Więcej

  Litewskie pomysły na oszczędzanie energii: 2 dni „zdalnej”, mniej ogrzewania, mniej klimatyzacji

  Rząd zatwierdził środki i zalecenia dotyczące oszczędzania energii zaproponowane przez Ministerstwo Energetyki, które pozwoliłyby na zmniejszenie wydatków na energię o 800 mln euro w ciągu dwóch lat, ale po sprzeciwie Ministerstwa Łączności zrezygnował z propozycji resortu energetyki, by ograniczenie dozwolonej prędkości na autostradach do 110 km/h obowiązywało o 2 miesiące dłużej.

  Czytaj również...

  — To jest plan, propozycje. Plan został przygotowany na podstawie rekomendacji Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energetycznej i Litewskiej Agencji Energetycznej, analizy planów oszczędnościowych i rekomendacji innych krajów, a także danych aktywów państwowych dotyczących kosztów energii — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Laimis Bratikas, przedstawiciel Grupy ds. Komunikacji Ministerstwa Energetyki.

  1,3 mld wsparcia

  W latach 2021–2027 zostanie przeznaczonych łącznie 1,3 mld euro środków na wsparcie poprawy efektywności energetycznej; z czego 207 mln euro otrzyma sektor publiczny, 225 biznes, a 900 mln euro indywidualni odbiorcy.

  Planuje się, że dzięki zobowiązaniom organów sektora publicznego do zmniejszenia zużycia energii o 20 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat, poprzez wdrożenie proponowanych zaleceń dotyczących szybkich, średnio- i długoterminowych oszczędności oraz wykorzystanie wsparcia na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, wydatki na energię elektryczną i ciepło w sektorze publicznym zmniejszą się o 100 mln euro.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Litwa może przeżyć bez rosyjskich surowców energetycznych

  Plany są obowiązkowe dla sektora publicznego

  — To są propozycje ministerstwa, jak zaoszczędzić na wydatkach za energię. Plan jest przeznaczony osobno dla sektora publicznego, dla przedsiębiorców i dla ludności. To są nasze rekomendacje. Każdy ma prawo wybrać to, co jemu najbardziej pasuje. To nie jest tak, że jest plan i każdy musi go przestrzegać. Podkreślam, to są rekomendacje. Plany są obowiązkowe dla sektora publicznego, a zalecenia mają zastosowanie do biznesu i mieszkańców — zaznacza Laimis Bratikas.

  W poniedziałki i piątki praca zdalnie

  Dodatkowo proponuje się umożliwienie pracownikom pracy zdalnej w piątki i poniedziałki — w ten sposób możliwe byłoby obniżenie temperatury w pomieszczeniach do 17 stopni przez cztery dni z rzędu.

  — Proponuje się umożliwienie pracownikom pracy zdalnej w piątki i poniedziałki, ale to wcale nie oznacza, że wszyscy muszą zdalnie pracować w piątki i poniedziałki. O tym każdy decyduje samodzielnie. Ci, którzy w czasie pandemii pracowali zdalnie, mogą to robić i teraz. Proponuje się też wyłączenie gorącej wody, ale to wcale nie oznacza, że musimy całkowicie ją wyłączyć, można po prostu zmniejszyć temperaturę — zaznacza przedstawiciel Grupy ds. Komunikacji Ministerstwa Energetyki.

  Czytaj więcej: Pracownicy polubili pracę zdalną. Co na to litewskie prawo pracy?

  Obniżenie temperatury w pomieszczeniach

  W celu zaoszczędzenia zasobów energetycznych Ministerstwo Energetyki proponuje obniżenie temperatury w pomieszczeniach. Proponuje się obniżenie temperatury w pomieszczeniach do 19 stopni w sezonie grzewczym, a latem podwyższenie temperatury klimatyzatora do 27 stopni oraz wyłączenie ciepłej wody w budynkach użytku publicznego.

  Proponuje się obniżenie temperatury w pomieszczeniach do 19 stopni w sezonie grzewczym, a latem podwyższenie temperatury klimatyzatora do 27 stopni oraz wyłączenie ciepłej wody
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Należy zmienić nawyki

  Gdyby przedsiębiorstwa i mieszkańcy aktywnie korzystali z przewidzianych środków wsparcia państwa i zaleceń oraz zmienili nawyki związane z korzystaniem z energii, koszty energii elektrycznej i ogrzewania w przedsiębiorstwach zostałyby zmniejszone o 300 mln euro w ciągu dwóch lat, a dla ludności — o 400 mln euro.

  — Oczywiście zupełnie inaczej traktowane są szkoły, przedszkola, szpitale i domy opieki. Nikt też nie będzie przychodził i sprawdzał, czy mieszkańcy trzymują się planu. Jedyną motywacją będzie rachunek, jaki zapłacimy — podkreśla Laimis Bratikas, przedstawiciel Grupy ds. Komunikacji Ministerstwa Energetyki.

  Większość energii jest zużywana w budynkach i transporcie

  Według Ministerstwa Energetyki większość energii jest zużywana w budynkach i transporcie, więc środki przeznaczone na poprawę efektywności są skierowane do tych sektorów.

  Z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Energetyki wynika, że największe straty energetyczne ponosimy w starych budynkach o niskiej efektywności energetycznej, a także dotyczą one inwestycji, które od wielu lat nie przynoszą oczekiwanych wyników.

  Tak więc zmniejszenie strat energii miałoby największy efekt w postaci oszczędności dzięki połączeniu inwestycji w efektywność energetyczną budynków ze środkami oszczędnościowymi dającymi szybki efekt, takimi jak wyłączenie ciepłej wody, obniżenie temperatury ogrzewania i natężenie oświetlenia, wykorzystanie nadwyżek energii elektrycznej i dostosowanie zachowań konsumentów.

  Koszty mogą wynieść 250 mln euro

  Według wstępnych szacunków w związku ze wzrostem cen energii i niepodjęciem działań na rzecz oszczędności energii same koszty ciepła i energii elektrycznej przez państwo mogą wynieść w tym roku 250 mln euro. Dla porównania, według Banku Aktywów, w 2021 roku było to 98 mln euro.

  Cele w zakresie oszczędności energii, które trzeba będzie osiągnąć w ciągu najbliższych dwóch lat, zostaną wyznaczone dla urzędów centralnych i przedsiębiorstw państwowych. Ich osiągnięcia będą monitorowane na tablicy wyników przygotowanej przez Bank Aktywów.

  Według danych Banku Nieruchomości w 2020 r. nieruchomościami zarządzało łącznie prawie 500 (494) instytucji i organów państwowych i dotyczy to łącznej powierzchni 9,85 mln m kw. Bank Aktywów Przedsiębiorstw Państwowych zarządza nieco ponad jedną dziesiątą, czyli 12 proc., całkowitej wartości nieruchomości państwowej — łącznie około 1,2 mln m kw. Samorządy zarządzają około 9,44 mln m kw. nieruchomości.

  Ograniczenie prędkości na autostradach do 110 km/h

  Rząd zatwierdził plan oszczędzania energii, ale po sprzeciwie Ministerstwa Łączności zrezygnował z propozycji Ministerstwa Energetyki, by ograniczenie dozwolonej prędkości na autostradach do 110 km/h obowiązywało o 2 miesiące dłużej.

  Ministerstwa Energetyki i Łączności zamierzają kontynuować dyskusję o tym, jak oszczędzać paliwo po odrzuceniu propozycji ograniczenia dozwolonej prędkości na autostradach do 110 km/h przez dłuższy czas — mówi wiceminister energetyki Inga Žilienė.

  „Rząd przyjął propozycję, aby Ministerstwo Łączności wraz z Ministerstwem Energetyki przedstawili szczegółowy plan, w jaki sposób, kiedy i jak będzie można uzyskać największy efekt oszczędności kosztów paliwa w nadchodzącym sezonie grzewczym” — komentowała wiceminister we środę po posiedzeniu rządu.

  Według Ministerstwa Łączności takie ograniczenie prędkości byłoby nadmierne — według Dyrekcji Dróg średnia roczna prędkość na autostradach już wynosi 110 km/h, a tam, gdzie ruch jest najbardziej intensywny, instalowane są tablice informacyjne o zmiennej treści, które będą regulować ruch w zależności od warunków pogodowych, natężenia ruchu i innych okoliczności.

  Ministerstwo Energetyki zaproponowało ograniczenie dozwolonej prędkości na autostradach do 110 km/h od października do początku maja. Ta prędkość obowiązuje teraz od listopada do początku kwietnia, podczas gdy przez resztę roku maksymalna prędkość wynosi 120 km/h lub 130 km/h.

  Czytaj więcej: Zmiany w przepisach ruchu drogowego

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Gaz pieprzowy dla samoobrony dostępny dla osób od 14. roku życia?

  Dzieci nie mają możliwości samodzielnie się obronić — Dzieci będąc w miejscach publicznych nie mają żadnej możliwości samodzielnie się obronić przed napastnikiem. Każdego tygodnia słyszymy, że dziecko ucierpiało w jakiś sposób od przestępcy. Czasy są bardzo niebezpieczne. Jeżeli dziecko wraca...

  Dostęp do propagandowej telewizji rosyjskiej zostanie jeszcze bardziej ograniczony

  Zakaz na kilku poziomach — Kanały propagandowe są zakazane na kilku poziomach: europejskim, gdy stosowane są sankcje przyjęte przez UE i krajowym, gdy decyzje są podejmowane przez państwo. Podjęliśmy wcześniej szereg decyzji i zablokowaliśmy strony internetowe, które rozpowszechniają kanały...

  Reforma systemu opieki psychiatrycznej

  Reforma systemu zdrowia psychicznego ma zostać wdrożona do 2030 r., przeznaczono na ten cel 42 mln euro. „Krajowy program poprawy kompetencji w zakresie zdrowia psychicznego i pierwszego wsparcia emocjonalnego, składający się z różnych modułów dla różnych grup społecznych (w tym...

  MTK wydał nakaz aresztowania Władimira Putina

  Tymczasem przywódca Chin Xi Jinping w poniedziałek rozpoczął wizytę w Rosji, gdzie jako pierwszy zagraniczny przywódca spotkał się z Władimirem Putinem, odkąd Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz jego aresztowania za brodnie wojenne na Ukrainie. Putin w 123 państwach może zostać...