„Twardy Orzeszek” zaprasza na koncert!

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają…”. Z pewno­ścią wielu zna ten cytat Szekspira. Ja natomiast chciałabym nieco odwrócić słowa „Świat jest teatrem” i powiedzieć, że dla mnie właśnie teatr jest całym światem.

Moja przygoda z aktorstwem roz­poczęła się… Właśnie, kiedy to się stało? Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć. Mam wrażenie, że teatr towarzyszył mi od zawsze. Przez cały ten czas towarzyszył mi zespół „Twar­dy Orzeszek”, z którym przeżyliśmy masę wyjątkowych chwil.

Nasz zespół teatralny jest nieco inny, można byłoby powiedzieć, nie­typowy. Nie mamy żadnych scenariu­szy ani uczenia się tekstu na pamięć. Wiele osób może w tym momencie nie zgodzić się z tym, że może istnieć przedstawienie teatralne bez scena­riusza. A my to szczerze uwielbiamy! Przychodząc na próby, jedyne, co mamy, to pomysł tego, jak mniej wię­cej musiałby wyglądać nasz występ. Wychodzimy na scenę, wcielamy się w postać i zaczynamy improwizować, staramy się wyzwolić swoją wyobraź­nię – właśnie w taki sposób powstają nasze przedstawienia.

Niesamowity jest również fakt, że rolę reżysera może odgrywać każdy z nas, dzieląc się swoim doświadcze­niem, proponując różne pomysły, da­jąc pewne uwagi. Oczywiście zawsze musi być ktoś, kto będzie kontrolować cały ten proces. Najlepsza jest w tym nasza kierownik, pani Diana Markie­wicz, lecz to, że od wczesnych lat mie­liśmy możliwość bycia częścią proce­su tworzenia, miało ogromny wpływ na nasz rozwój i samorealizację.

Wiadomo, że kierownik w zespole zajmuje znaczącą pozycję. Nasza pani Diana potrafi w każdej osobie ujrzeć coś wyjątkowego, jakiś diamencik, który po nadaniu kształtu i oszlifo­waniu staje się brylantem, cieszącym oko i serce widza. Każdy członek na­szej teatralnej rodziny jest więc bar­dzo utalentowany i na swój sposób niepowtarzalny. To jest wspaniałe uczucie, gdy podczas każdej próby możesz podziwiać swoich przyja­ciół i za każdym razem uświada­miać sobie, że od każdego z nich można się czegoś nauczyć.

Mogłabym jeszcze długo opowia­dać o naszym zespole. Nie od dziś wiadomo natomiast, że zawsze lepiej jest zobaczyć na żywo, niż usłyszeć! W związku z tym chcemy poinfor­mować Państwa o tym, że zespół „Twardy Orzeszek” organizuje kon­cert, który odbędzie się 29 czerwca o godz. 18:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wstęp będzie bezpłatny, by umożliwić obejrzenie przedstawie­nia każdej chętnej osobie. W trakcie koncertu zaprezentujemy występy różnych pokoleń naszego zespołu, podzielimy się z Wami swoją energią, która przepływa w nas, gdy robimy to, co uwielbiamy. Postaramy się spra­wić, że wszyscy – zarówno goście, jak i aktorzy – wspaniale spędzą czas. Ser­decznie zapraszamy Państwa na nasz koncert!

Informujemy, że konieczna jest rejestracja mailowa: twardyorzeszek. wilno@gmail.com – wystarczy podać swoje imię, nazwisko oraz numer te­lefonu.

Dominika Lamauskaitė