Więcej

  „Twardy Orzeszek” zaprasza na koncert!

  Czytaj również...

  „Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają…”. Z pewno­ścią wielu zna ten cytat Szekspira. Ja natomiast chciałabym nieco odwrócić słowa „Świat jest teatrem” i powiedzieć, że dla mnie właśnie teatr jest całym światem.

  Moja przygoda z aktorstwem roz­poczęła się… Właśnie, kiedy to się stało? Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć. Mam wrażenie, że teatr towarzyszył mi od zawsze. Przez cały ten czas towarzyszył mi zespół „Twar­dy Orzeszek”, z którym przeżyliśmy masę wyjątkowych chwil.

  Nasz zespół teatralny jest nieco inny, można byłoby powiedzieć, nie­typowy. Nie mamy żadnych scenariu­szy ani uczenia się tekstu na pamięć. Wiele osób może w tym momencie nie zgodzić się z tym, że może istnieć przedstawienie teatralne bez scena­riusza. A my to szczerze uwielbiamy! Przychodząc na próby, jedyne, co mamy, to pomysł tego, jak mniej wię­cej musiałby wyglądać nasz występ. Wychodzimy na scenę, wcielamy się w postać i zaczynamy improwizować, staramy się wyzwolić swoją wyobraź­nię – właśnie w taki sposób powstają nasze przedstawienia.

  Niesamowity jest również fakt, że rolę reżysera może odgrywać każdy z nas, dzieląc się swoim doświadcze­niem, proponując różne pomysły, da­jąc pewne uwagi. Oczywiście zawsze musi być ktoś, kto będzie kontrolować cały ten proces. Najlepsza jest w tym nasza kierownik, pani Diana Markie­wicz, lecz to, że od wczesnych lat mie­liśmy możliwość bycia częścią proce­su tworzenia, miało ogromny wpływ na nasz rozwój i samorealizację.

  Wiadomo, że kierownik w zespole zajmuje znaczącą pozycję. Nasza pani Diana potrafi w każdej osobie ujrzeć coś wyjątkowego, jakiś diamencik, który po nadaniu kształtu i oszlifo­waniu staje się brylantem, cieszącym oko i serce widza. Każdy członek na­szej teatralnej rodziny jest więc bar­dzo utalentowany i na swój sposób niepowtarzalny. To jest wspaniałe uczucie, gdy podczas każdej próby możesz podziwiać swoich przyja­ciół i za każdym razem uświada­miać sobie, że od każdego z nich można się czegoś nauczyć.

  Mogłabym jeszcze długo opowia­dać o naszym zespole. Nie od dziś wiadomo natomiast, że zawsze lepiej jest zobaczyć na żywo, niż usłyszeć! W związku z tym chcemy poinfor­mować Państwa o tym, że zespół „Twardy Orzeszek” organizuje kon­cert, który odbędzie się 29 czerwca o godz. 18:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wstęp będzie bezpłatny, by umożliwić obejrzenie przedstawie­nia każdej chętnej osobie. W trakcie koncertu zaprezentujemy występy różnych pokoleń naszego zespołu, podzielimy się z Wami swoją energią, która przepływa w nas, gdy robimy to, co uwielbiamy. Postaramy się spra­wić, że wszyscy – zarówno goście, jak i aktorzy – wspaniale spędzą czas. Ser­decznie zapraszamy Państwa na nasz koncert!

  Informujemy, że konieczna jest rejestracja mailowa: twardyorzeszek. wilno@gmail.com – wystarczy podać swoje imię, nazwisko oraz numer te­lefonu.

  Dominika Lamauskaitė

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wieczór z historią w DKP. „Patroni Roku 2024: abp Antonii Baraniak”

  Sejm RP w 120. rocznicę urodzin abp. Baraniaka — metropolity poznańskiego, salezjanina, niezłomnego obrońcy wiary katolickiej, Kościoła i Polski wobec prześladowań komunistycznych, jednego z przywódców pokojowych zmagań Polaków o niepodległość — ogłosił rok 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Z tej...

  „Syrokomlówka” świętowała 200. rocznicę urodzin patrona [Z GALERIĄ]

  Nasze obrazy i brzmienia Usłyszeliśmy interpretacje następujących wierszy, fragmenty gawęd i poematów: „Dumka”, „Krakowiak na Litwie”, „Hymn do Pana Jezusa na Śnipiszkach”, „Lalka”, Kęs chleba”, „Ślepa mama”, „Marcin Studzieński. Kartki z kroniki Wilna”. Starsi członkowie chóru zespołu „Wilenka” zaśpiewali pieśni...

  Pokazy filmów VR „Wiktoria 1920” i „MS Piłsudski – Podwodna Misja”

  Technologia wirtualnej rzeczywistości, dzięki której widz staje się jednym z bohaterów wydarzeń, to najnowocześniejsza i najbardziej angażująca forma popularyzowania historii. Udział w wydarzeniu potwierdzili Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach; Gimnazjum Polskiego w Ejszyszkach; Gimnazjum im. L. Narbutta w...

  Sprawę zadośćuczynienia od Niemiec dla Polski udało się umiędzynarodowić

  KW: Mija rok od czasu ogłoszenia „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945”. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Arkadiusz Mularczyk: W bezsprzeczny sposób udało się umiędzynarodowić historię...