Wielki Post w obliczu wojny na Ukrainie

Tegoroczny Wielki Post będzie czasem modlitwy, postu i jałmużny dla Ukrainy. O takie rozpoczęcie tego czasu i przeżycie Środy Popielcowej poprosił także papież Franciszek. 

W Środę Popielcową wierni podczas liturgii pochylają głowę w pokorze, a kapłan symbolicznie posypuje ją popiołem.
W Środę Popielcową wierni podczas liturgii pochylają głowę w pokorze, a kapłan symbolicznie posypuje ją popiołem
| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Bardzo współczujemy naszym braciom i siostrom na Ukrainie i modlimy się za nich. Myślę, że Wielki Post i Środa Popielcowa, która rozpoczyna czas pokuty, przeżyjemy w duchu modlitwy za nich, z prośbą, po pierwsze, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła, a po drugie, modlimy się za ofiary wojny — mówi dla „Kuriera Wileńskiego” ks. prałat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Wilnie.

Czytaj więcej: Ks. Wojciech Górlicki: Bądźmy dla siebie braćmi i siostrami. To jest istota tych świąt

Środa Popielcowa 2 marca

Środa Popielcowa w kalendarzu Kościoła katolickiego jest pierwszym dniem Wielkiego Postu. Jest to święto „ruchome”. W roku 2022 Środa Popielcowa obchodzona będzie w kościołach 2 marca. Ten dzień  według tradycji jest pokutny. Tego dnia wierni przychodzą do kościołów, a na znak przyjętej pokuty księża posypują głowy wiernych popiołem. 

Czytaj więcej: Środa Popielcowa: rozpoczął się Wielki Post

Modlitwa za poległych na wojnie

— Już bardzo dużo ludzi zginęło. Modlimy się o zbawienie dla nich i o siłę ducha dla tych, którzy tam cierpią. Apelujemy też oczywiście, żeby przyjmować uchodźców, ludzi dotkniętych wojną — zaznacza ksiądz prałat.

Zbiórka pieniędzy na pomoc Ukrainie

Caritas Litwa zaprasza wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli, aby poprzez modlitwę i ofiarę przyczynili się do ulżenia cierpieniom narodu ukraińskiego.

— Caritas naszej diecezji wileńskiej organizuje zbiórkę pieniędzy i innych środków na pomoc dla Ukrainy. Wiem, że przygotowujemy się powoli na przyjęcie uchodźców. W tej chwili trwamy w modlitwie za naszych braci i siostry, którzy cierpią. Dzisiaj podstawowym naszym zadaniem, z którego musimy się wywiązać, to przyjęcie ludzi, którzy uciekają od wojny, kobiety, dzieci, osoby starsze. Myślę, że to jest najważniejsze, co możemy i powinniśmy zrobić — komentuje ksiądz Wojciech Górlicki.

Czytaj więcej: Litewscy Polacy solidaryzują się z Ukrainą

— Współczujemy naszym braciom i siostrom na Ukrainie. Wielki Post i Środę Popielcową przeżyjemy w duchu modlitwy za nich — mówi ks. Wojciech Górlicki
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Posypanie głowy popiołem

Zwyczaj posypywania głów popiołem podczas liturgii Środy Popielcowej przyjął się w kościele w XI w. Jako oficjalny element obrządku został wprowadzony przez papieża Urbana II w 1099 r. Reforma liturgiczna Soboru Trydenckiego uprawomocniła zaś nazwę „Środa Popielcowa” w 1570 r. We Środę Popielcową wierni podczas liturgii pochylają głowę w pokorze, a kapłan symbolicznie posypuje ją popiołem pochodzącym z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Podkreślają w ten sposób związek pomiędzy pokutą wiernych a męką i śmiercią Chrystusa. Kapłan wypowiada przy tym słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Tradycyjny obrzęd ma za zadanie przypomnieć, że życie ziemskie mija, a silna wiara, ćwiczenia duchowe, dobrowolne wyrzeczenia i bezinteresowne dawanie pomagają osiągnąć życie wieczne.

Wielki Post

Wielki Post, który bywa nazywany również czasem czterdziestnicy, to okres zadumy i pokuty, w którym chrześcijanie przygotowują się do najważniejszych świąt w roku — Wielkanocy. Wierni biorą wówczas udział w nabożeństwach, tj. Gorzkich żalach czy Drodze Krzyżowej, uczęszczają na rekolekcje oraz rezygnują z udziału w hucznych zabawach. 

Wielki Post powinien trwać dokładnie 40 dni, ponieważ dokładnie tak długo Jezus Chrystus przebywał na pustyni, poszcząc. W tym czasie kusił go również szatan.

Czytaj więcej: Wielki Post zaprasza do modlitwy i miłosierdzia

Papież zachęca do modlitwy o pokój

Głowa Kościoła Rzymskokatolickiego, papież Franciszek, kanałami dyplomatycznymi stara się zapobiec rozlewowi krwi w wojnie Rosji z Ukrainą. Do wiernych, przez Twittera, wygłosił pasterskie przesłanie: „Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca Środa Popielcowa była dniem postu w intencji pokoju. Wierzący niech oddadzą się intensywnej modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny”.

Orędzie Papieża na Wielki Post

„Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności tak, aby życie miało swoją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim“ — napisał Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2022. Papież zachęcił, aby w czasie tegorocznego Wielkiego Postu zastanowić się nad napomnieniem św. Pawła do Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10).

Papież zauważył: „Zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chciwość i pychę, przez pragnienie posiadania, gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje głupiec z ewangelicznej przypowieści, który uważał swoje życie za bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-21)”.

„W tym czasie nawrócenia, znajdując oparcie w łasce Bożej i w komunii Kościoła, nie ustawajmy w sianiu dobra. Post przygotowuje glebę, modlitwa nawadnia, jałmużna użyźnia” — podkreślił Ojciec Święty w Orędziu.

Czytaj więcej: Papież Franciszek ustanowił nowe wspomnienia świętych w kalendarzu liturgicznym