Wołkonowski: „Miałem rację, sprzeciwiając się wysyłaniu studentów do Kaliningradu”

Dr hab. Jarosław Wołkonowski, który trzy lata temu krytykował władze Uniwersytetu w Białymstoku za wysyłanie studentów i pracowników do Kaliningradu, walczy w sądzie o przywrócenie go do pracy na Uniwersytecie w Białymstoku. Proces toczy się od lipca 2020 r., a kolejna rozprawa odbyła się w Białymstoku w środę, 9 marca.

Dr hab. Jarosław Wołkonowski.
Dr hab. Jarosław Wołkonowski, który trzy lata temu krytykował władze Uniwersytetu w Białymstoku za wysyłanie studentów i pracowników do Kaliningradu, walczy w sądzie o przywrócenie go do pracy
| Fot. Marian Paluszkiewicz

W czasie składania zeznań Jarosław Wołkonowski powiedział, że udzielone przez niego w wywiadzie informacje na temat funkcjonowania wileńskiej filii UwB są prawdziwe.

— Nie zgadzam się z zarzutem, że dopuściłem się wobec pozwanego pracodawcy krytyki nieuzasadnionej. Niektóre z tych zarzutów już sama historia rozstrzygnęła, mam na myśli w szczególności, że zarzucono mi krytykę współpracy z uczelniami Federacji Rosyjskiej i wysyłanie naszych studentów na szkolenia na tamtejsze uczelnie — podkreślił Wołkonowski.

W czasie rozprawy były pracownik uczelni wyjaśniał również kwestie dotyczące jego podpisywania umów w czasie, gdy był dziekanem i prodziekanem, sprawy kadrowe i sprawy dotyczące jego pracy naukowej.

Pełnomocnik Uniwersytetu w Białymstoku zadeklarował w czasie rozprawy, że uczelnia może negocjować odszkodowanie dla zwolnionego pracownika, ale nie widzi możliwości i celowości przywrócenia profesora do pracy. Jarosław Wołkonowski natomiast jest przekonany, że dalsza współpraca jest możliwa.

Czytaj więcej: Po publikacjach w mediach Jarosław Wołkonowski zwolniony z Uniwersytetu w Białymstoku

Krytyka władz uczelni

Jarosław Wołkonowski został zwolniony z pracy na UwB pod koniec października 2019 r. po udzieleniu wywiadu, w którym krytykował władze uczelni. Jednym z powodów jego krytyki wobec władz uczelni była wówczas współpraca z uczelniami w Rosji.

Przypomnijmy, że w czasie, gdy funkcję dziekana Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie sprawowała dr hab. Mieczysława Zdanowicz, rozpoczęto współpracę wileńskiej filii z uczelnią w Kaliningradzie, proponowano studentom i wykładowcom wyjazdy do Rosji, zapraszano także wykładowców z Rosji na wykłady do Wilna, czemu sprzeciwiał się były dziekan uczelni.

Wołkonowski wskazywał również na nieprawidłowości w planowaniu budowy nowej siedziby filii w Wilnie, niewłaściwe wydawanie dyplomów, których nie chciała nostryfikować strona litewska oraz zmianę profilu uczelni na praktyczny, co groziłoby degradacją do poziomu kolegiów.

Rola Wołkonowskiego w tworzeniu filii UwB

Warto przypomnieć o roli, jaką odegrał Jarosław Wołkonowski w utworzeniu, a następnie działaniu wileńskiej filii UwB. To właśnie on, jako prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, podjął starania o stworzenie polskiej mniejszości możliwości studiowania w Wilnie w języku ojczystym. W 2007 r., dzięki wsparciu polskich władz, a także zrozumieniu litewskich polityków, udało się doprowadzić do utworzenia nowego wydziału.

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, wsparte przez inne polskie organizacje na Litwie, jako partnera działań wybrało Uniwersytet w Białymstoku. Jarosław Wołkonowski, jako pierwszy dziekan, tworzył jego podstawy organizacyjne.

Czytaj więcej: Europeistyka na UwB – pomysł na studia

Kolejna rozprawa ma się odbyć 25 marca. Został na nią wezwany także rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski.


Współpraca Rajmund Klonowski