Więcej

  Zmiany w przepisach ruchu drogowego

  Czytaj również...

  Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie kolejne zmiany w przepisach ruchu drogowego (KET). Wprowadzają one nowy porządek organizacji ruchu, w tym m.in.: zmianę zasad przejeżdżania pojazdów specjalnych (korytarz ratunkowy), zmiany zasad parkowania w punktach ładowania pojazdów elektrycznych, zachowania na skrzyżowaniu. Większą uwagę zwraca się na ruch osób o indywidualnych potrzebach.

  Weszły w życie kolejne zmiany w przepisach ruchu drogowego
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Korytarz ratunkowy

  Tzw. tunel ratunkowy na drodze ma umożliwić wolny przejazd dla karetki pogotowia, jak też innym pojazdom specjalnym jadącym na sygnale.

  Zgodnie z nową zasadą na drogach z jednym pasem ruchu kierowca będzie musiał ustąpić miejsca specjalnemu transportowi, przesuwając się w kierunku prawej krawędzi jezdni.

  Natomiast na drogach z więcej niż jednym pasem ruchu w każdym kierunku pojazdy na lewym pasie będą musiały przesunąć się w lewo, a pojazdy po prawej – w prawo (ma to zastosowanie, gdy pojazdy specjalne podążają w tym samym kierunku).

  Zasady poruszania się rowerem po jezdni

  W zasadzie przepisy ruchu drogowego dotyczące jazdy na rowerze nie uległy zmianie. Rowerzysta w pierwszej kolejności musi korzystać z przydzielonej mu infrastruktury (ścieżki rowerowe, piesze i rowerowe lub pasy rowerowe). Tam, gdzie ich nie ma, musi jechać po krawężniku o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Gdy na jezdni nie ma wydzielonej infrastruktury, dopuszcza się jazdę po chodniku lub w jednym rzędzie prawego pasa ruchu jezdni, jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Jeśli ścieżka rowerowa lub inna infrastruktura odpowiednia dla rowerzystów zepsuje się, nie ma odpowiedniego krawężnika, rowerzysta może wybrać jazdę chodnikiem lub prawym pasem ruchu jezdni.

  Osoba jadąca na hulajnodze bez silnika jest uważana za pieszego i podlega wymogom KET dla pieszych.

  Zakaz stawania na skrzyżowaniu ulicy i wjazdu na teren (podwórko)

  Pojazdy zaparkowane na skrzyżowaniu jezdni i wjazdu na teren sąsiedni ograniczają widoczność drogi, utrudniają ruch pojazdów specjalnych obsługujących kierowców, pieszych i rowerzystów, powodują spory między użytkownikami dróg itd. W związku z tym w KET dodano nowy punkt, który zabrania zatrzymywania się i stania na skrzyżowaniu drogi i wjazdu na teren przyległy oraz w odległości mniejszej niż 5 m od niej, z wyjątkiem sytuacji, gdy znaki drogowe zezwalają na parkowanie w tamtym miejscu. Należy pamiętać, że zakaz dotyczy pobocza drogi, na który się wjeżdża lub opuszcza przyległy teren.

  Zakaz używania specjalnych świateł przez kierowcę autobusu szkolnego

  Zdarzają się przypadki, w których autobusy szkolne jeżdżą z włączonymi migającymi światłami ostrzegawczymi, chociaż zgodnie z przepisami KET powinny być one używane tylko podczas wsiadania uczniów. Zmiany stanowią, że światła mogą być używane tylko podczas wsiadania i wysiadania uczniów oraz że muszą być wyłączone, gdy autobus szkolny jest w drodze.

  Czytaj więcej: Powstał specjalny kalkulator ekologicznego podatku samochodowego

  Prędkość jazdy

  Użytkownicy dróg często zadają pytania, z jaką prędkością mogą się poruszać na drogach, na których dopuszczalna szybkość jest większa za sprawą odpowiednich znaków drogowych. Paragrafy 129 i 131 KET określają prędkości jazdy na drogach krajowych w miejscowości i poza miejscowością w ogólnym przypadku, tj. gdy znaki drogowe nie stanowią inaczej. Klauzula 133 KET określa przypadki i warunki, w jakich prędkości określone w klauzulach 129 i 131 KET mogą być zwiększane za pomocą odpowiednich znaków drogowych.

  Na odcinkach dróg, na których według uznania policji i właściciela drogi maksymalna dozwolona prędkość zostanie zwiększona poprzez umieszczenie odpowiednich znaków drogowych, kierowcy muszą przestrzegać wymagań dotyczących znaków drogowych, ale nie przekraczać maksymalnej prędkości określonej w por. KET 131 dla pojazdów lub jego przyczepy. Na przykład, przebudowany odcinek drogi A14 Wilno-Utena (16 km) nie jest autostradą, ale ustalono ograniczenie prędkości do 110 km/h.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Generalnie w przypadku braku znaków ograniczających szybkość, autobusy po drogach z nawierzchnią asfaltową lub betonową mogą jeździć z maksymalną prędkością 80 km/h. Zgodnie z postanowieniami znowelizowanego punktu KET, na odcinku przebudowanej drogi A14 autobus może poruszać się z maksymalną dozwoloną prędkością ustaloną dla tego pojazdu w KET, tj. 100 km/h (ogólnie obowiązuje na autostradach).

  Czytaj więcej: Zakup samochodu elektrycznego będzie częściowo refundowany


  Opr. H. A.
  Na podst. sumin.lrv.lt


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  HIV: wróg został zahamowany, ale nadal niepokonany

  „Profilaktyczne testy w kierunku HIV i wczesna diagnoza HIV są nieocenione, pozwalają na podjęcie skutecznego leczenia w odpowiednim czasie, a skuteczne leczenie zapobiega zakażeniu innych osób. W ten sposób zmniejsza się również liczba diagnoz AIDS. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się HIV...

  Przeziębienie, grypa a może covid… Zachorowalność błyskawicznie wzrasta

  — Zachorowalność na grypę, COVID-19 i inne ostre infekcje górnych dróg oddechowych na Litwie bardzo szybko rośnie. Niestety, ale nie wszyscy odpowiedzialnie podchodzą do swojego zdrowia. Wiele osób, które czują ból gardła, mają katar, kaszel i inne objawy chorób...

  Impeachment niczym wirus: złapał trzech litewskich posłów

  – U nas w kraju impeachment nie jest czymś nadzwyczajnym. Pamiętamy, że w drodze impeachmentu ze stanowiska prezydenta został odwołany Rolandas Paksas. Tymczasem na przykład impeachment wobec Audriusa Butkevičiusa nie udał się, człowiek w więzieniu siedział będąc parlamentarzystą. Były...

  Człowiekowi wierzącemu andrzejkowa wróżba nie zaszkodzi

  Wieczory wróżb matrymonialnych w różnych formach odprawiano w całym europejskim kręgu kulturowym od czasów najdawniejszych, tak że nie sposób dziś ustalić ich genezę. Na ziemiach polskich i na Litwie praktykowano je zapewne jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Kościół w swej...