). Ostatnio był on w szkole 2 września. Odizolowana została cała klasa oraz dwóch nauczycieli, którzy mieli kontakt z zarażonym uczniem. Zdalnie uczyć się będzie około 25 pierwszaków. W niedzielę cała szkoła została zdezynfekowana, a w poniedziałek lekcje odbywały się zgodnie z planem, gdyż pozostali uczniowie nie mieli kontaktu z zarażonym.

W ubiegłym tygodniu, w miasteczku Janiszki w rej. malackim, w jednej ze szkół także zrezygnowano z lekcji, gdy okazało się, że zakażona koronawirusem jest sprzątaczka. Kobieta miała kontakt ze wszystkimi nauczycielami, u których wyniki testów okazały się negatywne, więc od poniedziałku nauczanie odbywało się już w szkole.

W Raseiniai po zakażeniu uczennicy 5 klasy, samoizolacji musieli się poddać koledzy z klasy i nauczyciele. Dotąd ustalono ponad 30 osób, które miały z nią kontakt. Ta lista, według epidemiologów, się wydłuży, ponieważ dziewczynka uczęszcza również do Szkoły Sztuk Pięknych.
Codziennie rejestrowanych jest kilka przypadków wirusa wśród dzieci w wieku szkolnym. Rodzice uczniów, którzy przebywają obecnie w izolacji, nie muszą sami się izolować. Izolacja jest stosowana, gdy istnieje wysokie ryzyko zarażenia się po kontakcie z chorym na COVID-19, u którego choroba została potwierdzona testami laboratoryjnymi.

Od 15 września prawdopodobnie zostanie skrócony okres samoizolacji z dwóch tygodni do tygodnia, pod warunkiem, że osoba po tygodniowej izolacji wykona test. Jeśli wynik będzie ujemny, izolacja własna może zostać przerwana. Lekarze twierdzą, że infekcja najprawdopodobniej zostanie wykryta 7–9 dni po kontakcie, więc mniej więcej w tym czasie należy wykonać badanie. I tylko w przypadku negatywnego wyniku można skrócić izolację.

Komisja Europejska przedstawiła nowe zalecenia dotyczące ograniczeń z powodu koronawirusa, co może doprowadzić do złagodzenia zakazów na Litwie, która opowiada się za ogólnymi zaleceniami dotyczącymi takich ograniczeń.

„To bardzo dobrze, że obecna prezydencja niemiecka zaproponowała bardziej ogólny plan działań i ograniczeń. Litwa jako kraj opowiadała się za wdrożeniem takich wspólnych zasad, pod warunkiem, że kraje te będą mogły dostosować się do wszelkich surowszych środków w przypadku sytuacji nadzwyczajnej. Litwa nie jest krajem, który kontroluje wszystko tak rygorystycznie jak Węgry, naprawdę stwarza trudne sytuacje związane ze swobodnym przepływem towarów i siły roboczej” – powiedział Aurelijus Veryga, minister ochrony zdrowia.

Urzędnik przypomniał, że należy również zweryfikować wskaźniki zachorowalności i ich granice. „Należy mieć nadzieję, że strony dojdą do porozumienia i będą miały bardziej ogólną politykę dotyczącą wskaźników. Do tej pory był jeden – 16 przypadków na 100 tys. osób. Niektóre kraje UE już przekroczyły ten wskaźnik, który prawdopodobnie powinien zostać zweryfikowany, ponieważ zamykanie się wzajemnie staje się trochę nielogiczne, gdy sytuacja krajów jest podobna lub nawet gorsza. Proponowane zmiany są więc logiczne. Czekamy na decyzję Komisji Europejskiej” – powiedział Veryga.

Minął zaledwie tydzień po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, tymczasem przypadki koronawirusa są rejestrowane w placówkach oświatowych prawie codziennie
Fot. Marian Paluszkiewicz

– Sytuacja na Litwie jest opanowana, ale nie wolno rozluźniać się, ponieważ ryzyko pozostaje bardzo wysokie. Widzimy, że liczba chorych ciągle wzrasta. Musimy przestrzegać wszystkich zaleceń. Obecnie jest rozpatrywana propozycja skrócenia samoizolacji. Na razie są rozpatrywane wszystkie za i przeciw – podsumowuje Justina Petravičienė.

Na obowiązującej liście krajów najbardziej dotkniętych przez koronawirusa znalazły się m.in. Norwegia, Węgry i Kanada, w których bilans zachorowań przekroczył 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Izolacja jest obowiązkowa dla osób przybywających z/lub przejeżdżających tranzytem przez kraje dotknięte. Osoby, które powracają z tych krajów, obowiązuje 14-dniowa izolacja. Na razie tego wskaźnika nie przekroczyły w UE jedynie – Łotwa, Finlandia i Cypr. Estonii, w której wskaźnik zachorowalności wynosi 16,4, na razie nie ma na liście.

Na Litwie wskaźnik ten wynosi 16,1. Zwiększyła się zapadalność na COVID-19 we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Przekracza ona 25 osób na 100 tys. mieszkańców. Oznacza to, że po powrocie z tych krajów obowiązuje nie tylko samoizolacja, ale również test na koronawirusa.

Ogółem na Litwie stwierdzono dotychczas (7 września) 3 100 przypadków zakażenia koronawirusem. Obecnie na COVID-19 choruje 1 046 osób, 1 955 wyzdrowiało, zmarło 86 osób, kolejnych 13 zakażonych koronawirusem osób zmarło z innych powodów. W ciągu jednej doby w laboratoriach kraju zbadano 1 145 próbek na obecność koronawirusa, ogółem do tej pory – 666 930.

Leczenie pacjentów z COVID-19 kosztowało Litwę około 1,25 mln euro, czyli 0,08 proc. wszystkich wydatków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne z Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych.