Więcej

  „Twardy Orzeszek” zaprasza na koncert!

  Czytaj również...

  „Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają…”. Z pewno­ścią wielu zna ten cytat Szekspira. Ja natomiast chciałabym nieco odwrócić słowa „Świat jest teatrem” i powiedzieć, że dla mnie właśnie teatr jest całym światem.

  Moja przygoda z aktorstwem roz­poczęła się… Właśnie, kiedy to się stało? Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć. Mam wrażenie, że teatr towarzyszył mi od zawsze. Przez cały ten czas towarzyszył mi zespół „Twar­dy Orzeszek”, z którym przeżyliśmy masę wyjątkowych chwil.

  Nasz zespół teatralny jest nieco inny, można byłoby powiedzieć, nie­typowy. Nie mamy żadnych scenariu­szy ani uczenia się tekstu na pamięć. Wiele osób może w tym momencie nie zgodzić się z tym, że może istnieć przedstawienie teatralne bez scena­riusza. A my to szczerze uwielbiamy! Przychodząc na próby, jedyne, co mamy, to pomysł tego, jak mniej wię­cej musiałby wyglądać nasz występ. Wychodzimy na scenę, wcielamy się w postać i zaczynamy improwizować, staramy się wyzwolić swoją wyobraź­nię – właśnie w taki sposób powstają nasze przedstawienia.

  Niesamowity jest również fakt, że rolę reżysera może odgrywać każdy z nas, dzieląc się swoim doświadcze­niem, proponując różne pomysły, da­jąc pewne uwagi. Oczywiście zawsze musi być ktoś, kto będzie kontrolować cały ten proces. Najlepsza jest w tym nasza kierownik, pani Diana Markie­wicz, lecz to, że od wczesnych lat mie­liśmy możliwość bycia częścią proce­su tworzenia, miało ogromny wpływ na nasz rozwój i samorealizację.

  Wiadomo, że kierownik w zespole zajmuje znaczącą pozycję. Nasza pani Diana potrafi w każdej osobie ujrzeć coś wyjątkowego, jakiś diamencik, który po nadaniu kształtu i oszlifo­waniu staje się brylantem, cieszącym oko i serce widza. Każdy członek na­szej teatralnej rodziny jest więc bar­dzo utalentowany i na swój sposób niepowtarzalny. To jest wspaniałe uczucie, gdy podczas każdej próby możesz podziwiać swoich przyja­ciół i za każdym razem uświada­miać sobie, że od każdego z nich można się czegoś nauczyć.

  Mogłabym jeszcze długo opowia­dać o naszym zespole. Nie od dziś wiadomo natomiast, że zawsze lepiej jest zobaczyć na żywo, niż usłyszeć! W związku z tym chcemy poinfor­mować Państwa o tym, że zespół „Twardy Orzeszek” organizuje kon­cert, który odbędzie się 29 czerwca o godz. 18:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wstęp będzie bezpłatny, by umożliwić obejrzenie przedstawie­nia każdej chętnej osobie. W trakcie koncertu zaprezentujemy występy różnych pokoleń naszego zespołu, podzielimy się z Wami swoją energią, która przepływa w nas, gdy robimy to, co uwielbiamy. Postaramy się spra­wić, że wszyscy – zarówno goście, jak i aktorzy – wspaniale spędzą czas. Ser­decznie zapraszamy Państwa na nasz koncert!

  Informujemy, że konieczna jest rejestracja mailowa: twardyorzeszek. wilno@gmail.com – wystarczy podać swoje imię, nazwisko oraz numer te­lefonu.

  Dominika Lamauskaitė

  Afisze

  Więcej od autora

  Ks. Józef Aszkiełowicz poświęcił figurkę św. Floriana w Butrymańcach

  Po uroczystej mszy św. i procesji ks. proboszcz Józef Aszkiełowicz wraz z parafianami udał się do pobliskiego posterunku straży pożarnej, aby poświęcić figurkę św. Floriana, patrona strażaków. Cała ekipa strażacka na czele z ks. Józefem Aszkiełowiczem oraz parafianie modlili...

  W piątek szczyt Rady Europejskiej w Pradze: „Ukraina, energetyka i gospodarka”

  Charles Michel wobec Rosji: „Zachować w reakcji jedność i stanowczość” W zaproszeniu wystosowanym do szefów państw i rządów Unii, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przypomniał, że „Kreml podjął nieodpowiedzialne kroki eskalacyjne: ogłosił krajową mobilizację, zorganizował wymuszone pseudoreferenda, nielegalnie zaanektował...

  Plebiscyt „Polak Roku 2022” Czytelników „Kuriera Wileńskiego”

  Jak zgłosić kandydata do tytułu Polaka Roku Zachęcamy naszych Czytelników do nadsyłania do redakcji (listownie lub pocztą elektroniczną) nazwisk osób, których działalność i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków mieszkających na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu...

  Jak i dlaczego pandemia stała się „infodemią”?

  Chociaż od początku pandemii minęły prawie trzy lata, konsekwencje dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego są nadal odczuwalne, a dezinformacja i przekłamania nie ustąpiły. Według dyrektora Wileńskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, psychiatry Martynasa Marcinkevičiusa, w obecnym okresie stan psychiki społeczeństwa determinuje nie...